NKA Zenei Szakmai Kollégium pályázat

nka_pályázatA Zenei Szakmai Kollégium nyílt pályázatot hirdet, magas művészeti szakmai színvonalú zenei tervek megvalósításának vissza nem térítendő támogatására, az alábbi témakörökben: (1.)  A belföldi komolyzenei hangversenyélet támogatására; (2.) A nemzetközi élvonalba tartozó külföldi művészek zenei hangversenyeire; (3) nemzetközi konferenciákon való részvételre; (4) Fiatal magyar művészek és kamaraegyüttesek külföldi zenei versenyeken való részvételére és (5) mesterkurzusok megrendezésére.

A kollégium egy pályázati pontnál sem kíván önrészt és nevezési díjat előírni. A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 1. sz. melléklete szerint: LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet. A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás.

Pályázni az alábbi témakörökre lehet:

1.  A belföldi komolyzenei hangversenyélet támogatására

Altéma kódszáma: 1434

Pályázat témája:
1.1. Egyedi hangversenyek, vagy hangversenysorozatok megrendezése
1.2. Koncertszerű rendezvények megvalósítása

Pályázók köre: hangversenyrendező természetes és jogi személyek

A pályázat megvalósításának ideje: 2010. május 1.–2011. június 30.

A pályázatokra fordítható tervezett keretösszeg: 90– 100 millió forint.

Felhasználási jogcímek:

 • előadóművészi tiszteletdíjra ,
 • szerzői jogdíjra,
 • kottakölcsönzésre és beszerzésre,
 • terembérletre,
 • hangszerbérletre és hangolásra,
 • hangszerszállításra,
 • utazási költségre,
 • szállásköltségre,
 • reklám- és propagandaköltségre (nyomtatott és elektronikus anyagok).

A kollégiumtól igényelt támogatás legfeljebb a költségek 50%-a lehet. Kortárs magyar zeneszerzők művei esetében a támogatás összege a teljes költségig terjedhet.

A pályázat kötelező tartalmi mellékletei:
A pályázathoz programtervezetet kell benyújtani:

 • az évad folyamán tervezett előadások számának, helyszínének és a műsor tervének leírásával,
 • a fellépő művészek, együttesek megnevezésével,
 • a tervezett helyszín(ek) befogadóképességének megjelölésével,
 • a hangverseny(ek) tervezett időpontjaival.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a rendezvényhelyszín(ek) kezelői által adott befogadói nyilatkozatot,
 • a bevételeket is tartalmazó programonkénti részletes költségvetést.

A pályázatok elbírálásának szempontjai:
1.1. Előnyt élveznek:

 • a hazai repertoár kiszélesítését célzó,
 • a XX. század magyar zeneszerzése Bartók utáni korszakának jelentős alkotásait és/vagy kortárs magyar zeneműveket is tartalmazó programok,
 • zenei ősbemutatókat és/vagy magyarországi bemutatókat tartalmazó programok,
 • fiatal alkotó- és előadóművészeket bemutató hangversenyek.

1.2. Előnyt élveznek azok a rendezvények, amelyek:

 • szerkesztési ötletekkel,
 • újszerű formai keretek kialakításával,
 • szakszerű moderálással, az ifjúság „megszólításával” segítik az értékes zene befogadását.

A szakmai beszámoló elvárt tartalma:
A szakmai beszámolónak a hangversenyek, illetve hangversenysorozatok programjának ismertetésén túl ki kell térni a hallgatók számára, a bevételre, a zenei színvonalra és az esetlegesen megjelent szakmai kritikákra, illetve az esemény média megjelenésére.

2. A nemzetközi élvonalba tartozó külföldi művészeknek a 2010/2011. évadban történő meghívására magyarországi komolyzenei hangversenyekre

Altéma kódszáma: 1424

Pályázók köre: hangversenyrendező természetes és jogi személyek

Pályázni lehet egyedi hangversenyekre és tematikus/bérleti hangversenysorozatokra.

A pályázatokra fordítható tervezett keretösszeg: 6 millió forint

Felhasználási jogcímek:

 • előadóművészi tiszteletdíjra,
 • szerzői jogdíjra,
 • kottakölcsönzésre és beszerzésre,
 • terembérletre,
 • hangszerbérletre és hangolásra,
 • hangszerszállításra,
 • utazási költségre,
 • szállásköltségre,
 • reklám- és propagandaköltségre (nyomtatott és elektronikus anyagok).

A támogatás a bevétellel csökkentett – rezsi nélküli – összes költség legfeljebb 50%-a lehet (kivételt képezhetnek a jogdíjas műveket tartalmazó műsorok).

A pályázat kötelező tartalmi mellékletei:
A pályázathoz programtervezetet kell benyújtani:

 • az évad folyamán tervezett előadások számának, helyszínének és a műsor, vagy műsorsorozat tervének leírásával,
 • a fellépő művészek, együttesek megnevezésével,
 • a tervezett helyszín(ek) befogadóképességének megjelölésével,
 • a hangverseny(ek) tervezett időpontjaival.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a rendezvényhelyszín(ek) kezelői által adott befogadói nyilatkozatot,
 • a bevételeket is tartalmazó programonkénti részletes költségvetést,
 • a vendégművész(ek) szándéknyilatkozatát.

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 • a meghívandó művészek nemzetközi rangja, elismertsége,
 • a művészek hazai fellépésének szakmai jelentősége
 • a várható szakmai és/vagy közönségérdeklődés mértéke.

A szakmai beszámoló elvárt tartalma:
A szakmai beszámolónak a hangversenyek vendégművészének/művészeinek szakmai értékelésén túl ki kell térni a koncert egész programjának ismertetésére, a hallgatók számára, a bevételre, a zenei színvonalra és az esetlegesen megjelent szakmai kritikákra, illetve az esemény média megjelenésére.

