palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

NKA Színházi kollégium pályázat

nka pályázatokA Színházi Szakmai Kollégium nyílt pályázatot hirdet külföldi vendégjáték, produkciók színrevitele és színházi nevelési tevékenység támogatására.

A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás
A kollégium nem ír elő kötelező saját forrást.

1. Magyarországi színházi együttesek külföldi vendégjátékára, valamint magyar nyelven játszó határon túli színházak és külföldi színházi együttesek magyarországi vendégszereplésére

Altéma kódszáma: 1334

Pályázni a 2011. június 15.-2012. február 15. között megvalósuló vendégjátékokra lehet.

Pályázhatnak:

 • az Előadóművészeti Törvény hatálya alá tartozó és annak alapján bármely kategóriában regisztrált, illetve regisztrációját megkezdett színházak,
 • magyar nyelven játszó határon túli, hivatásszerűen működő színházak, illetve társulatok (nem jogi személy esetén azok fenntartói).

Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet!
A pályázathoz csatolni kell:

 • az altéma kódszámával ellátott betétlapot,
 • a produkció(k) részletes leírását,
 • a partnerszínház(ak) meghívólevelét/elfogadó nyilatkozatát vagy szándéknyilatkozatát,
 • a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolatát.

Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:

 • tiszteletdíjra (művészek) VAGY napidíjra,
 • megbízási díjra (fordítás, tolmácsolás),
 • szállítási díjra,
 • szállásköltségre,
 • utazási költségre,
 • biztosításra.

Amennyiben a pályázó a felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl azt röviden indokolnia kell, elfogadásáról a kollégium dönt!

A pályázat elbírálása során a kollégium előnyben részesíti:

 • a határon túli magyar nyelvű produkciók magyarországi bemutatását.

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 • a szakmai program értéke és megvalósításának realitása,
 • a költségvetés realitása,
 • a pályázat igényessége.

Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:

 • a bemutatott produkció(k) tényleges adatait  (előadásszám, nézőszám stb.),
 • a vendégjátékkal kapcsolatos dokumentumokat (műsorfüzet, plakát, fesztiválprogram, sajtóvisszhang stb.).

1. Igényelhető támogatás: maximum 1 millió Ft /pályázat

2. Erre a pályázati pontra tervezett keret mindösszesen: 20 millió Ft

2. Új színházi produkciók színrevitelére

Altéma kódszáma: 1317

Pályázni a 2011. szeptember 01.-2012. május 31. között bemutatandó produkciókra lehet.

Pályázhatnak:

 • az Előadóművészeti Törvény hatálya alá tartozó és annak alapján bármely kategóriában regisztrált, illetve regisztrációját megkezdett színházak,
 • magyar nyelven játszó határon túli, hivatásszerűen működő színházak, illetve társulatok (nem jogi személy esetén azok fenntartói).

Pályázni:

 • magyar szerzők műveinek bemutatására (különös tekintettel az ősbemutatókra),
 • a gyermek- és ifjúsági előadásokra,
 • a dramaturgiai, szcenikai vagy egyéb újításokkal kísérletező előadásokra lehet.

Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet!
Egy pályázó csak egy produkció színrevitelére pályázhat!
A pályázathoz csatolni kell:

 • az altéma kódszámával ellátott betétlapot,
 • a produkció részletes leírását,
 • a rendező szándéknyilatkozatát és szakmai önéletrajzát,
 • állandó játszóhellyel nem rendelkező társulatok esetében a befogadó nyilatkozatot,
 • a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolatát.

Támogatás az alábbi kiadásokra  kérhető:

 • tiszteletdíjra (művészek, szerző, fordító),
 • jelmezköltségre,
 • díszletköltségre,
 • kellékekre,
 • szállítási díjra,
 • eszközbérleti díjra,
 • pr-költségre (honlap-, kiadványkészítés és reklám).

Amennyiben a pályázó a felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl azt röviden indokolnia kell, elfogadásáról a kollégium dönt!

A támogatást kizárólag a bemutatóig felmerülő fenti jogcímekre lehet felhasználni, a költségvetést (pályázati adatlap 4. pontja) is ennek megfelelően kérjük elkészíteni.

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 • a szakmai program értéke és megvalósításának realitása,
 • a költségvetés realitása,
 • a pályázat igényessége.

