palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Mecenatúra nyertes pályázatok-2009 április

nkth pályázatokA Mecenatúra pályázati felhívására 2009 áprilisában benyújtott pályaművek közül az alábbiak kerültek támogatásra:

Ssz. Pályamű címe Pályázó neve

Támogatás [eFt]

1. témakör: Külföldön rendezendő nemzetközi konferenciákon előadás tartása

1. Támasztóréteges ionos folyadék membrán és pórusmentes membrán gázszeparációs hatékonyságának összehasonlítása szóbeli előadás tartása az EUROMEMBRANE 2009 elnevezésű konferencián Cserjési Petra

200

2. Az ADP-aktin filamentumok hatása két miozin szubfragment-1 izoforma ATPáz aktivitására Dudás Réka

200

3. Aromakomponsek kinyerése modelloldatokból pervaporációs membránon Hornyák László

200

4. A budapesti autópálya-körgyűrű egy 9 km-es szakaszának terjedési modellezése című szóbeli előadás a PHYSMOD 2009 konferencián Balczó Márton

200

5. Poszterek bemutatása az EAAP 60. tudományos ülésén Barcelonában, 2009 augusztusában Németh Tímea Ágnes

200

6. A ‘SpeedDetect: a simple TCP extension for handling sudden capacity increase ‘ címu szóbeli eloadás a ICQT’09 konferencián Biczók Gergely

200

7. Design of High-Energy THz Sources Based on Optical Rectification című szóbeli előadás a CLEO/Europe – EQEC konferencián Dr. Fülöp József András

200

8. A The general Zscan theory című poszter bemutatása a CLEO/Europe – EQEC konferencián Dr. Pálfalvi László

200

9. „A mezőhegyesi lófajták genetikai variabilitásának értékelése származási és molekuláris genetikai adatok alapján” című előadás az EAAP 60. kongresszusán Posta János

195

10. Az Alkalmi, a Keményvonalas és a Farmer c. előadás a The Good, the Bad and the Challenging –  The user and the future of information and communication technologies konferencián Füleki Dániel

200

11. A talaj magkészlet szerepe kaszálórétek helyreálításában című poszter előadás a 2nd European Congress of Conservation Biology konferencián Valkó Orsolya Emőke

140

12. Diode laser based phtotoacoustic instrument for ammonia concentration and flux monitoirng című szóbeli előadás az European Geosciences Union General Assembly 2009 konferencián Pogány Andrea

200

13. Dehidroepiandroszteronnal kiváltott CYP2B6 indukció a CAR-on keresztül című poszter előadás a Nuclear Receptors: from molecular mechanisms to molecular medicine konferencián. Kőhalmy Krisztina Katalin

200

14. Eisenia fetida és Allolobophora caliginosa coelomasejtek kálcium jelének tanulmányozása áramlási citometriával című szóbeli előadása az ISDCI 11-ik nemzetközi konferenciáján dr. Engelmann Péter

200

15. „Bioenergia termelés cukorcirok biomasszából Magyarországon” című poszter az EUCARPIA XXI. Konferencián Pál Mihály

200

16. Vizes közegű mágneses folyadékok sejtes kísérletei, MRI és hiperthermiás vizsgálatai című szóbeli előadás az ECIS2009 konferencián. Hajdú Angéla

175

17. <A bodzában lévő antocianinok koncentrálása membrántechnikával és formulázása PGSS(TM) módszerrel> című előadás a <5.International Technical Symposium> konferencián Molnár Zsuzsanna

200

18. Májenzim és összbilirubin koncentráció változás nyitott-, laparoskópos- és transzvaginális cholecystectómia (NOTES) után Dr. Jávor Szaniszló

200

19. A gombanemesítés új módszerei című előadás megtartása a 15. Lengyel Gombanapokon Dr. Hajdú Csaba

200

20. Koleszterin-szint csökkentő sztatin -és nem sztatin típusú vegyületek gyógyszer-interakciós vizsgálata című poszter előadása az EMBO Nuclear Receptors konferencián. Temesvári Manna

200

21. MEC_1: Lipoalkaloidok akonitinből történő félszintetikus előállítása és farmakológiai vizsgálata című poszter előadás az 57. GA konferencián Borcsa Botond Lajos

190

22. A tyúktojások sárgája tartalmának in vivo becsülhetősége komputer tomográffal című előadás az EAAP éves kongresszusán Milisits Gábor

200

23. Részvétel a 4. Európai Famodifikációs Konferencián [ECWM4] Stockholmban poszter+előadás tartásával: Növényi olajokkal történő hőkezelés hatás az akác és a nyár faanyagára Németh Róbert

