palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

NKA Táncművészeti Szakmai Kollégium pályázat

nka pályázatokA Táncművészeti Szakmai Kollégium nyílt pályázatot hirdet a 2011. április 1. és 2012. április 1. között megvalósuló, magas művészeti szakmai színvonalú táncművészeti tervek megvalósításának vissza nem térítendő támogatására.

A kollégium egy pályázati pontnál sem kíván önrészt és nevezési díjat előírni. A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 1. sz. melléklete szerint: LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet. A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás.

1. Hivatásos, független, alternatív művészek, művészeti együttesek (nem önálló jogi személy esetében, annak fenntartója pályázhat) új produkcióik megvalósítására.

Altéma kódszáma: 1517

Egy pályázó a témában 1 pályázatot adhat be.

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 • a produkciók kísérleti jellegűek, és új értékeket kívánnak felmutatni,
 • a produkciók a gyermek és ifjúsági korosztályt célozzák meg,
 • a produkció együttműködés keretében valósul meg,
 • a produkciók alkotói és előadói sikerrel szerepeltek hazai és külföldi fesztiválon, versenyen vagy egyéb megmérettetéseken már részt vettek.

Támogatás igényelhető:

 • honoráriumra, tiszteletdíjra,
 • jelmezre, díszletre, kellékre,
 • fény-, hangtechnika-, és látványtervezésre,
 • bérleti díjra,
 • promócióra,
 • jogdíjra.

Az igényelhető maximum támogatási összeg pályázatonként: 4 millió forint.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a pályázó, valamint a megpályázott program résztvevőinek szakmai életrajzát,
 • referenciákat,
 • szinopszist, maximum 1-3 oldal terjedelemben
 • befogadó nyilatkozatot.

Befogadó nyilatkozatot abban az esetben nem szükséges csatolni, amennyiben a bemutatót létrehozó intézmény, szervezet rendelkezik saját játszóhellyel és a tervezett produkciót saját játszóhelyén kívánja bemutatni. Az erről szóló nyilatkozatot a pályázathoz csatolni kell.

A támogatott pályázatok szakmai beszámolójának tartalmaznia kell a pályázati téma megvalósulásának körülményeit, a létrejött produkció, illetve a megvalósult szakmai program eredményességét, elemző, esztétikai és kritikai alátámasztással.

Erre a pályázati pontra a rendelkezésre álló keretösszeg: 60 millió forint.

2. Hivatásos, független, alternatív művészek, művészeti együttesek (nem önálló jogi személy esetében, annak fenntartója pályázhat) már bemutatott produkcióinak forgalmazására.

Altéma kódszáma: 1518

Az adott produkcióra vagy a befogadó hely, vagy az azt bemutató művészek, művészeti együttesek pályázhatnak.

Az elbírálásnál előnyt élveznek azok a pályázók, akiknek a pályázatában szerepel, hogy a befogadó hely milyen mértékben járul hozzá a bemutatásra kerülő produkció költségeihez.

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 • a produkció a bemutató óta hány budapesti, vidéki, és külföldi előadást élt meg,
 • referenciákkal igazolt szakmai tartalom (sajtótükör, szakdíjak, elismerések)
 • a produkciók a gyermek és ifjúsági korosztályt célozzák meg,
 • a produkció együttműködés keretében valósul meg,
 • a produkció további tervezett előadásai és azok helyszínei.

Támogatás igényelhető:

 • alkotók, közreműködök, előadók tiszteletdíjára,
 • szállásköltségre,
 • útiköltségére,
 • szállításra,
 • bérleti díjra,
 • jogdíjra
 • reklám- és propagandaköltségre.

A pályázathoz csatolni kell:

 • hivatalos felkérést, vagy visszaigazolást (bemutató művészek, művészeti együttesek pályázata esetén)
 • a bemutatandó előadás címét, tervezett időpontját,
 • a meghívandó együttesek nyilatkozatát a meghívás elfogadásáról (befogadó intézmény pályázata esetén).

