palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

NKA Népművészeti Kollégium pályázata

nka_pályázatA Népművészeti Kollégium nyílt pályázatot hirdet vissza nem térítendő támogatásra  a 2010. szeptember 1. és 2011. április 15. közötti időszakban megvalósuló programokra.

A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 1. sz. melléklete szerint: LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet. A finanszírozás módja vegyes finanszírozás. A meghirdetésre kerülő témában a kollégium nevezési díjat nem ír elő, illetőleg a saját forrás (önrész) esetében 10%-os kötelezettséget ír elő.

Nemzetközi, országos és regionális szakmai rendezvények, konferenciák, fesztiválok és kiállítások megrendezésére.


Altéma kódszáma: 1907

Egy pályázó az altémára egy pályázatot nyújthat be, amely maximum 3 rendezvényre vonatkozhat.

Pályázhatnak:

 1. A népművészettel foglalkozó országos hatókörű szakmai társadalmi szervezetek és intézmények (Martin György Néptáncszövetség, Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület, Táncház Egyesület, Vass Lajos Népzenei Szövetség, Muharay Elemér Népművészeti Szövetség, Hagyományok Háza, Népművészeti Egyesületek Szövetsége, Magyarországi Folklórfesztiválok Szövetsége),
 2. A népművészettel foglalkozó regionális és megyei hatókörű szakmai társadalmi szervezetek és intézmények,
 3. Az 1. és 2. pontba nem sorolható, népművészettel foglalkozó egyéb magyarországi- és határon túli egyesületek, alapítványok, civil szervezetek, és intézmények, akiknek pályázatukhoz mellékelniük kell az 1. pontban felsorolt országos hatókörű szakmai, társadalmi szervezetek egyikének véleményét a megvalósítani kívánt program tervezetéről. Ennek hiányában a pályázat érvénytelen!

Magánszemély nem pályázhat.
A határon túli pályázók a 3. pontba tartoznak!

Az altéma támogatásának keretösszege: 40 millió Ft.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:

 • megbízási díjak – előadók, oktatók, technikai szolgáltatók – járulékok nélkül,
 • tiszteletdíj számlás kifizetése,
 • utazási költség,
 • szállítási költség,
 • szállásköltség – csak az előadók, szervezők és VIP-vendégek részére,
 • bérleti díj,
 • reklám- és propagandaköltség,
 • csoportos étkeztetés – jogcímre maximum az igényelt összes támogatás 10%-a kérhető,
 • szakmai anyagköltség.

A pályázathoz mellékelni kell a szakmai rendezvény, konferencia, fesztivál, kiállítás részletes szakmai programját, ezen belül:

 • a közreműködők és az előadók felsorolását,
 • a résztvevők tervezett számát,
 • az eseményen résztvevők célcsoportját,
 • a részletes, rendezvényenkénti költségvetést,
 • a pályázó társadalmi szervezet vagy intézmény hatókörére vonatkozó nyilatkozatot,
 • a megvalósításhoz szükséges 10%-os önrész igazolását (önrész nyilatkozatot).

A kollégium bírálati szempontjai:

 • a pályázat szakmai tartalma,
 • a tervezett esemény hazai és/vagy nemzetközi jelentősége,
 • a benyújtott költségvetés megalapozottsága.

A pályázóknak a megvalósításhoz szükséges teljes összegből 10%-os önrésszel (saját erő) kell rendelkezniük!

Amennyiben a benyújtott pályázat a kiírásban részletezett feltételek bármelyikének nem felel meg, úgy a pályázat érvénytelen!

Elszámolni az önrésszel együtt kell, a megítélt támogatás arányában.
Támogatott pályázatok esetében a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell az eseményről készült fotódokumentációt (maximum 5 db), valamint a médiában megjelent közlemények másolatát.

Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA portálján lehet!
Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portál („pályáztatás” cím alatt található) „pályázati adatlap kitöltése” címszónál lehet. (“minta” pályázati adatlap a portálon a „pályáztatás” cím alatt található az „aktuális pályázati felhívások” címszónál. Ez az adatlap pályáztatás céljára nem használható.)

A pályázatok 1 példányban
2010. április 23-ig beérkezően
nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának levelezési címére.
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást az NKA Igazgatósága Ügyfélszolgálatán személyesen ügyfélfogadási időben vagy telefonon a ( 36 1) 327-4445 számon kaphatnak.

Forrás: NKA