3. A magyar zenetudomány és zenepedagógia képviselőinek 2011. június 30-ig megrendezésre kerülő fontos nemzetközi konferenciákon való részvételére

Altéma kódszáma: 1403

Pályázók köre: természetes személyek, szakmai egyesületek, intézmények

A pályázatokra fordítható tervezett keretösszeg: 2 millió forint

Felhasználási jogcímek:

 • részvételi díjra,
 • utazási költségre,
 • szállásköltségre

A megpályázható legmagasabb összeg:
Európán belüli zenei konferencia esetén maximum 100 000 Ft,
Európán kívüli zenei konferencia esetén maximum 150 000 Ft.

Előnyt élvez az a pályázó, aki a rendező szervezetnek vezetőségi tagja vagy jelöltje, továbbá akinek az előadását a konferencia vezetősége elfogadta, illetve meghívó/elfogadó levéllel rendelkezik.

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 • a megpályázott konferencia szakmai értéke és nemzetközi jelentősége,
 • a pályázók eddigi munkásságának rangja, elismertsége,
 • a konferencia aktualitása, várható hatása a hazai zenetudományra.

A szakmai beszámoló elvárt tartalma:
A szakmai beszámolónak a konferencia szakmai értékén és jelentőségének ismertetésén túl ki kell térni a konferencia lebonyolítására, szakmai tartalmára, esetleges publikációira és hazai hatásaira, valamint a kiutazó részvételének/előadásának jelentőségére.

4. Fiatal magyar művészek és kamaraegyüttesek 2011. június 30-ig külföldi zenei versenyeken való részvételére

Altéma kódszáma: 1423

Pályázók köre: természetes személyek, zeneoktatási intézmények, zenei egyesületek

A pályázatokra fordítható tervezett keretösszeg: 3 millió forint.

Hallgatói jogviszonnyal rendelkezők (egyének vagy kamaraegyüttesek) esetében az intézmény pályázhat a programok rangsorolásával, a szakmai vezetők ajánlásával és az intézményvezető aláírásával.

Kamaraegyüttesek esetében a fenntartónak, ennek hiányában az együttes vezetőnek – mint magánszemélynek – kell benyújtania az együttes egészére vonatkozó pályázatot.

Felhasználási jogcímek:

 • utazási költségre,
 • a verseny nevezési díjára.

A pályázathoz csatolni kell: a rendező szerv írásos visszaigazolását.

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 • a verseny nemzetközi rangja, jelentősége, várható szakmai hatása,
 • a pályázó korábbi versenydíjai, szakmai sikerei.

A szakmai beszámoló elvárt tartalma:
A szakmai beszámolónak ki kell térnie a verseny lebonyolítására, a résztvevők számára, szakmai színvonalára, valamint a versenyző szakmai eredményére.

5. 2011. június 30-ig megvalósuló mesterkurzusok megrendezésére, jelentős külföldi és/vagy hazai előadók meghívásával

Altéma kódszáma: 1404

Pályázók köre: olyan jogi személyek, akiknek, vagy amelyeknek ez a tevékenységi körébe tartozik

Pályázni lehet egyedi, vagy időben széthúzódó ciklusszerű mesterkurzusokra.

A pályázatokra fordítható tervezett keretösszeg: 10 millió forint

Felhasználási jogcímek:

 • előadóművészek, vagy előadók tiszteletdíjára,
 • szállásköltségre,
 • utazási költségre,
 • terembérletre,
 • audiovizuális technikai eszközök bérleti díjára,
 • oktatási segédletnek használható felvételek készítésének költségeire (kivéve eszközvásárlás).
 • reklám és propagandaköltségre (nyomdai előállítású vagy elektronikus anyagok).

A pályázathoz csatolni kell:

 • a meghívott előadó(k) rövid szakmai bemutatását,
 • a kurzus célját, helyszínét,
 • a lebonyolítás formáját (esetleges nevezési díját),
 • a résztvevők körét és várható létszámát.

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 • a kurzust vezető művész/ek rangja, nemzetközi elismertsége,
 • kurzus szakmai célja, várható hatása a résztvevők szakmai fejlődésére,
 • a kurzus iránt várható szakmai érdeklődés mértéke, a résztvevők tervezett száma.

A szakmai beszámoló elvárt tartalma:
A szakmai beszámolónak teljeskörűen tartalmaznia kell a mesterkurzus minden szakmai részletét, jelentőségét és a lebonyolítás sikerét (előadók, aktív résztvevők, hallgatók, szakmai programok, hangversenyek, nyilvánosság).

Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA portálján lehet!
Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portál („pályáztatás” cím alatt található) „pályázati adatlap kitöltése” címszónál lehet. (“minta” pályázati adatlap a portálon a „pályáztatás” cím alatt található az „aktuális pályázati felhívások” címszónál. Ez az adatlap pályáztatás céljára nem használható.)

A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amely megtalálható az NKA portál jogszabályok menüpont alatt.
Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 133. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
– a költségvetésből nyújtott támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések részletes ismertetését, azok tervezett szakmai hatásait, összefüggéseit a pályázati felhívásban megjelölt céllal, valamint az ehhez kapcsolódó részletes költségtervet.

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 132. § (2) bekezdés o) pontja alapján felhívjuk a pályázók figyelmét az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatásra irányuló kötelezettségükre.

A pályázatok 1 példányban
2010. március 9-ig beérkezően
nyújthatók be kizárólag postai úton  az NKA Igazgatóságának címére.
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást az NKA Ügyfélszolgálatán személyesen ügyfélfogadási időben vagy telefonon a (36 1) 327-4445 számon kaphatnak.

Forrás: NKA

További pályázatok