A támogatott pályázatok szakmai beszámolójának tartalmaznia kell a pályázati téma megvalósulásának körülményeit, a létrejött produkció, illetve a megvalósult szakmai program eredményességét, elemző, esztétikai és kritikai alátámasztással.

Erre a pályázati pontra a rendelkezésre álló keretösszeg: 12 millió forint.

3. Hazai hivatásos táncművész együttesek (nem önálló jogi személy esetében, annak fenntartója pályázhat), szólisták, szakemberek nemzetközi fórumokon – versenyeken, konferenciákon, tanulmányutakon való részvételére.

Altéma kódszáma: 1503

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 • a szakmai program értéke
 • az elérendő cél mérhetősége
 • a költségvetés realitása

Támogatás igényelhető:

 • szállásra,
 • útiköltségre,
 • szállításra,
 • biztosításra,
 • részvételi díjra, regisztrációra, nevezési díjra,
 • belépőjegyre,
 • standbérleti díjra,
 • bérleti díjra.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a rendezvény meghívóját, programját.
 • verseny esetén rövid ismertetőt kérünk annak tematikájáról

A támogatott pályázatok szakmai beszámolójának tartalmaznia kell a pályázati téma megvalósulásának körülményeit, a létrejött produkció, illetve a megvalósult szakmai program eredményességét, elemző, esztétikai és kritikai alátámasztással.

Erre a pályázati pontra a rendelkezésre álló keretösszeg: 3 millió forint.

4. Rendező szervezetek jelentős külföldi társulatok és szólisták hazai találkozókon, fesztiválokon való felléptetésére, külföldi szakemberek fogadására.

Altéma kódszáma: 1524

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 • a szakmai program értéke
 • az elérendő cél mérhetősége
 • a költségvetés realitása.

Támogatás igényelhető:

 • honoráriumra,
 • szerzői jogdíjakra,
 • fény- és hangtechnika költségekre,
 • szállásra,
 • útiköltségre,
 • reklám- és propagandaköltségekre.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a meghívott külföldi személy, együttes elfogadó nyilatkozatát,
 • a program helyét, idejét, a meghívás célját.

A támogatott pályázatok szakmai beszámolójának tartalmaznia kell a pályázati téma megvalósulásának körülményeit, a létrejött produkció, illetve a megvalósult szakmai program eredményességét, elemző, esztétikai és kritikai alátámasztással.

Erre a pályázati pontra a rendelkezésre álló keretösszeg: 5 millió forint.

5. Művészeti közép- és felsőfokú oktatási intézmények (nem önálló jogi személy esetében, annak fenntartója pályázhat) elméleti programjaira és táncprogramjainak megvalósítására és forgalmazására.

Altéma kódszáma: 1504

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 • a szakmai program értéke és megvalósíthatóságának realitása
 • a költségvetés realitása.

Támogatás igényelhető:

 • honoráriumra,
 • díszletre, jelmezre, kellékre,
 • útiköltségre,
 • szállásra,
 • csoportos étkeztetésre (maximum az igényelt támogatás 10%-a),
 • bérleti díjra.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a megvalósítás célját, tervezett idejét, helyét
 • forgalmazás esetén befogadó nyilatkozatot

A támogatott pályázatok szakmai beszámolójának tartalmaznia kell a pályázati téma megvalósulásának körülményeit, a létrejött produkció, illetve a megvalósult szakmai program eredményességét, elemző, esztétikai és kritikai alátámasztással.

Erre a pályázati pontra a rendelkezésre álló keretösszeg: 6 millió forint.

6. Határon túli magyar hivatásos művészek, művészeti táncegyüttesek (nem önálló jogi személy esetében, annak fenntartója pályázhat) produkcióinak magyarországi bemutatására.

Altéma kódszáma: 1532

Pályázatot csak határon túli hivatásos művészek, művészeti együttesek, szervezetek nyújthatnak be.

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 • a szakmai program értéke és megvalósíthatóságának realitása
 • az elérendő cél mérhetősége
 • a költségvetés realitása

Támogatás igényelhető:

 • tiszteletdíjra,
 • útiköltségre,
 • szállásra,
 • szállításra,
 • reklám- és propagandaköltségre.

