palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Munkácsy Mihály egészalakos szobor-művészeti alkotás elkészítése

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata nyílt, országos tervpályázatot ír ki Munkácsy Mihály egész alakos szobor elkészítésére.

A projekt a Modern Városok Program a békéscsabai „A Munkácsy Mihály örökségét ápoló és népszerűsítő Munkácsy-negyed fejlesztési projekt (Iktatószám: GF/SZKF/1029/8/2017.)” keretén belül.

Magyarország Kormánya a Modern Városok Program keretében 2016. április 26. napján együttműködési megállapodást kötött Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatával, a Megállapodásban foglaltak eredményes kormányzati végrehajtása érdekében szándékát kormányhatározatban erősítette meg.

A Kormány a Modern Városok Program keretében a békéscsabai Munkácsy Mihály örökségét ápoló és népszerűsítő Munkácsy-negyed fejlesztési projekt támogatásának biztosításáról szóló 1640/2017. (IX. 11.) Korm. határozat 1. pontja értelmében egyetértett a Modern Városok Program keretében a Munkácsy Mihály örökségét ápoló és népszerűsítő Munkácsy-negyed tárgyú beruházás megvalósításával.

Békéscsaba belvárosában kialakításra kerül a Munkácsy Mihály örökségét ápoló és népszerűsítő Munkácsy-negyed. A kulturális negyed a történelmi belváros szívében helyezkedik el, magában foglalja a Munkácsy Mihály Múzeumot, a Csabagyöngye Kulturális Központot, a Munkácsy Emlékházat és az újonnan épülő Bábszínházat, a Békés Megyei Könyvtárat. A kultúra fontos szerepet játszik a város életében. A híres festőművész Munkácsy Mihály méltó névadója a városban kialakítandó kulturális-negyednek. Személye olyan módon kapcsolódik városunk történetéhez, hogy árvaságra jutása után a helyi rokonokhoz, a Reök családhoz került. Itt töltötte fiatal éveit, melyről számos emléket őriz a helytörténeti gyűjtemény.
Ebben a városrészben a projekt keretein belül több hiánypótló köztéri műalkotás elhelyezése a cél.

A pályázat kiírója: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.)

A pályázat célja: Békéscsaba város történetéhez kapcsolódó híres festőről, Munkácsy Mihályról, igényes kivitelű szobor-művészeti alkotás megtervezése, kivitelezése.

Pályázat jellege: országos, nyilvános.

Pályázók köre: e műfajban referenciával rendelkező, munkájukat hivatásszerűen végző szobrász alkotók.

A szobor helyszíne: Békéscsaba, Munkácsy Mihály Múzeum lépcsőjén, a mellékelt helyszínrajzon javasolt területen. A festő életében, munkásságában nagy szerepet játszó épületek, parkok közelében lévő területen.

Az alkotás mérete: a megjelölt helyszín szerkezetébe, közvetlen környezetébe illő, az épített és természeti környezethez illeszkedő, Munkácsy Mihályt reprezentáló egészalakos, figurális műalkotás. Méretarányaiban 5:4 léptékű alkotás.

Az alkotás anyaga, karaktere: bronz anyagú szobor, a kiíró ajánlása, hogy Munkácsy cilinderes, egészalakos, a millenniumi ünnepségek idején Budapesten készült állóképe szolgáljon inspirációnak a szobortervhez; a kiíró elvárja, hogy megvalósulás esetén az alkotás a mechanikai sérüléseknek ellenálló, külön gondozást nem igénylő, tartós és időtálló legyen.

A pályaművek elbírálása: A pályamunkákat a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. által delegált szakértői bizottság értékeli az Önkormányzat kijelölt képviselőinek jelenlétében. Ezt követően Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a szakmai zsűri javaslatát figyelembe véve dönt a szoborpályázat eredményéről.

Az Önkormányzat a pályázat elkészítésével kapcsolatos költségek ellentételezése céljából a pályázati kiírásnak megfelelő tervekért és mellékletekért költségtérítési díjként az első öt helyezett pályázónak bruttó 50 000 Ft kifizetését vállalja. A megfelelőség és a szakmai sorrend a pályamunkákat véleményező bizottság szakvéleménye alapján kerül meghatározásra.

Egy alkotó több pályaművel is jelentkezhet, de ez a költségtérítés emelését nem vonja maga után.

A pályaműnek tartalmaznia kell:
– a pályázó nevét, lakcímét, székhelyét,
– a pályázó művész szakmai önéletrajzát (maximum 2 oldal terjedelemben),
– a pályázó művész referenciaanyagát,
– az alkotás M=1:5 léptékű makettjét tetszőleges anyagból vagy a makett bemutatását digitális adathordozón (CD-n, DVD-n), legalább 4 nézetből készült fotókkal,
– építési és környezettervet (tervek) 1:100 léptékben,
– látványtervet, a környezetbe illeszkedés bemutatásával,
– műleírást,
– a megvalósítás részletes költségvetését (amely tartalmazza a szerzői díjat, a kivitelezés, elhelyezés díját, a parkosítás és közműellátás költségeit az összes járulékkal együtt),
– a megvalósítás időkereteit,
– adatkezelési nyilatkozatot,
– nyilvánossági nyilatkozatot.

A pályázat jeligés: a pályázó nevét, címét, telefonszámát egy lezárt borítékban kell a pályaműhöz csatolni, a borítékon, a modelleken, a mellékleteken csak a jeligét feltüntetve.

A pályaművek beadásának helye és ideje
A pályázatokat a Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. (5600 Békéscsaba, Szent István tér 10. I. emelet, Tárgyaló) részére kell eljuttatni. A kiíró a pályaművek átvételéről átvételi elismervényt ad ki.

Beérkezési határidő: 2018. november 7. szerda 10.00 óra

A nyertes pályamű elkészítésének teljesítési határideje: 2020. április 15.

További pályázati információk:
Egy pályamű csak egy megoldást tartalmazhat.
A pályázó azzal, hogy pályaművét benyújtja, a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek fogadja el.

A pályázatból kizárásra kerül:
– a határidő után benyújtott pályamű,
– az a pályamű, amely a dokumentációban meghatározott tartalmi követelményeknek nem tesz eleget,
– a formai követelményeket nem teljesítő, illetve hiányos pályamű.

A pályázat eredményének kihirdetése
A kiíró a pályázókat a Közgyűlés döntését követő harminc napon belül írásban értesíti a tervpályázat további hasznosításának lehetőségéről, a pályázati költségtérítés kifizetéséről.
A pályaműveket a kiíró – igazolás ellenében – a pályázóknak visszaadja, kérésre visszaküldi. Az át nem vett pályaműveket az értesítést kiküldését követően legfeljebb 60 napig őrzi meg.

A pályázattal kapcsolatos információk:
A pályázók felvilágosítást kaphatnak:
Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. (5600 Békéscsaba Szent István tér 10. I. em. 2. iroda) Babcsákné Solymosi Tímea projektmenedzsertől.

Elérhetőségek:
név: Babcsákné Solymosi Tímea projektmenedzser
tel.: +36/66/510-581
e-mail: babcsakne@bcsvarosfejlesztes.hu
https://bekescsaba.hu/