palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Mezőgazdasági és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása pályázat

Pályázat mezőgazdasági termelők és a mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro és kisvállalkozások részére, innovatív és környezetbarát, energiahatékonyság javítását szolgáló fejlesztések megvalósítása érdekében.

A Felhívás kódszáma: VP5-4.1.6-4.2.3-17

A felhívás alapvető célja a gazdaságok és feldolgozó üzemek versenyképességének javítása új, innovatív és környezetbarát technológiák elterjesztésének támogatása révén. A felhívás több területen kíván hozzájárulni a mezőgazdasági és feldolgozó üzemek versenyképességének növeléséhez.
A felhívás lehetőséget teremt kertészeti termesztésre, állattartásra, továbbá élelmiszerfeldolgozásra és borászati termékek előállítására szolgáló épületek, építmények energiahatékonyság fokozást célzó korszerűsítésére, felújítására. A mezőgazdaság és élelmiszeripar erőforráshatékonyságának javulása többek között a fajlagos energiafelhasználás csökkenését eredményezi, ezért jelen felhívás a termelők és feldolgozók minden olyan irányú beruházására épít, amely a hatékonyabb energiafelhasználást hivatott elősegíteni. Az épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítések, felújítások, továbbá a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása elősegíti a mezőgazdasági és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javulását.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 35,00 milliárd forint az alábbi célterületi bontásban:

 • 1. célterület – „Az energiafelhasználás csökkentése, és az erőforráshatékonyság javítása kertészeti üzemekben és állattartó gazdaságokban.” keretében igénybe vehető keretösszeg: 30,00 milliárd Ft,
 • 2. célterület – „Az energiafelhasználás csökkentése, és az erőforráshatékonyság javítása élelmiszeripari és borászati üzemekben.” keretében igénybe vehető keretösszeg: 5,00 milliárd Ft.

A támogatott projektek várható száma: 700 db.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

1. célterület: Az energiafelhasználás csökkentése, és az erőforráshatékonyság javítása kertészeti üzemekben és állattartó gazdaságokban:

 1. Energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó tevékenységek
  1. Kertészeti üzemek energiahatékonyságának javítása.
   • Meglévő fóliaházak, üvegborítású növényházak, illetve meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, gombatermesztő létesítmények, komposztüzemek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése (Utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászárócsere/ korszerűsítés, hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése stb.);
   • Meglévő fóliaházak, üvegborítású növényházak, illetve meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, gombatermesztő létesítmények, komposztüzemek fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése (Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése, hőtermelők cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása stb.);
   • Meglévő fóliaházak, üvegborítású növényházak, illetve meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, gombatermesztő létesítmények, komposztüzemek világítási rendszereinek korszerűsítése. (Fényforrások, világítótestek cseréje. Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energiamegtakarítást eredményeznek stb.);
   • Meglévő fóliaházakhoz, üvegborítású növényházakhoz, illetve meglévő hűtőházakhoz, hűtőtárolókhoz, gombatermesztő létesítményekhez, komposztüzemekhez kapcsolódóan temperált levegőjű létesítmények (válogató, csomagoló tér, terem, közlekedők, kiszolgáló terek, göngyölegtároló, géptároló, fedett rámpák, szociális és kiszolgáló helyiségek) technológiai rendszereinek energetikai korszerűsítése;
   • Meglévő hűtőházak, hűtőtárolók szabályozott légterű tárolóként való hasznosítását lehetővé tevő korszerűsítése (gáztömör szigetelés, tárolóterek ajtóinak cseréje, szabályozott légterű tárolás technológiai berendezéseinek beszerzése/cseréje (Nitrogén generátor, CO2 abszorber), vezérlés, tágulási tartályok, szelepek, összekötő elemek stb.).
  2. Állattartó gazdaságok energiahatékonyságának javítása.
   • Épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítések, felújítások.
   • Állattartó telepi épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése;
   • Állattartó telepi épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése;
   • Világítási rendszerek korszerűsítése;
   • Beépített technológiai berendezések korszerűsítése. Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése.
   • Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból. (napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása.
 2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.
  • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása a kertészeti üzemekben. A támogatott tevékenységek célja a gazdaságitermelési folyamatok és a mezőgazdasági üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával; Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból. (napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása)
  • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása az állattartó gazdaságokban.

2. célterület: Az energiafelhasználás csökkentése, és az erőforráshatékonyság javítása élelmiszeripari és borászati üzemekben.

1. Energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó tevékenységek.

A támogatott tevékenységek célja az élelmiszeripari és borászati üzemen belüli energiahatékonyság fokozása. Kizárólag már meglévő létesítmények, épületek energetikai hatékonyságnövelés céljából történő felújítása és korszerűsítése valósítható meg.

 • Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése (Utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászárócsere / korszerűsítés, hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése stb.);
 • Épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése (Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése, hőtermelők cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása stb.);
 • Világítási rendszerek korszerűsítése (Fényforrások, világítótestek cseréje. Kül és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energiamegtakarítást eredményeznek stb.);
 • Technológiai folyamatok, gépek, berendezések energetikai korszerűsítése. Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése.

2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.
Cél az élelmiszeripari és borászati üzemben zajló gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával.

 • Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból.  (napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása)
 • A megvalósítandó megújuló energiaforrást hasznosító berendezés termelési kapacitása igazolhatóan legfeljebb annyi lehet, amennyi az adott fogyasztási hely villamosenergia, illetve amennyi az adott helyrajzi számon elérhető fogyasztók együttes hőenergia fogyasztásának kielégítéséhez elegendő. A villamos energia hálózatba történő értékesítése engedélyezett, de a hálózatba betáplált elektromos energia éves mennyisége nem haladhatja meg az adott fogyasztási hely éves energiafogyasztását.

Támogatást igénylők köre

 • 1. célterület:  Mezőgazdasági termelők
 • 2. célterület Az energiafelhasználás csökkentése, és az erőforráshatékonyság javítása élelmiszeripari és borászati üzemekben.  Kizárólag a TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti tevékenységekhez kapcsolódó, élelmiszeripari és borászati feldolgozáshoz kötődő erőforrás és energiahatékonyság javítását célzó projektek támogathatóak.
  • Mezőgazdasági termelők
  • Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro és kisvállalkozások

A felhívás keretében támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult és az erről szóló dokumentumot (pl. kormányhatározat) csatolta.

A projekt megvalósítási területe Magyarország.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

 • Egyéni projekt esetén maximum 500 millió forint, kollektív projekt esetén maximum 1 Mrd forint.
 • A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.

Támogatási előleg maximális mértéke a megítélt beruházási támogatás 50%-a.

Letölthető dokumentumok

Támogatási kérelmek benyújtása

A támogatási kérelmek benyújtására 2020. február 18. napjáig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • 2018. év augusztus hó 19. nap
 • 2018. év november hó 19. nap
 • 2019. év február hó 19. nap
 • 2019. év május hó 19. nap
 • 2019. év augusztus hó 19. nap
 • 2019. év november hó 19. nap
 • 2020. év február hó 19. nap

Mezőgazdasági és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása pályázat