palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Mikszáth-esszé pályázat

Mikszáth pályázatA Selye János Egyetem, a SZNM – a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma, a Petőfi Irodalmi Múzeum, a Mikszáth Kálmán Társaság, a Magyar Írószövetség, a Szlovákiai Magyar Írók Társasága, a Kalligram Kiadó, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság és a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet esszépályázatot hirdet Mikszáth Kálmán halálának századik évfordulója alkalmából.


Pályázhatnak: magyarországi és szlovákiai közép- és felsőfokú oktatási intézményben tanuló diákok és hallgatók

Pályázni lehet
7 500–10 000 leütés terjedelmű (4-5 oldal, 12 pontos Times New Roman betűtípus, másfeles sorköz) esszével az alábbi témakörökben:

  1. A mikszáthi történetmondás sajátosságai
  2. Mikszáth politikai publicisztikája
  3. Felföldi tájak, szlovák és palóc motívumok Mikszáth életművében
  4. Mikszáth életművének szlovák fordításai

A kiíró szervezetek és intézmények által felajánlott díjakról a közösen felállított zsűri fog dönteni két, egy középiskolai és felsőoktatási kategóriában.

A pályázat benyújtásának határideje 2010. szeptember 30.

A pályázatokat a következő címre várja a rendezőség:
Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho
Bratislavská cesta 3322
P.O.Box 54
945 01 Komárno

A borítékra írják rá: Mikszáth-esszé pályázat

Az ünnepélyes eredményhirdetésre 2010. novemberében a Mikszáth-emlékév komáromi zárórendezvényén kerül sor.

Forrás: http://pim.hu/