palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci integrációját elősegítő programok támogatása

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci integrációját elősegítő programok támogatására.

Kód: FOGREHAB 2017

A pályázat célja, célcsoportja
A pályázat átfogó célja a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítése – ezáltal társadalmi részvételük erősítése – munkáltatói szemléletformálás és társadalmi tudatosság-növelés és érzékenyítés révén. Közvetlen cél a már évek óta sikeres programok – a Fogyatékosság-barát Munkahely Elismerés, a Segítő Vásárlás és a Jobb Velünk a Világ programok – további működtetésének és fejlesztésének biztosítása.

A pályázat célcsoportja:

A pályázat közvetlen célcsoportja (összefoglalóan és általánosan):

 • munkáltatók (nyílt piaci-, akkreditált- és/vagy fejlesztő foglalkoztatók)
 • foglalkozási rehabilitáció intézményrendszerének szereplői
 • szűkebb és tágabb társadalmi környezet

A pályázat közvetett célcsoportja (összefoglalóan és általánosan):

 • megváltozott munkaképességű – fogyatékos és egészségkárosodott – személyek szakpolitika szereplői

Jelen pályázati kiírás keretében kizárólag konzorciumok pályázhatnak.

Támogatható programok, a támogatás mértéke

A pályázó konzorcium által kötelezően vállalt tevékenységek:

 • Fogyatékosság-barát Munkahely Elismerés
 • A Fogyatékosság-barát munkahely elismerés célja az álláskereső fogyatékos emberek és a foglalkoztatásukra nyitott munkáltatók egymásra találásának támogatása.
 • Közvetlen és személyes kapcsolat létrehozása a munkaerőpiac szereplőivel, a megváltozott munkaképességű munkavállalókkal és a munkaadókkal, amelynek során cél a segítő, támogató és kezdeményező jellegű jó példák ösztönzése, ezek bemutatása.
 • Maximálisan igényelhető támogatási összeg: 15.000.000,- Ft

Segítő Vásárlás
A Segítő Vásárlás célja, hogy felhívja a közvélemény figyelmét a megváltozott munkaképességű emberek közreműködésével készített termékekre, az általuk nyújtott szolgáltatásokra.
A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási lehetőségeinek fejlesztése, bővítése érdekében képességeik megismertetése a közvéleménnyel, a foglalkoztatásban rejlő értékek népszerűsítése.
Maximálisan igényelhető támogatási összeg: 14.000.000,- Ft

Jobb Velünk a Világ program
A megváltozott munkaképességű személyek széleskörű társadalmi befogadása céljából, szemléletváltást elősegítő szolgáltatásokon keresztül tréningek, programok és rendezvények megszervezése és megtartása.
Maximálisan igényelhető támogatási összeg: 8.000.000,- Ft

A program forrása
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 37.000.000 Ft.

Önrész vállalása nem feltétel.
A pályázati útmutató tartalmazza azokat a költségtípusokat, amelyekre támogatás igényelhető.

Támogatásban részesíthetők köre
Jelen pályázati kiírás keretében kizárólag konzorciumok pályázhatnak, a konzorcium tagok száma legfeljebb 3 lehet.

A konzorciumi tagokkal szembeni elvárások:

 • A „2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról” szóló törvény alapján legalább 5 éve alapított civil szervezet, továbbá
 • legalább 5 éves működtetési tapasztalattal rendelkezik a Fogyatékosság-barát Munkahely Elismerés vonatkozásában, vagy
 • legalább 3 éves működtetési tapasztalattal rendelkezik a Segítő Vásárlás vonatkozásában, vagy
 • legalább 5 éves működtetési tapasztalattal rendelkezik a Jobb Velünk a Világ program vonatkozásában.

A konzorcium vezetőjével szembeni további elvárások:
A konzorcium vezető alapító okiratában (vagy azzal egyenértékű hivatalos okiratában) szerepelnie kell a fogyatékos vagy megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása vagy munkaerő piaci integrációja érdekében történő működésnek.

A pályázat nyilvános.

Benyújtási határidő: 2017. június 23.
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amelyet az adott napon (vagy ünnepnap esetén az azt követő első munkanapon) postára adnak. A postára adás tényét a dátumbélyegző igazolja.

Pályázati dosszié
A pályázati dosszié csak a pályázathoz tartozó letöltési kód megadása után tölthető le.
Pályázati dosszié letöltése: ITT

További információ
FSZK Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája
E-mail: fogrehab2017@fszk.hu