palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

NKA Színházi Szakmai Kollégium Pályázat

nka_színházi szakmai kollégiumA Színházi Szakmai Kollégium az alábbi témakörökben hirdet pályázatot: LEJÁRT PÁLYÁZAT!!!!

Alkotómunka támogatása (Altéma kódszáma: 1302)
A kollégium maximum 6 alkotói támogatást szándékozik kiadni legfeljebb 12 hónapos időtartamra írók számára, új színpadi művek megírására, a kortárs drámairodalom és az élőszínház kapcsolatának erősítése céljából.
Ismert szépprózai művek és filmforgatókönyvek színpadi adaptációjára támogatás nem igényelhető!

A megpályázható összeg: 1 000 000 Ft.

A megítélt támogatás 40%-ának utalása a szerződés aláírását követően történik, a további összeg utalásának feltétele a benyújtott kézirat színvonala.

A pályázathoz csatolni kell:

 • az író szakmai önéletrajzát,
 • az egész estés, új színpadi szöveg tervét (szinopszisát) és egy, ebbõl kidolgozott jelenetet,
 • együttműködési nyilatkozatot bármely magyarországi vagy határon túli magyar nyelvű színházzal, amely biztosítja az író és a színház közötti rendszeres kapcsolatot, amelynek keretén belül a színház az írónak szakmai támogatást nyújt.

Az elbírálásnál előnyben részesülnek:

 • pályakezdő drámaírók,
 • írók, akik még nem próbálták ki magukat a drámai műfajban,
 • azok, akik kísérletet tesznek a drámai formanyelv megújítására.

A pályázat elbírálásakor, valamint a benyújtott kéziratok értékelésekor az NKA Színházi Szakmai Kollégiuma figyelembe veszi a Színházi Dramaturgok Céhének szakmai véleményét, ezért a SZDC tagjai nem pályázhatnak.
Erre a pályázati pontra tervezett keret összesen: 6 millió forint.

Magyarországi és határon túli magyar színházi szakemberek külföldi, valamint külföldiek magyarországi és határon túli magyar területekre szóló szakmai útjára (Altéma kódszáma: 1304)

Pályázni a 2010. február  1.–2010. augusztus 31. között megvalósuló tanulmányutakra lehet.

Pályázhatnak:

 • magánszemélyek
 • színházi intézmények és szervezetek.

Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet!
Magánszemély pályázó esetén nem kell nevezési díjat fizetni!

A pályázathoz csatolni kell:

 • a tanulmányút, meghívás célját,
 • a program részletes leírását,
 • az utazó, meghívott szakmai életrajzát,
 • az utazás időpontját, helyét,
 • meghívólevelet/elfogadó nyilatkozatot vagy szándéknyilatkozatot,
 • a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolatát,
 • nyilatkozatot, amelyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy az út során szerzett tapasztalatait összefoglaló úti beszámoló – amennyiben a REVIZOR, az NKA kritikai portálja befogadja – megjelentethető.

Támogatás kérhető:

 • részvételi díjra,
 • tiszteletdíjra (fogadás esetén),
 • szállásköltségre,
 • utazási költségre,
 • biztosításra.

Amennyiben a pályázó a felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl azt röviden indokolnia kell, elfogadásáról a kollégium dönt!

A kollégium az elbírálásnál előnyben részesíti: a magánszemély pályázót (aktív színész, rendező, dramaturg, színházi tervező, színházi technikus, színikritikus, elméleti szakíró), aki a tanulmányút munkanyelvét legalább középfokon beszéli és ezt nyelvvizsga-bizonyítvánnyal igazolja,

A pályázat szakmai beszámolójának tartalmaznia kell:

 • utazás esetén az utazás eredményeit összefoglaló úti beszámolót és/vagy a tanulmányút alapján született publikációt,
 • fogadás esetén a befogadó fél beszámolóját a külföldi szakember magyarországi útjának szakmai eredményéről.

Igényelhető támogatás: maximum 500 ezer Ft.

Erre a pályázati pontra tervezett keret összesen: 5 millió forint

Szabadtéren bemutatandó új színházi produkciók létrehozására (Altéma kódszáma: 1331)
Pályázni a 2010. június 1.–szeptember 1. között megvalósuló szabadtéri bemutató előadásokra lehet.
Operára nem adható be pályázat!

Pályázhatnak:

 • szabadtéri előadásokat létrehozó intézmények, szervezetek,
 • egyéni vállalkozó bábosok.

Magánszemély nem adhat be pályázatot!
Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet!
Egy pályázó csak egy produkció létrehozására pályázhat!

A pályázathoz csatolni kell:

 • a program részletes leírását (szerző neve, a mű címe, leírása),
 • a rendező szándéknyilatkozatát,
 • az alkotók nevét és a tervezett szereposztást,
 • a bemutató helyszínét, időpontját,
 • a befogadó intézmény szándéknyilatkozatát,
 • a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolatát.

Támogatás kérhető:

 • szerzői honoráriumra,
 • művészek tiszteletdíjára,
 • jelmezköltségre,
 • díszletköltségre,
 • szállításra,
 • eszköz- és helyiségbérleti díjra,
 • pr-költségre.

Amennyiben a pályázó a felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl azt röviden indokolnia kell, elfogadásáról a kollégium dönt!
A támogatást kizárólag a bemutatóig felmerülő fenti jogcímekre lehet felhasználni.

A pályázat elbírálásánál előnyt élveznek:

 • közös produkciók, melyeket több helyszínen is műsorra tűznek a nyári szezonban,
 • a színházzal kevéssé ellátott területen megvalósuló elképzelések.

A pályázat szakmai beszámolójának tartalmaznia kell: a bemutató előadással kapcsolatos dokumentumokat (minimum 8 db fotó /előadásról és a nézőtérről egyaránt/, műsorfüzet, plakát, fesztiválprogram, sajtóvisszhang stb.).

Erre a pályázati pontra tervezett keret összesen: 20 millió forint

A kollégium egyik altémában sem ír elő kötelező önrészt.
A pályázó nevezési díj címén az igényelt összeg 1%-át (amely 25%-os áfát tartalmaz) tartozik befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA Igazgatósága 10032000-01425200-00000000 számú pénzforgalmi jelzőszámára.
A nevezési díj összege félmillió forintnál kisebb összegű igény esetén sem lehet kevesebb 5000 Ft-nál (amely 25%-os áfát tartalmaz).
Az átutalás, illetve a postai (rózsaszín) csekk közlemény rovatában kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb felső sarkában lévő „adatlap portál azonosítót”.
Kérjük továbbá, hogy átutalás esetén a közlemény rovat végéről a 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 3 pozícióban a 310 kódot tüntesse fel.
A nevezési díj befizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után!
A nevezési díjat a támogatásban nem részesülő pályázó sem igényelheti vissza.
Pályázatot benyújtani csak a 2009. évre kiadott pályázati adatlapon lehet.
Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portálon „pályáztatás” cím alatt található „adatlapok kitöltése” címszónál lehet. (A portálon „Minta” pályázati adatlap is található a pályáztatás/aktuális pályázati felhívások menüpontban. Ez az adatlap azonban pályáztatás céljára nem használható.)
A pályázat 2009. október 27-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).

Forrás: NKA