200

24. Gyepek sokféleségének megőrzése gyeprekonstrukció segítségével. Szóbeli előadás a 2. ECCB konferencián. Török Péter

150

25. A posztraumás növekedés traumatizált szomáli menekültek körében Magyarországon címu szóbeli eloadás az International Conference on Coping and Resilience konferencián. Kroó Adrienn

200

26. A humán 3-foszfoglicerát kináz Lys 215 oldallánca az enzimreakció foszfotranszfer lépésében vesz részt című szóbeli/poszter előadás a Nemzetközi Biofizikai Konferencián Matkovicsné Varga Andrea

170

27. Egészséges gombatermékek, gombák, mint funkcionális élelmiszerek előadás megtartása a 15. Lengyel Gombanapokon Szabó Tamás

200

28. Polielektrolit gélek egyensúlyi duzzadásának modellezése c. poszter eloadás 73rd Prague Meeting on Macromolecules konferencián Gyarmati Benjámin Sándor

200

29. A kumarin dózist meghatározó VKORC1 gén haplotípus és a CYP2C9 gén polimorfizmus vizsgálata a magyar és a roma populációban. Sipeky Csilla

200

30. A földgázon túl – a biogáz mint alternatíva című előadás a Topical Issues of Rational Use of Natural Resources konferencián Szathmáry Borbála

180

31. A madármalária elterjedése és prevalenciája európai kék cinege populációkban című poszter bemutatása a 12. Európai Evolúcióbiológiai Kongresszuson Szöllősi Eszter

200

32. <Szántóföldi gyomközösségek diverzitási indexeinek és rendezésének összehasonlító analízise>című poszter bemutatása a 2nd European Congress of Conservation Biology rendezvényen Kovács Szilvia

187

33. A ZAP-70 kináz tirozinjait érintő pontmutációk befolyásolják a TcR aktiváció indukálta kalcium jelet Jurkat  T sejtekben című poszter előadása a ISDCI 11.Nemzetközi Konferenciáján dr Szabó Mariann

155

34. Szilícium-karbid és -nitrid bevonatok kialakítása plazmaszórással címu poszter eloadás nemzetközi < ECERS > konferencián Károly Zoltán

200

35. Spatio-temporal variations of caddisfly assemblages in a chalk stream, Balaton Upland, Hungary című poszter előadás 13th International Symposium on Trichoptera konferencián Szivák Ildikó

160

36. Alacsony diverzitású magkeverékkel történő gyepesítés művelés alól kivont lösz és szik területeken című poszter előadás a 2nd European Congress of Conservation Biology konferencián Vida Enikő Edit

140

37. Sequence analysis of Neolithic and mummified human remains című poszter bemutatása a 6. ISABS konferencián Zeke Tamás

130

38. Topografikus térképek textúra alapú jelkulcs-felismerése Szendrei Rudolf

300

39. Az ügyfélszolgálatok CRM rendszereinek használhatósági elemzése: Az adatbányászati megközelítés c. eloadás megtartása a 13. Nemzetközi Ember-Számítógép Interakció Konferencián Laufer László

300

40. Kétmódusú RR Lyrae csillagok fizikai paraméterei pulzációs és fejlődési modellek alapján című szóbeli előadás a Los Alamos-i asztroszeizmológiai konferencián Dékány István

300

41. Helyszínek közti Dialógusok: Bluespot (Helyfüggo mobil üzenetküldo rendszer) c. eloadás megtartása a 13. Nemzetközi Ember-Számítógép Interakció Konferencián Kangyal András

300

42. Intertemporális diszkontálás stressz alatt és Kockázat iránti attitűd jövedelmi szintek manipulálása mellett c. című előadások megtartása az IAREP/SABE 2009 Konferencián Dezso Linda

300

43. Előadás megtartása a 20-ik NAMC ( Észak-amerikai Gombaipari Konferencián) Dr. Hajdú Csaba

300

44. <II-P típusú szupernóvák tágulási sebességének, fotoszférikus hőmérsékletének és korrekciós faktorának mérése> című poszter előadás a <Stellar Death and Supernovae> konferencián Takáts Katalin

240

45. < PACAP és tanulás – filogenesis során megorzött  funkció? Vizsgálatok mocsári csigán ( Lymnea stagnalis)> Dr. Lubics Andrea

350

46. Arzénmentesítés vas-kloriddal végrehajtott koagulációval – foszfát, bikarbonát és szilikát hatása; szóbeli előadás az IWA-ASPIRE 2009 konferencián és kiállításon Laky Dóra

350

47. Az ‘On Finding Maximally Redundant Trees in Strictly Linear Time’ című szóbeli előadás megtartása az ISCC’09 nemzetközi konferencián Enyedi Gábor Sándor

