palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

MI+ŐK-Interjúpályázat

ipa pályázatA kultúrák közötti párbeszéd jegyében az Interkulturális Párbeszéd Közhasznú Alapítvány interjúpályázatot hirdet a következő témában: Hogyan segíthet a különböző identitások élményszerű ismerete a harmonikus társadalmi kapcsolatok kialakításában?

A pályázat tárgya: Készíts mélyinterjút kisebbségben vagy fogyatékossággal élő, vagy más kulturális identitással rendelkező személlyel. Az interjú fókusza az legyen, hogy a többségi társadalommal szemben az érintettek hogyan látják a világot, milyen nehézségekkel kell megküzdeniük.

Javasolt munkacímek és témák:

 • Világtalan, vak vagy látássérült?
 • Cigányélet, roma sors
 • Előítéletek fogságában: magyar zsidók, zsidó magyarok
 • Erdélyből jöttem, románnak neveznek
 • Felesleges vagyok? Évek óta munka nélkül, parlagon
 • Ki a Más és mi a Normális?
 • Magyarok külföldi szemmel
 • Afrikaiak Magyarországon

És természetesen bármilyen saját téma, amire rátalálsz. A más kultúrához vagy szubkultúrához tartozók köztünk élnek. További ötleteket szerezhetsz, ha tanulmányozod az Alapítvány programjait.

A szabadon választott technikával (írásban, video- vagy hangfelvételen) készített pályaműveket az alábbi címeken várjuk:

Elektronikusan: info@kulturalisparbeszed.eu

vagy postai úton a kuratórium elnökének címezve:

Cím: Molnár Miklós Interkulturális Párbeszéd Alapítvány, 1084 Budapest, Rákóczi tér 10. I/3.

A sikeres pályaműveket szerzői engedéllyel az Alapítvány honlapján közzétesszük.

A nyertesek kiválasztása és a díjak: Összesen két pályázót tud díjazni az Alapítvány, de felajánlások esetén további pályaműveket is részesíthetünk anyagi elismerésben. Az értékelésnél fontos a kreativitás, az interjú technikai
minősége, és hogy hogyan sikerült az alkotónak megjelenítenie a kultúrák közötti párbeszéd témáját.

A szakmai zsűri fődíja:
25.000 Ft

Beküldési határidő: 2010. szeptember 30.


Néhány segítő gondolat az interjú elkészítéséhez!

Az interjúalany kiválasztásakor gondolj a következőkre:

 • Az interjúalany története lesz az, ami a beszélgetést meghatározza
 • Ezért válasz olyan személyt, aki élethelyzetéről nyíltan és őszintén tud beszélni.
 • Az interjú előtt tisztázd vele a beszélgetés célját.
 • Tisztázd, hogy névvel vagy név nélkül vállalja-e a szereplést. Amennyiben anonim kíván maradni, akkor tedd lehetővé, hogy ne látszódjon a riport közben. Figyelj az elhangzó nevekre, helyszínekre, mert gyakran helyszín, a személy.
 • Célszerű az interjúalanytól írásbeli engedélyt kérni, hogy a riport megjelenéséhez hozzájárul.
 • Etikus az elkészült anyagot megmutatni az interjúalanynak.

Az interjú közben figyelj, hogy a beszélgetés alatt jó, ha fény derül a következőkre:

 • Hogyan ismerkedtél meg az interjúalannyal?
 • Ki ő? Mi jellemzi az életét?
 • Mi képezi másságának tárgyát?
 • Mit jelent számára a másság?
 • Okoz-e számára problémát a mássága?
 • Mennyiben tartja társadalmi problémának a másságát?
 • Mennyire érzi egyedül magát a problémáival? Vannak-e segítői?
 • Mi jelentené megoldást helyzetére?

Természetesen szívesen fogadunk olyan interjút is, ahol az interjúalany elégedett életével, helyzetével, és büszkén vállalja másságát! Reméljük fellelhetők ilyen interjúalanyok is!
Interjúd bármilyen technikával elkészítheted, de gondolj rá, hogy az interneten történő megjelenés milyen lehetőségeket es korlátokat jelent. Az elkészített interjú nem haladhatja meg a 20 percet.

Forrás: http://www.kulturalisparbeszed.eu/