palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

NKA Képzőművészeti Kollégium pályázat

nka pályázatokA Képzőművészeti Kollégium nyílt pályázatot hirdet a 2011. május 1.-2012. április 30. közötti időszakra a kortárs magyar képzőművészet alábbi témakörökben benyújtott pályázatai vissza nem térítendő támogatására. Pályázati témakörök: (1) Nemzetközi kortárs képzőművészeti rendezvények, kiállítások megvalósítására és dokumentálására, (2) Hazai csoportos és egyéni kortárs képzőművészeti kiállítások megvalósítására, valamint a kapcsolódó katalógus, leporelló, meghívó stb. megjelentetésére és (3) Képzőművészeti alkotótelepek, alkotóműhelyek és szimpóziumok szakmai programjainak megvalósítására, valamint dokumentálására.

A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet. A finanszírozás módja: előfinanszírozás.
A kollégium nem ír elő kötelező saját forrást, sem nevezési díjat.
A pályázati adatlapon a program(ok) pontos kezdő és befejező időpontját fel kell tüntetni.

Egy pályázó altémánként maximum 3 pályázatot adhat be!

1. Nemzetközi kortárs képzőművészeti rendezvények, kiállítások megvalósítására és dokumentálására

Altéma kódszáma: 1603

A rendelkezésre álló keret: 18 millió Ft

Pályázatot nyújthat be az alkotóművész, illetve a szervező intézmény vagy szervezet.

A pályázathoz mellékelni kell (az alábbi sorrendben):

 • a hazai vagy külföldi rendezvény részletes programleírását a résztvevő művészek, az időpontok és helyszínek pontos megjelölésével,
 • egyéni kiállítás (1-3 fő) esetén szakmai életrajzot és képmellékletet (maximum 3 lap terjedelem A4-es méret),
 • a részletes költségvetést (= az adatlap 4. pontjának külön lapon történő, további részletezésével),
 • külföldi rendezvény esetén az érvényes befogadó nyilatkozatot.

Támogatás kérhető a következő jogcímek költségeire:

 • tiszteletdíj,
 • szakmai anyagok,
 • szállás,
 • utazás,
 • szállítás,
 • biztosítás,
 • részvételi díj,
 • installációs költség,
 • nyomdai előkészítés,
 • nyomdaköltség.

A pályázatok elbírálása kizárólag szakmai szempontok figyelembevételével történik.

Bírálati szempontok:

 • a megrendezésre kerülő program várható jelentősége,
 • a fogadó intézmény betöltött szerepe az adott országban,
 • a megrendezésre kerülő program várható szakmai, kulturális jelentősége.

A támogatott pályázók a szerződésben megjelölt határidőig kötelesek pénzügyi és szakmai elszámolást készíteni.

A szöveges szakmai beszámoló maximum 2 oldal terjedelmű lehet, tartalmaznia kell a rendezvény részletes leírását, a megnyitóról készült fotó(ka)t, továbbá csatolni kell az eseményt tényszerűen dokumentáló nyomtatványokat (pl.: meghívó, katalógus /a katalógust könyvtári azonosítóval kell megjelentetni: ISBN, ISSN stb./ fotódokumentáció, sajtómegjelenés).

2. Hazai csoportos és egyéni kortárs képzőművészeti kiállítások megvalósítására, valamint a kapcsolódó katalógus, leporelló, meghívó stb. megjelentetésére

Altéma kódszáma 1606

A rendelkezésre álló keret: 50 millió Ft

Az altémára a kiállítóhely, illetve képzőművészeti szakmai szervezet nyújthatja be pályázatát. Egyéni kiállítás esetén (1-3 fő) vagy a művész, vagy a kiállítóhely/ képzőművészeti szakmai szervezet pályázhat.

A pályázathoz csatolni kell (az alábbi sorrendben):

 • a kiállítás koncepcióját (maximum 1 oldal terjedelemben),
 • egyéni kiállítás esetén szakmai életrajzot és képmellékletet (maximum:3 lap terjedelem A4-es méret)
 • művész által beadott pályázat esetén a befogadó intézmény nyilatkozatát,
 • képzőművészeti szakmai szervezetek pályázatai esetében a befogadó intézmény nyilatkozatát,
 • a kiállítás teljes költségvetésének részletezését (= az adatlap 4. pontjának külön lapon történő, további részletezésével),
 • a kapcsolódó kiadvány nyomdai árajánlatát,
 • kiállítóhely és képzőművészeti szakmai szervezet esetében az utóbbi 3 év kiállítási tevékenységének tényszerű felsorolását (maximum: 2 oldal terjedelemben).