200

48. <A PACAP és a circadian ritmus kapcsolata pinealocytákban> és <PACAP renoprotektív hatásának vizsgálata in vitro hypoxia és oxidatív stressz esetén primer vesesejttenyészetben> dr. Horváth Gabriella

350

49. Expression profiling of the arbuscular mycorrhiza-specific blue copper proteins in Medicago truncatula című előadás a ‘6th International Conference on Mycorrhiza’ konferencián Parádi István Dr

350

50. A PACAP és a prekondicionálás hasonló kardioprotektív hatása ischémia/reperfúzió okozta károsodásban in vitro dr. Rácz Boglárka

350

51. A ghrelin érszűkítő hatását nem a GHS-R1a receptor közvetíti kutya koronária arteriolákon című poszterelőadás a 36th International Conference of Physiological Sciences konferencián Dr. Sax Balázs

340

52. A lézeres hátsó oldali folyadékos maratás értelmezése és modellezése című poszter bemutatása a LAMP2009 konferencián Vass Csaba

350

2. témakör: Külföldön rendezendő műszaki vagy természettudományi tematikájú nyári iskolán való részvétel

53. International Fuzzy Systems Association World Congress, European Society for Fuzzy Logic and Technology Conference, IFSA-EUSFLAT 2009, nyári iskolai részvétel Portugáliában Lovassy Rita

120

3. témakör: Évi tagsági díj, ill. tagdíj jellegű rendszeres hozzájárulás

54. CEPIS Nemzetközi tagdíj hozzájárulás 2009. évre Neuman János Számítógép-tudományi Társaság

818

55. A Magyar Dermatológiai Társulat Experimentális Dermatológiai Szekciójának 2009. évi tagdíja a European Society for Dermatological Research szervezetben Magyar Dermatológiai Társulat Experimentális Dermatológiai Szekció

660

56. IFIP Nemzetközi tagdíj hozzájárulás 2009. évre Neuman János Számítógép-tudományi Társaság

480

57. MAROVISZ tagdíja a European Federation for Non-Destructive Testing (EFNDT) európai szervezetben Magyar Roncsolásmentes Vizsgálati Szövetség

100

58. EuCheMS tagdíj Magyar Kémikusok Egyesülete

645

59. A Magyar Élettani Társaság tagdíja az International Union of Physiological Sciences nemzetközi szakmai szervezetben a 2009. évre Magyar Élettani Társaság

173

60. EUROPEAN HYDROGEN ASSOCIATION (EHA) szervezet tagdíj hozzájárulása Magyar Energetikai Társaság Hidrogén Tagozat

225

4. témakör: Hazai konferenciák rendezése

61. 3. Nemzetközi Konferencia a Fafeldolgozási Problémákról – Faipari Gépészet, Energetika és Logisztika konferencia rendezése, 2009. június 17-20, Sopronban Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Gépészeti Intézet

650

62. Central European Symposium on Theoretical Chemistry (CESTC) konferencia rendezése 2009. szeptember 25. és 28. között Dobogókőn. Eötvös Loránd Todományegyetem Természettudományi Kar Kémiai Intézet

1 500

63. 15. Szimpózium: Jeladás és jelfeldolgozás az immunrendszerben konferencia rendezése 2009  szeptember 2-6 Huzella Alapítvány az immunológia fejlesztéséért

1 500

64. Biológus doktoranduszok konferenciájának rendezése 2009.11.12.-től 2009.11.13.-ig Pécsen Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Területi Bizottság Titkársága

1 500

65. Magyar Szabadgyök-Kutató Társaság V. Kongresszusa, Szeged, 2009. Augusztus 27-29. Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszék

1 500

66. Transzport és kölcsönhatás rendezetlen rendszerekben (TIDS13) nemzetközi workshop és konferencia rendezése 2009. augusztus 31-től 2009. szeptember 5-ig Ráckevén Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fizikai Intézet Elméleti Fizika Tanszék

2 250

67. Az IOBC WPRS ‘Feromonok és egyéb szemiokemikáliák az integrált termesztésben’ és az IOBC EPRS ‘Szelektív védekezési módszerek’ Munkacsoportjainak konferenciája 2009. nov. 15-20. Bp Magyar Tudományos Akadémia Növényvédelmi Kutatóintézet

3 750

68. Környezet és Energia Konferencia rendezése 2009. május 8-9. között Debrecenben Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék

1 240

69. Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Gasztroenterológiai Társaság Gyermekgasztroenterológiai Szekciójának XXVI. Tudományos Ülése 2009. 10. 02 – 2009. 10. 03. Gyula Nagy és Társa Építőipari Ingatlanforgalmazó és Egészségügyi Bt.