A pályázathoz csatolni kell:

 • A befogadó intézmény szándéknyilatkozatát.

A támogatott pályázatok szakmai beszámolójának tartalmaznia kell a pályázati téma megvalósulásának körülményeit, a létrejött produkció, illetve a megvalósult szakmai program eredményességét, elemző, esztétikai és kritikai alátámasztással.

Erre a pályázati pontra a rendelkezésre álló keretösszeg: 3 millió forint.

7. Táncművészeti rendezvények, képzések, továbbképzések megvalósítására.

Altéma kódszáma: 1508

Pályázatot a rendezőszerv nyújthatja be.
Erre a pályázati pontra magánszemélyek és oktatási intézmények nem nyújthatnak be pályázatot.

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 • a szakmai program értéke és megvalósíthatóságának realitása
 • az elérendő cég mérhetősége
 • a költségvetés realitása.

Támogatás igényelhető:

 • tiszteletdíjra,
 • terembérleti díjra,
 • kölcsönzési díjra,
 • szállásra,
 • útiköltségre,
 • reklám- és propagandaköltségre.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a rendezvény célját,
 • a képzés tematikáját, az oktatók nevét.

A támogatott pályázatok szakmai beszámolójának tartalmaznia kell a pályázati téma megvalósulásának körülményeit, a létrejött produkció, illetve a megvalósult szakmai program eredményességét, elemző, esztétikai és kritikai alátámasztással.

Erre a pályázati pontra a rendelkezésre álló keretösszeg: 7 millió forint.

8. Kiemelkedő jelentőségű táncművészeti kiadványok hagyományos vagy DVD-n történő megjelentetésére.

Altéma kódszáma: 1512

Pályázatot a mű kiadója nyújthatja be.

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 • a szakmai kiadvány értéke
 • a költségvetés realitása

Támogatás igényelhető:
Hagyományos megjelentetés esetén
– szerzői honoráriumra (írói, illusztrátori, fotó),
– szerzői jogdíjakra
– fordítói, lektorálási honoráriumra,
– szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honoráriumra
– nyomdai előkészítési munkák esetén az alábbi jogcímekre:

– szöveg-, és képbevitel, (írás, szkennelés)
– kiadványszerkesztés (szedés, tördelés)
– képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
– korrektúra

– nyomdaköltségre (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás,
csomagolás)

DVD-n történő megjelentetés esetén
– szerzői honoráriumra (írói, illusztrátori, fotó),
– szerzői jogdíjakra
– fordítói, lektorálási honoráriumra,
– szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honoráriumra
– előkészítési munkák esetén az alábbi jogcímekre:

– szöveg-, és képbevitel, (írás, szkennelés)
– képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
– korrektúra

– gyártási, csomagolási költségre (levilágítás, montírozás, adathordozó anyagköltsége),
– borító előállítási és csomagolási költségére (nyomdai munka, papírköltség, hajtogatás, körbevágás,
csomagolás).

A pályázathoz csatolni kell:

 • a kiadvány szinopszisát vagy kéziratát,
 • 2 db nyomdai árajánlatot,
 • DVD-n megjelenő anyag szerzői jogállásának igazolását,
 • DVD-n megjelenő anyag költségvetését.

A támogatott pályázatok szakmai beszámolójának tartalmaznia kell a pályázati téma megvalósulásának körülményeit, a létrejött produkció, illetve a megvalósult szakmai program eredményességét, elemző, esztétikai és kritikai alátámasztással.

Erre a pályázati pontra a rendelkezésre álló keretösszeg: 4 millió forint.

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell, amelyről a kollégium dönt.

A pályázatok 1 példányban 2011. január 10-ig beérkezően nyújthatók be kizárólag postai úton  az NKA  Igazgatóságának levelezési címére.
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36 1) 327-4444 számon kaphatnak.

Forrás: www.nka.hu