A pályázat szakmai beszámolójának tartalmaznia kell:

 • a bemutatott produkció elemzését, a produkciós költségvetés bemutatását, a produkció utóéletének felvázolását,
 • a bemutató előadással kapcsolatos dokumentumokat (minimum 8 db előadásfotó, amelyből minimum 2 db a totál színpadképről készüljön, műsorfüzet, plakát, sajtóvisszhang stb.).

3. Igényelhető támogatás: maximum 3 millió Ft

Erre a pályázati pontra tervezett keret mindösszesen:80 millió Ft

3. Magyarországi színházak 2011-2012-es évadban megvalósuló, rendszeres színházi nevelési tevékenységének (rendhagyó órák, színházlátogatást előkészítő és előadás-feldolgozó órák, drámapedagógiai foglalkozások, tantermi előadások és beavató [moderátor közreműködésével zajló] előadások) megvalósítására

Altéma kódszáma: 1308

Pályázni a 2011. szeptember 01. – 2012. június 30. között megvalósuló programokra lehet.

Pályázhatnak:

 • az Előadóművészeti Törvény hatálya alá tartozó és annak alapján bármely kategóriában regisztrált, illetve regisztrációját megkezdett színházak.

Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet!

A pályázathoz csatolni kell:

 1. az altéma kódszámával ellátott betétlapot,
 2. a megvalósítani kívánt program részletes tartalmi bemutatását, benne:
  • a programban résztvevő produkció(k) részletes leírását,
  • a választott nevelési tevékenységi formák részletes tematikáját, leírását, ütemezését,
 3. színházi nevelési tevékenységet irányítók szakmai életrajzát, megjelölve a résztvevők művészi és pedagógiai végzettségét, a program megvalósításához szükséges szakmai felkészültségüket és/vagy az eddigi gyakorlati tapasztalataikat,
 4. az együttműködő oktatási intézmény(ek) szándéknyilatkozatát,
 5. a pályázó eddigi színházi nevelési tevékenységében résztvevő oktatási intézmények felsorolását (amennyiben a pályázó korábban nem végzett színházi nevelési tevékenységet, úgy arról kell nyilatkozni),
 6. a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolatát.

Támogatás az alábbi kiadásokra  kérhető:

 • tiszteletdíjra (előadók),
 • utazási költségre (óraadók, diákok).

Amennyiben a pályázó a felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell, elfogadásáról a kollégium dönt!

A pályázat elbírálásának szempontjai:

 • a szakmai program értéke és megvalósításának realitása,
 • a költségvetés realitása,
 • a pályázat igényessége.

A pályázat szakmai beszámolójának tartalmaznia kell:

 • a pályázó beszámolóját a nevelési program eredményéről, a megvalósult események felsorolásával,
 • a megvalósult program tényleges adatait (a foglalkozások száma, a programban résztvevő diákok és tanárok száma stb.),
 • az érintett oktatási intézmény(ek) legalább 2000 karakter terjedelmű beszámolóját a program nevelési eredményeiről.

Igényelhető támogatás: maximum 3 millió Ft/pályázat

Erre a pályázati pontra  tervezett keret mindösszesen:40 millió Ft

Kérjük, hogy a feldolgozás, iratkezelés könnyebbsége érdekében a pályázati anyag összeállításánál mellőzzék a különleges minőségű papírt, bármilyen kötést, spirálozást, ragasztást!

A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatási összeg 1%-át (amely 25%-os áfát tartalmaz) tartozik befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA Igazgatósága 10032000-01425200-00000000 számú pénzforgalmi jelzőszámára.

A nevezési díj összege félmillió forintnál kisebb összegű igény esetén sem lehet kevesebb 5000 Ft-nál (amely 25%-os áfát tartalmaz).

Az átutalás, illetve postai (rózsaszín) csekk közlemény rovatában kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb felső sarkában lévő adatlap azonosító (A  N ) számot.
Kérjük továbbá, hogy átutalás esetén a közlemény rovat végétől számított 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 3 pozícióban a 312 kódot tüntesse fel.

A nevezési díj befizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után!
A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!

A pályázatok 1 eredeti példányban 2011. április 19-ig beérkezően nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának levelezési címére.
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36 1) 327-4444 számon kaphatnak.

Forrás: www.nka.hu