2 500

70. XXXIII. Halászati Tudományos Tanácskozás megrendezése 2009. május 27-28-án Szarvason Halászati és Öntözési Kutatóintézet

1 499

71. ˝ 2. Nemzetközi Ifjúsági Energetikai Konferencia 2009˝ nemzetközi konferencia rendezése 2009.07.04-től 2009.07.06-ig Budapesten Energetikai Szakkollégium Egyesület

1 500

72. A kertészeti kultúrák termésminőségének és termésbiztonságának növelése a globális klímaváltozás és a növényvédőszer felhasználási korlátozások tükrében c. konferencia rendezése Debreceni Egyetem

1 965

73. Magyary Zoltán és OTKA Posztdoktori Ösztöndíjasok Találkozója, 2009 Eger Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány

2 500

74. Az összevont Mineral Sciences in the Carpathians (MSCC ) és MinPet konferencia rendezése 2009. 09. 7.-től 2009. 09. 11.-ig Budapesten Magyarhoni Földtani Társulat

2 856

75. VII. Országos Anyagtudományi Konferencia rendezése 2009. október 11-13. között Balatonkenesén Magyar Anyagtudományi Egyesület

2 470

76. 56. ORCA (Európai Caries Kutató Társaság) Kongresszusa 2009. július 01-04, Sofitel Budapest Hotel Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Konzerváló Fogászati Klinika

3 750

5. témakör: A kutatás és innováció fontosságának tudatosítása és eredményeinek terjesztése a társadalomban

77. MEC_5: Atomenergiaellátás a XXI. században – kihívások és fenntartható megoldások. Beszélgetések az atomenergiáról Magyar Katolikus Rádió Zrt.

14 069

78. Nők a tudomány szolgálatában (6 részes filmsorozat) DTV Debrecen Városi Televízió Kft.

8 300

79. Futam X and A Marketing Kft.

13 900

80. Innováció és környezetvédelem az m2-n Videopartner Videofeliratozó és Műsorgyártó Kft.

15 000

81. A TermészetBÚVÁR tudománynépszerűsítő, ismeretterjesztő, tehetséggondozó programja TermészetBÚVÁR Alapítvány

5 000

82. Gábor Dénes-díjasok az innováció élvonalában II. kötet NOVOFER Alapítvány a műszaki-szellemi alkotásért

3 100

83. Zöld géntechnológiáról és agrárinnovációról szóló népszerűsítő-tudományos kiadvány Barabás Zoltán Biotechnológiai Egyesület

1 500

84. Innovatív természetközeli erdőgazdálkodási módszerek terjesztése Honvédelmi Minisztérium Budapesti Erdőgazdaság Zrt.

3 200

85. Középiskolai Kémiai Lapok megjelentetésének támogatása Magyar Kémikusok Egyesülete

1 800

86. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem tudományos tevékenységét bemutató és népszerűsítő kiadvány Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

5 000

87. Ültetvényszerű fatermesztés 1. című könyv 2. bővített kiadása Erdészeti Tudományos Intézet

3 600

88. A CAD-Terv Kft szerepe a MASAT-1 projektben, a projekt eredményének bemutatása a Mach-Tech 2009 kiálltáson CAD-Terv Mérnöki Kft.

2 492

89. 7 magyar műszaki felsőoktatási intézmény kiállítása CNC-marógép bemutatóval a MACH-TECH 2009 nemzetközi gépipari szakkiállításon az isel Hungária Automatizálás Kft támogatásával isel Hungária Automatizálás Kft.

4 733

90. NOVATech.Com 4.0 Innovációs Technológiai Üzleti Terv Verseny Magyar Innovációs Szövetség

2 000

91. 19 Szabadfogású Számítógép Verseny 2009 C3 Kulturális és Kommunikációs Központ Nonprofit Kft.

2 000

92. Innovatív természettudományi oktatási módszerek bemutatása a szegedi deszegregációs programban érintett iskolákban Agora alapítvány a társadalomkutatásért

5 300

93. Űrvilág internetes asztronautikai ismeretterjesztő hírportál üzemeltetése 2009/2 EduGrid Informatikai, Szolgáltató és Tanácsadó Kft.

1 000

6. témakör: Középiskolások figyelmének a műszaki és a természettudományi területekre irányítása a kutatói utánpótlás érdekében

94. Diákok önálló kutatómunkájának támogatása és innovatív készségfejlesztés az Apáczai Csere János Gyakorlógimnáziumban ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium és Kollégium

4 938

95. Ismerd meg a Bakony-hegység természeti értékeit Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Köre

3 422

Összesen:

148 157

Forrás: NKTH