palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Megjelentek a Közlekedési Operatív Programok előkészítési projektjei

A Közlekedési Operatív Programok (KÖZOP) keretében támogatandó projektek előkészítéséhez 2009. március 1-től egyszerűsített eljárás keretében igényelhető támogatás. Az egyszerűsített eljárás keretein belül különböző státuszú és előkészítettségű projektekhez igényelhető támogatás, az alábbiak szerint
•    támogatás igényelhető olyan, a KÖZOP stratégiájának megvalósítását elősegítő projektek előkészítéséhez, amelyek megvalósításának szükségességéről a Kormány döntött, a projektek kormányhatározatban nevesítésre kerültek és előkészítésük előrehaladott állapotban van (rendelkezik építési engedélyekkel, vagy az engedélyezés folyamatban van), illetve amelyek nem engedélyköteles tevékenységekre irányulnak. Ez esetben a projektek előkészítésének folytatásához kapcsolódó tevékenységek támogatására közvetlenül benyújtható támogatási kérelem a KÖZOP Közreműködő Szervezetéhez, a kapcsolódó dokumentumokban található adatlapon.
•    támogatás igényelhető olyan közlekedésfejlesztési projektek előkészítéséhez is, amelyek a KÖZOP stratégiájának megvalósítását segítik, de nem kerültek nevesítésre kormányhatározatban, vagy amennyiben nevesítésre kerültek, előkészítésük még nem jutott el az engedélyezési fázisig. Ez esetben a KÖZOP kiemelt projekt eljárásrendje keretében igényelhető támogatás (akár projektötletek – megvalósíthatósági tanulmány formájában történő – kidolgozására, akár konkrét projektek előkészítésére egyaránt). A KÖZOP kiemelt projekt eljárásrendje keretében előkészítésre érdemesnek ítélt projektötletek kidolgozására, vagy részletes kidolgozásra érdemesnek ítélt projektek előkészítésére szintén az egyszerűsített eljárásrend keretében igényelhető támogatás.
A fenti feltételeknek megfelelő projektek előkészítésére az alább részletezett két támogatási konstrukció keretében nyújtható be támogatás-igénylés:
„A” konstrukció:
E konstrukció keretében olyan közútfejlesztési projektek előkészítéséhez igényelhető támogatás, amelyek
•    a KÖZOP „Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének javítása” és „Térségi elérhetőség javítása” prioritásának megvalósítását szolgálják,
•    megvalósításának szükségességéről a Kormány döntött és azokat nevesítette az alábbi kormányhatározatok valamelyikében:
o    1004/2008 (II. 7.) Korm. határozat,
o    1063/2007 (VIII.15.) Korm. határozat,
•    megvalósításához
o    nem szükséges építési engedély (ugyanis nem engedélyköteles közút felújításra irányul a projekt), vagy
o    a szükséges építési és más szakhatósági engedélyek 2009. március 2-ig rendelkezésre állnak, vagy
o    a szükséges engedélyek megszerzéséhez kapcsolódó engedélyezési eljárás folyamatban van (az engedélyezési tervdokumentáció 2009. március 2-ig benyújtásra került az illetékes építési hatósághoz).
Támogatás igényelhető továbbá a fentiekben felsoroltakon felül olyan projektek előkészítéséhez, amelyek
•    illeszkednek a KÖZOP nevezett prioritásaihoz, továbbá
•    projektötletként a KÖZOP kiemelt projekt eljárásrendje keretében a kiemelt projekt zsűri kidolgozásuk és előkészítésük támogatását javasolta.
A kormánydöntésekben nem nevesített projektek előkészítésének támogathatóságához a KÖZOP kiemelt projektek zsűrijének pozitív döntése szolgál alapul. A KÖZOP kiemelt projektek zsűrije javasolhatja
•    projektötlet benyújtása alapján egy projektötlet kidolgozásának (megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének) támogatását, vagy
•    a zsűrihez benyújtott kérelem és megvalósíthatósági tanulmány alapján hozott döntés keretében az előkészítési folyamat további elemeinek (tervezés, területszerzés, stb.) támogatását.
Támogatásra jogosult szervezetek köre:
•    Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
„B” konstrukció:
E konstrukció keretében olyan közlekedésfejlesztési projektek előkészítéséhez igényelhető támogatás, amelyek
•    a KÖZOP „Az ország és a régióközpontok nemzetközi vasúti és vízi úti elérhetőségének javítása”, vagy „Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése”, vagy „Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése” prioritásai valamelyikének megvalósítását szolgálják,
•    megvalósításának szükségességéről a Kormány döntött és azokat nevesítette az alábbi kormányhatározatok valamelyikében:
o    1004/2008 (II. 7.) Korm. határozat,
o    1063/2007 (VIII.15.) Korm. határozat,
o    1095/2007. (XII.5.) Korm. határozat,
•    megvalósításához
o    nem szükséges építési engedély, vagy
o    a megvalósításhoz szükséges építési és más szakhatósági engedélyek 2009. március 2-ig rendelkezésre állnak, vagy
o    amelyek engedélykötelesek és az engedélyezési eljárás folyamatban van (az engedélyezési tervdokumentáció 2009. március 2-ig benyújtásra került az illetékes építési hatósághoz);
Támogatás igényelhető továbbá a fentiekben felsoroltakon felül olyan projektek előkészítéséhez, amelyek
•    illeszkednek a KÖZOP nevezett prioritásaihoz, továbbá
•    projektötletként a projektcsatorna eljárásrend keretében a zsűri kidolgozásuk és előkészítésük támogatását javasolta.
A kormánydöntésekben nem nevesített projektek előkészítéséhez támogathatóságához a KÖZOP kiemelt projektek zsűrijének pozitív döntése szolgál alapul. A KÖZOP kiemelt projektek zsűrije javasolhatja
•    projektötlet benyújtása alapján egy projektötlet kidolgozásának (megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének) támogatását, vagy
•    a zsűrihez benyújtott kérelem és megvalósíthatósági tanulmány alapján hozott döntés keretében az előkészítési folyamat további elemeinek (tervezés, területszerzés stb.) támogatását.
Támogatásra jogosult szervezetek köre:
•    Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
•    Magyar Államvasutak Zrt,.
•    Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.,
•    önkormányzatok,
•    önkormányzatok társulásai,
•    többségi önkormányzati befolyás alatt álló közösségi közlekedési szolgáltatást nyújtó társaságok,
•    közlekedési szövetségek.
(NFÜ)