palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

NKA Zenei Kollégium pályázat

nka pályázatokA Zenei Kollégium nyílt pályázatot hirdet, magas művészeti szakmai színvonalú zenei tervek megvalósításának vissza nem térítendő támogatására. Pályázni az alábbi témakörökre lehet: (1) A belföldi komolyzenei hangversenyélet támogatása, (2) Könnyűzenei, világzenei és dzsesszprodukciók megvalósítására és dokumentálására, (3) A nemzetközi élvonalba tartozó külföldi művészeknek a 2011/2012. évadban történő meghívására magyarországi komolyzenei hangversenyekre, könnyűzenei, világzenei és dzsessszkoncertekre és (4) Fiatal magyar művészek és kamaraegyüttesek 2011. augusztus 31-ig külföldi zenei versenyeken való részvételére.


A kollégium egy pályázati pontnál sem kíván önrészt és nevezési díjat előírni. A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 1. sz. melléklete szerint: LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet. A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás.

Pályázni az alábbi témakörökre lehet:

1.  A belföldi komolyzenei hangversenyélet támogatására

Altéma kódszáma: 1434

Pályázat témája:

1.1.Egyedi hangversenyek, vagy hangversenysorozatok megrendezése
1.2. Koncertszerű rendezvények megvalósítása

Pályázók köre: hangversenyrendező természetes és jogi személyek

A pályázat megvalósításának ideje: 2011. május 1.-2012. június 30.

A pályázatokra fordítható tervezett keretösszeg: 90-100 millió forint.

Felhasználási jogcímek:

 • előadóművészi tiszteletdíjra,
 • szerzői jogdíjra,
 • kottakölcsönzésre és beszerzésre,
 • terembérletre,
 • hangszerbérletre és hangolásra,
 • hangszerszállításra,
 • utazási költségre,
 • szállásköltségre,
 • reklám- és propagandaköltségre (nyomtatott és elektronikus anyagok).

A kollégiumtól igényelt támogatás legfeljebb a költségek 50%-a lehet. Kortárs magyar zeneszerzők művei esetében a támogatás összege a teljes költségig terjedhet.

A pályázat kötelező tartalmi mellékletei:
A pályázathoz  programtervezetet kell benyújtani:

 • az évad folyamán tervezett előadások számának, helyszínének és a műsor tervének leírásával,
 • a fellépő művészek, együttesek megnevezésével,
 • a tervezett helyszín(ek) befogadóképességének megjelölésével,
 • a hangverseny(ek) tervezett időpontjaival.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a rendezvényhelyszín(ek) kezelői által adott befogadói nyilatkozatot,
 • a bevételeket is tartalmazó programonkénti részletes költségvetést.

A pályázatok elbírálásának szempontjai:
1.1. Előnyt élveznek:

 • a hazai repertoár kiszélesítését célzó,
 • a XX. század magyar zeneszerzése Bartók utáni korszakának jelentős alkotásait és/vagy
  • kortárs magyar zeneműveket is tartalmazó programok,
 • zenei ősbemutatókat és/vagy magyarországi bemutatókat tartalmazó programok,
 • fiatal alkotó- és előadóművészeket bemutató hangversenyek.

1.2. Előnyt élveznek azok a rendezvények, amelyek:

 • szerkesztési ötletekkel,
 • újszerű formai keretek kialakításával,
 • szakszerű moderálással, az ifjúság „megszólításával” segítik az értékes zene befogadását.

A szakmai beszámoló elvárt tartalma:
A szakmai beszámolónak a hangversenyek, illetve hangversenysorozatok programjának ismertetésén túl ki kell térni a hallgatók számára, a bevételre, a zenei színvonalra és az esetlegesen megjelent szakmai kritikákra, illetve az esemény média megjelenésére.

2.  Könnyűzenei, világzenei és dzsesszprodukciók megvalósítására és dokumentálására

Altéma kódszáma: 1440

A pályázat témája: kiemelkedő jelentőségű, élő könnyűzenei, világzenei és dzsesszkoncertek és/vagy sorozatok 2012. augusztus 31-ig történő megrendezésére és dokumentálására

A pályázók köre: hangversenyrendezők (önálló jogi, vagy természetes személy, egyéni vállalkozó, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság)

A pályázatra fordítható tervezett keretösszeg: 20-25 millió Ft.

Felhasználási jogcímek:
– előadói tiszteletdíjak,

 • jogdíjak,
 • terembérlet,
 • hangszerszállítás,
 • utazási költség,
 • szállásköltség,
 • audiovizuális eszközök bérleti díja,
 • a programok audiovizuális dokumentálása (kivéve eszközvásárlás),
 • reklám- és propagandaköltség (nyomtatott és elektronikus anyagok)

A Kollégiumtól igényelt támogatás legfeljebb a költségek 50%-a lehet.

