palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Nívódíjas projektek az európai együttműködésekben

tempus pályázatokAz elmúlt év tíz legjobbnak ítélt oktatási/képzési projektjét díjazta ma – a közoktatástól a felnőttképzésig – a Tempus Közalapítvány.  A Nívódíj az Egész életen át tartó tanulás program támogatásával megvalósuló, kiemelkedő színvonalú európai együttműködések elismerését szolgálja, immár második éve. Az idei díjátadóra a közalapítvány Művészeti nevelés az iskolában és az iskolán túl c. konferenciáján került sor tegnap Budapesten.

Tatától kezdve, Pécsen keresztül Kisvárdáig működnek szerte az országban azok az intézmények és szervezetek, amelyek az Európai Bizottság Egész életen át tartó tanulás programjában kiemelkedőt alkottak, és a mai napon nívódíjjal jutalmazták őket. A projektekben folyó áldozatos és elkötelezett munka közvetlen elismerése mellett a Nívódíj célja az, hogy felhívja a figyelmet a minőség jelentőségére, valamint elősegítse, hogy a díjazott intézmények szakmai közönség előtt is bemutathassák eredményeiket, megoszthassák tapasztalataikat.

A legjobb Comenius, Leonardo, Grundtvig és Erasmus projektek 2010-ben:

Comenius (közoktatás)
A dömsödi Dezső Lajos Alapfokú Művészetoktatási Intézmény másik öt európai iskolával a színházat választotta közös nyelvnek a THAB: Theatre As A Bridge nevű projektjében. Olyan témát találtak, amit a gyerekek a sajátjuknak éreztek, annyira, hogy arról saját maguk színdarabot akartak és tudtak írni. A kétéves tevékenység sokszínűsége és számtalan projektterméke (színházi szószedet, szótár, interjúk, kritikák, stb.) nyűgözte le a bírálókat, valamint az a tudatos munkavégzés, amellyel megvalósultak a projekt céljai.

Az egri Felsővárosi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Európai Legendák c. projektje is nívódíjat érdemelt. A hat ország összefogásából született programban egymás legendáit dolgozták fel kreatív módszerekkel. Az anyanyelvi kompetencia fejlesztése mellett a gyerekek a közös tevékenységek során azt is megtapasztalhatták, hogyan látják a számukra magától értetődő „sajátot” az „idegenek”.

A nyíregyházi Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Szakiskola az egészséges étkezést választotta  5 ország együttműködésében megvalósuló  projektjének (Food – Healthy Youth in a Future Europe) témájául. A világos célok megvalósítását színvonalas termékek (rövidfilmek, társasjáték, nemzetközi ételfesztiválok, ötnyelvű szótár) kísérték, melyeket széles körben terjesztettek és a részt vevő intézmények tanterveibe is beépítettek. A nemzetközi ételfesztiválokon a jelen, a múlt és a jövő receptjeit készítették el ötfogásos ételsor formájában három különböző országban. A tanulók aktívan részt vettek a tervezésben, az értékelésben és a megvalósításban. Külön érdekesség, hogy diákkoordinátora is volt a projektnek.

Leonardo (szakképzés)
A kisvárdai II. Rákóczi Ferenc Szakközép- és Szakiskola 21, asztalos, szobafestő, szakács és pincér szakos tanulója 5-14 hétig tartó szakmai gyakorlaton vett részt Németországban. A díjat a projekt körültekintő és alapos előkészítésének (többszöri előkészítő látogatás, valamint nyelvi, szakmai, kulturális és lélektani felkészítés) és mindenre kiterjedő nyomon követésének köszönheti az intézmény.

A tatai Értük Velük Egyesület A mentálisan sérült fiatalok esélyegyenlőségének megteremtéséért nevű projektjével lett díjazott. Az egyesület 10 napos szakmai tanulmányutat szervezett Dániába 12 gyógypedagógiai intézményben dolgozó szakember számára. Az út eredményeképpen a résztvevők érdeklődési területeinek megfelelően tanulmányok készültek többek között a gyermekvédelemről, az iskola és a munka világának kapcsolódásáról, a mentálisan sérült hátrányos helyzetű tanulók dániai szakképzési gyakorlatáról.

A fővárosi Dobos C. Vendéglátóipari Szakképző Iskola  Kéz a kézben című gasztronómiai projektje keretében 10 pincér, szakács és cukrász tanuló töltött 8 hetes gyakorlatot Finnországban. Az elismerést az intézmény hosszabb távú stratégiájába illeszkedő nívós nemzetközi kapcsolatrendszer-fejlesztés eredményezte.

Grundtvig (felnőttoktatás)
A Hilfer Bt. ACT WELL c. projektjében 55 tanulási nehézségekkel küzdő felnőtt tanuló és 23 felnőttoktató vehetett részt nemzetközi művészeti élmény- és tapasztalatcserén.  Az esélyegyenlőségi képzési program egyik legfőbb sajátossága, hogy közvetlenül és elsősorban a célcsoport bevonására és képzésére épít, nem csupán a velük foglalkozó szakemberek számára nyújt továbbképzési lehetőséget, valamint kiemelt figyelmet fordít a művészeti terápia módszereinek, eszközeinek alkalmazására.

A Budapesti Történeti Múzeum (és az Alapítvány a Komplex Kultúrakutatásért civil szervezet) által koordinált Fotomemoria c. projekt témája családi fotográfiák gyűjtése, digitális képadatbázisokba rendezése, adatolása, és a hozzájuk fűződő személyes történetek feldolgozása. A nagyfokú társadalmi elhivatottságot tükröző projekt újító és távlatokban gondolkodni tudó hozzáállása méltán eredményezte a nívódíjat.

Erasmus (felsőoktatás)
A Kodolányi János Főiskola kiemelt figyelmet fordít az Erasmus program adta lehetőségekre. A főiskola csoportos mobilitást szervezett a munkatársak számára, aminek eredményeképpen több nemzetközi együttműködés is lendületet kapott: sikerült beindítani a speciális igényű hallgatói szakmai gyakorlatot a szociális munka és művelődésszervezés területén, illetve egyeztetések folynak a jövőbeli virtuális mobilitás kereteiről. Rendkívül sikeres kezdeményezés a Nemzetközi Intézet által a külföldi hallgatók és vendégoktatók bevonásával megvalósuló ösztöndíjbörze, mely jelentősen növeli a diákok mobilitási kedvét.

A Pécsi Tudományegyetem is kiemelkedő teljesítménye miatt kapott nívódíjat; jól használja ki a hallgatói, oktatói és személyzeti mobilitásban rejlő lehetőségeket. A külföldre utazó hallgatók 95%-a Erasmus hallgató, ez a program és az egyetemi koordináció sikerét is mutatja. A tavaly megvalósult fontos rendszerfejlesztés jelentősen megkönnyítette a kiutazókkal kapcsolatos adminisztrációt. Számos szolgáltatással segítik a bejövő hallgatókat is, pl. nyelvi kurzusokat szerveznek számukra, és egy magyar hallgatókat is elszállásoló kollégiumi épületben helyezik el őket, hogy ezzel is segítsék a beilleszkedésüket.

További információk:
Dányi Andrea
sajtóreferens
TEMPUS Közalapítvány
Budapest, IX., Lónyay u. 31.
Tel: 237-1300/124-es mellék
andrea.danyi@tpf.hu

www.tka.hu