Támogatás kérhető:

 • tiszteletdíjra,
 • szállításra,
 • installációra,
 • reklám- és propagandaköltségre,
 • szakmai anyagköltségre,
 • biztosításra,
 • nyomdai előkészítésre,
 • nyomdaköltségre.

A pályázatok elbírálása kizárólag szakmai szempontok figyelembevételével történik.
Bírálati szempontok:

 • a program várható szakmai, kulturális jelentősége,
 • a programot befogadó kiállítóhely professzionális jellege,
 • a kiállítóhely országos, regionális és kistérségi szerepe.

A támogatott pályázók a szerződésben megjelölt határidőig kötelesek pénzügyi és szakmai elszámolást készíteni.

A szöveges szakmai beszámoló maximum 2 oldal terjedelmű lehet, tartalmaznia kell a rendezvény részletes leírását, a megnyitóról készült fotó(ka)t, továbbá csatolni kell az eseményt tényszerűen dokumentáló nyomtatványokat (pl.: meghívó, katalógus /a katalógust könyvtári azonosítóval kell megjelentetni: ISBN, ISSN stb. / fotódokumentáció, sajtómegjelenés).

3. Képzőművészeti alkotótelepek, alkotóműhelyek és szimpóziumok szakmai programjainak megvalósítására, valamint dokumentálására

Altéma kódszáma: 1616

A rendelkezésre álló keretösszeg: 18 millió Ft

Pályázatot jogi személyiségű szervezetek nyújthatnak be, amelyek a programot szervezik és/vagy rendezik.

A pályázathoz csatolni kell (az alábbi sorrendben):

 • részletes programleírást, amely tartalmazza a résztvevő művészek és előadók megnevezését, a program pontos időtartamát, helyszínét,
 • a program teljes költségvetésének részletezését (= az adatlap 4. pontjának külön lapon történő, további részletezésével).
 • az adott alkotótelep, műhely, szimpózium utóbbi 3 évben végzett szakmai tevékenységének rövid írásos összefoglalását maximum 1 oldal terjedelemben,

Támogatás kérhető:

 • a programhoz kapcsolódó szakmai anyagok költségeire,
 • a közreműködők tiszteletdíjára,
 • utazási,
 • szállítási,
 • szállásköltségre,
 • valamint a dokumentálás költségeire.

A pályázatok elbírálása kizárólag szakmai szempontok figyelembevételével történik.

Bírálati szempontok:

 • a program várható szakmai jelentősége,
 • a programban résztvevő alkotók köre,
 • az adott művésztelep országos, regionális, kistérségi, nemzetközi, határon túli szerepe.

A támogatott pályázók a szerződésben megjelölt határidőig kötelesek pénzügyi és szakmai elszámolást készíteni.
A szöveges szakmai beszámoló maximum 2 oldal terjedelmű lehet, és tartalmaznia kell a művésztelepen résztvevő művészek felsorolását, a létrejött alkotások jegyzékét és fotóját, továbbá csatolni kell az eseményt tényszerűen dokumentáló fotókat és esetleges nyomtatványokat (pl.: meghívó, katalógus /a katalógust könyvtári azonosítóval kell megjelentetni: ISBN, ISSN stb. / fotódokumentáció, sajtómegjelenés).

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell, amelyről a kollégium dönt.

Kérjük, hogy a feldolgozás, iratkezelés könnyebbsége érdekében a pályázati anyag összeállításánál mellőzzék a különleges minőségű papírt, bármilyen kötést, lefűzést, mappát, spirálozást, ragasztást!

A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amely megtalálható az NKA portálon jogszabályok menüpont alatt.

A pályázatok 1 eredeti példányban 2011. február 22-ig beérkezően nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére.
( H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36 1) 327-4444 számon kaphatnak.

Forrás: http://www2.nka.hu/