palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Merkapt Épületgépészet logó-pályázat

Merkapt_epuletgepeszetA Merkapt Zrt. kreatív pályázatot hirdet. A Merkapt Épületgépészet 2016-ban ünnepli alapításának 25. évfordulóját, ezért a cég arculatának, köztük logójának megújításával is támogatni kívánja az egész éves évfordulós kampányt.

A Merkapt Zrt. az épületgépészeti kereskedelmi piac jelentős résztvevője, az egyik legnagyobb és legsikeresebb épületgépészeti cég Magyarországon.

A pályázat tárgya: Merkapt Épületgépészet logó.

A logó a Merkapt Zrt. bolti kis- és nagykereskedelmi arculatában, kampányaiban, online felületein és rendezvényein, kapcsolódó- és minden tevékenységében meg fog jelenni.

A logó megtervezésekor a következő szempontokat kell figyelembe venni:

 • a Merkapt Zrt. épületgépészeti kis és nagykereskedelemmel foglalkozik. Elsősorban víz-, gáz-, fűtéstechnikai anyagok forgalmazásával és érintőlegesen megújuló energiát hasznosító berendezéseket és fürdőszobai termékeket értékesít.
 • cég vásárlói a lakosság, épületgépészeti kivitelező szakemberek és viszonteladói üzletek egyaránt,
 • a feliratnak a logó használatakor (minimum 50 mm x 50 mm méretben is) jól olvashatónak kell lennie,
 • a logó egyszín nyomással is felismerhető, jól használható legyen vagy legyen olyan változata,
 • előny, ha a korábbi logóra emlékeztet, de nem feltétel!

Hívószavak: épületgépészet, szerelvények, csővezeték, energetika, víz, gáz, fűtés, fürdőszoba,, fűtéskorszerűsítés, megújuló energia, környezettudatosság, kereskedelem.

Pályázók köre: Pályázatot nyújthat be bármely természetes vagy jogi személy. A természetes személyek esetében feltétel a 18. életév betöltése.

Pályázati részvétel feltételei:

 • Nevezési díj nincs.
 • Egy pályázó több (maximum 5 db) pályamunkával nevezhet.
 • A pályázat egyfordulós.
 • A pályázók vállalják, hogy a pályamunkák elkészítésénél más, jogvédelem alatt álló alkotásokat nem használnak fel.
 • A pályázó felelősséget vállal azért, hogy a pályázati anyaga saját műve, amellyel harmadik személy szerzői és egyéb jogait nem sérti, továbbá kijelenti, hogy bármilyen, esetleges jogsértésből adódó kárért teljes körű felelősséggel tartozik. E feltételek megsértése esetén a pályázat érvénytelen, eredményhirdetés után kiderülő jogsértés esetén a pályázati díjat és kártérítést köteles fizetni.
 • A pályázathoz csatolni szükséges a jelen kiírás mellékletét képező, kitöltött pályázati adatlapot, amellyel a pályázó elfogadja a kiírásban foglalt feltételeket, beleegyezik a pályaműve nyilvánosságra hozatalára (a pályázó nevével azonosíthatóan is). A kiíró döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.
 • A pályázat kiírója a pályázatra beküldött logótervek felhasználására teljes, kizárólagos térben és időben korlátlan felhasználási és használati jogot szerez, a logót szabadon felhasználhatja, illetve a nyertes pályázat anyagát és pályázó nevét nyilvánosságra hozhatja. A beküldött pályamunkákat tovább alakíthatja, felhasználhatja.
 • A nyertes pályázó kötelezi magát, hogy a pályázat eredményhirdetését, illetve az értesítést követő 3 napon belül a teljes pályázati anyagot átadja. A pályázati díj ezután kerül kifizetésre.
 • A pályázat kiírója vállalja, hogy a pályázati díj kifizetésével kapcsolatban felmerülő adókat és járulékokat megfizeti.
 • A pályázati kiíró fenntartja a jogot, hogy a sértő, a kiírás szellemiségével ellentétes pályamunkákat a pályázatból kizárja.

A pályázathoz kötelezően benyújtandó dokumentumok: 

 • a logó (színes és egyszín mutációja)
 • rövid magyarázó leírás, ha szükséges
 • a pályázó adatai, és elérhetőségei (minimum: mobilszám és e-mail cím)
 • a logó minimális használható mérete: 50×50 mm
 • a logót a pályázó jpg formátumban küldi meg előzetesen számunkra. A nyertestől a nyertes pályamunkát végül ai és eps formátumban, kérjük leadni. Amennyiben a pályázat nyertese az ai és eps formátumú logót nem adja át a pályázat kiírójának, úgy a pályázat kiírója jogosult a pályázati díj kifizetésétől elállni. A logóhoz a felhasznált betűtípust is kérjük mellékelni font formájában. A leadott ai-ban a szöveg NE legyen lekerekítve, hanem fontként szerepeljen.
 • A logó látványterve névjegykártya mintán, levélpapíron.

Pályázati adatlap:  A kiírás mellékletét képező dokumentumot, amely tartalmazza a pályázó személyi adatait és elérhetőségeit, a kiíró bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja át.

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 25. 12 óra

 • A pályázati anyagot e-mailben kell benyújtani a marketing@merkapt.hu címre.
 • A levél tárgya: Merkapt Zrt – logó tervezés
 • A pályázati anyag elvárt formátuma: jpg. A kiegészítő vagy magyarázó dokumentumokat pdf-ben kérjük megküldeni, melyben a pályázó feltünteti személyi adatait és elérhetőségeit. Ezen adatok feltüntetése nélkül a pályázat nem érvényes.

Érvényes az a pályázat, amely a fentiekben felsoroltaknak megfelel és határidőig a fenti címre megérkezik.

Érvénytelen az a pályázat:

 • amelyet határidőn túl nyújtottak be
 • amelyet határidőben, de nem a megadott címre vagy formátumban nyújtották be,
 • amely nem valós adatokat tartalmaz
 •  amely nem felel meg a pályázati feltételekben kiírtaknak

A PÁLYÁZAT DÍJA

A nyertes pályázó díjazása: 150.000.- Ft,, melynek kifizetésére a Kiíró a nyertes pályázóval szerződést köt.

A pályázat elbírálása

Az előzetes szakmai zsűri által kiválasztott munkák kerülnek a bírálóbizottság elé. A kiíró a díjazottat e-mailben értesíti.

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a beadási határidő lejárta után a nyertes pályaművet kiválassza, és új határidő kitűzésével módosításra, javításra kérje a pályázót.

A kiíró fenntartja magának a lehetőséget, hogy a nyertes pályamunka hasznosításától a kampányai során eltekintsen. Eredményhirdetés: A nyertes pályázóval szerződéskötés történik, annak feltételeinek egyeztetése alapján. A pályázat végeredménye a Merkapt Zrt. által meghatározott feltételek szerint, és időpontban kerül nyilvánosságra.

A Bíráló Bizottság tagjai a MerkaptZrt. igazgatósági tagjai.

További információk

A pályázattal kapcsolatos kérdéseiket a marketing@merkapt.hu  e-mail címen tehetik fel.