A pályázat kötelező tartalmi mellékletei:

 • a rendezvény tervezett  főszereplőinek szándéknyilatkozata,
 • a rendezvényhelyszín(-ek) kezelői által adott befogadó nyilatkozat,
 • a hangverseny(ek), fesztivál részletes programja és költségvetése,
 • sorozat esetén sorozatonkénti költségvetés.

Az elbírálás szempontjai:

 • a közreműködő előadók hazai/nemzetközi rangja, elismertsége,
 • a megcélzott hallgatói közösség/közönség vélhető elvárása,
 • a programok műfaji jellege,
 • a rendezvény hagyományai, korábbi sikerei.

A szakmai beszámoló elvárt tartalma:
A beszámolónak teljeskörűen ki kell terjednie a kiírás fent jelzett szempontjaira, valamint a rendezvény egyéb zenei, üzleti, mecénási, illetve turisztikai jelentőségére, eredményeire, kapcsolataira.

3. A nemzetközi élvonalba tartozó külföldi művészeknek a 2011/2012. évadban történő meghívására magyarországi komolyzenei hangversenyekre, könnyűzenei, világzenei és dzsessszkoncertekre

Altéma kódszáma: 1424

Pályázók köre:hangversenyrendező természetes és jogi személyek

Pályázni lehet egyedi hangversenyekre és tematikus/bérleti hangversenysorozatokra.

A pályázatokra fordítható tervezett keretösszeg: 5 millió forint

Felhasználási jogcímek:

 • előadóművészi tiszteletdíjra,
 • szerzői jogdíjra,
 • kottakölcsönzésre és beszerzésre,
 • terembérletre,
 • hangszerbérletre és hangolásra,
 • hangszerszállításra,
 • utazási költségre,
 • szállásköltségre,
 • reklám- és propagandaköltségre (nyomtatott és elektronikus anyagok).

A kollégiumtól igényelt támogatás legfeljebb a költségek 50%-a lehet (kivételt képezhetnek a jogdíjas műveket tartalmazó műsorok).

A pályázat kötelező tartalmi mellékletei:
A pályázathoz programtervezetet kell benyújtani:

 • az évad folyamán tervezett előadások számának, helyszínének és a műsor, vagy műsorsorozat tervének leírásával,
 • a fellépő művészek, együttesek megnevezésével,
 • a tervezett helyszín(ek) befogadóképességének megjelölésével,
 • a hangverseny(ek) tervezett időpontjaival.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a rendezvényhelyszín(ek) kezelői által adott befogadói nyilatkozatot,
 • a bevételeket is tartalmazó programonkénti részletes költségvetést,
 • a vendégművész(ek) szándéknyilatkozatát.

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 • a meghívandó művészek nemzetközi rangja, elismertsége,
 • a művészek hazai fellépésének szakmai jelentősége
 • a várható szakmai és/vagy közönségérdeklődés mértéke.

A szakmai beszámoló elvárt tartalma:
A szakmai beszámolónak a hangversenyek vendégművészének/művészeinek szakmai értékelésén túl ki kell térni a koncert egész programjának ismertetésére, a hallgatók számára, a bevételre, a zenei színvonalra és az esetlegesen megjelent szakmai kritikákra, illetve az esemény média megjelenésére.

4. Fiatal magyar művészek és kamaraegyüttesek 2011. augusztus 31-ig külföldi zenei versenyeken való részvételére.

Altéma kódszáma: 1423

Pályázók köre: természetes személyek, zeneoktatási intézmények, zenei egyesületek

A pályázatokra fordítható tervezett keretösszeg: 2 millió forint

Hallgatói jogviszonnyal rendelkezők (egyének vagy kamaraegyüttesek) esetében az intézmény pályázhat a programok rangsorolásával, a szakmai vezetők ajánlásával és az intézményvezető aláírásával.

Kamaraegyüttesek esetében a fenntartónak, ennek hiányában az együttes vezetőnek – mint magánszemélynek – kell benyújtania az együttes egészére vonatkozó pályázatot.

Felhasználási jogcímek:

 • utazási költségre,
 • a verseny nevezési díjára

A pályázathoz csatolni kell:

 • a rendező szerv írásos visszaigazolását

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 • a verseny nemzetközi rangja, jelentősége, várható szakmai hatása,
 • a pályázó korábbi versenydíjai, szakmai sikerei.

A szakmai beszámoló elvárt tartalma:
A szakmai beszámolónak ki kell térnie a verseny lebonyolítására, a részt vevők számára, szakmai színvonalára, valamint a versenyző szakmai eredményére.

Közlemény: 2011 őszén még egy hasonló pályázati kiírásra kerül sor,  2011. szeptember 1-jétől 2012. május 31-ig tartó időszakra.

A pályázatok 1 példányban 2011. február 15-ig beérkezően nyújthatók be kizárólag postai úton  az NKA Igazgatóságának levelezési címére.
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36 1) 327-4444 számon kaphatnak.

Forrás: www.nka.hu