palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Nyertes TÁMOP pályázat a vidéki és falusi turizmus fellendítésére

A Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége és konzorciumi partnereik támogatást nyertek az  Idegenforgalmi és Kulturális Vidéki-falusi Érdekképviseleti Ernyőhálózat (IKUVÉH) kialakítására a TÁMOP – 2.5.1/07/1-2008-0152 programban.

A falusi és agroturizmus egy komplex, sokoldalú tevékenységhalmaz, termékláncolat. Beletartoznak a falusi portákon a nyugalmat, a csendet, a pihenést biztosító vidéki környezetben való speciális üdülési formák mellett a különleges természethez kapcsolódó üdülési formák is, az ökoturizmus, a természetjárás, a sziklamászás, a lovaglás, a kaland, a sport és az egészséges életmód turizmus, a vadászat és a horgászat, a kézművesség, a művészet és a kulturális örökség turizmus. A Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége (FATOSZ) ezért határozta el, hogy partnerszervezeteivel közösen létrehoz egy országos és helyi, térségi érdekképviseleti konzorciumi ernyő hálózatot, amelyben önálló jogi személyiségét megőrizve, de az összefogással megerősödve ki-ki képviselheti szakmája érdekeit.Az 1994 októberében megalakult Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége szakmai fejlődése és többéves gyakorlati tapasztalat következtében az évezred elejére jutott el addig, hogy felismerje: ha fenn szeretnék tartani, sőt megnövelni a falusi turizmus iránti érdeklődést, akkor a korábbi egyszerű szálláskiadás mellett egyéb, változatos szolgáltatások összességét kell kínálniuk.

A FATOSZ vezetése felismerte, hogy a falusi turizmus programkínálatának növelése és az egyes részterületek szakmai megalapozottságának érdekében fontos az együttműködés azokkal a civil szervezetekkel, amelyek a vidéki élet valamely szegmensének érdekeiért, szakmai fejlődéséért dolgoznak. 2003-tól kezdve megkötött együttműködési szerződések, és a közös munka képezi e pályázat alapját és adja meg annak lehetőségét, hogy a falu idegenforgalmát elősegíteni képes szervezetekkel szorosabb és tartós együttműködés alakulhasson ki, a helyi és térségi komplex turisztikai termék megvalósítása érdekében, központi és helyi szinteken egyaránt.

Az együttműködés eddigi „gyümölcseit” mára már hosszú lenne mind felsorolni. A Biokultúra Egyesülettel, a Lovasturisztikai Szövetséggel, a Borutak Szövetségével és a Népművészetek Szövetségével több ízben is közös standon jelentünk meg az Utazási Kiállításon. Szövetségünk állandó szereplője lett a Mesterségek Ünnepénekek, ahol a NESZ ingyenes megjelenést biztosít számunkra. A Tourinform Irodákon keresztül jelentős mennyiségű kiadványunkat – szálláshely katalógusunkat, eseménynaptárunkat – terjesztjük minden évben. Több Tourinform Iroda vezetője tagja, sőt vezetője megyei szervezeteinknek, így a kapcsolat még közvetlenebb (Kárász, Szécsény, Zala megyi irodák stb).

A FATOSZ a turizmusban érdekeltek térségi összefogásának fontosságát szem előtt tartva vállalja fel e pályázat keretein belül a vidéki idegenforgalmában érdekelt szervezetek együttműködésének hálózatszerű megszervezését és a pályázati időn túlnyúló folyamatos működtetését. Az Idegenforgalom és Kulturális vidéki-falusi érdekképviseleti ernyőhálózataként, a hosszú távú együttműködésben a FATOSZ a „kovász” szerepét kívánja betölteni. A közös munkát a Szövetség Király utcai Tourinform Tanirodája koordinálja. A munka jellege és nagyságrendje nem nélkülözheti a partnerek aktív tevékenységét sem, hiszen az eddigi tapasztalataink és a gyakorlat megmutatta, hogy minden egyes partnernek tevékenyen részt kell vállalni a munkában.

A Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége kezdeményezésére, a résztvevő Konzorciumi tagok közösen elhatározták, hogy szervezeteik érdekeit összefogva (összeadva), érdekképviseleti együttműködést hoznak létre mind országos, mind megyei hálózati szinteken. A Konzorcium által létrehozott „Idegenforgalmi és Kulturális, Vidéki-falusi Érdekképviseleti Ernyőhálózat” működésének segítségével a konzorcium tagjainak helyi képviselői, illetve a helyi gazdasági, közigazgatási és társadalmi szervezetek, szerveződések egy új szoros partnerség keretében dönthetnek, térségük turizmusának működéséről, fejlődéséről, jövőjéről és így bizonyos értelemben saját sorsuk „kovácsai” lesznek.

A Konzorcium tagjai meg vannak arról győződve, hogy térségük, régiójuk, illetve a magyar vidék, falvaik jövője, globalizálódó világban attól függ, hogy vidéken, a falvakban élő emberek, azok érdekcsoportjai, mikró és kisvállalkozásaik, önkormányzataik és intézményeik mennyire lesznek képesek érdekeiket felismerve, összefogással, maguk vidékének fejlesztésén, szolgáltatásaik bővítésén, minőségének emelésén együttgondolkodni, érdekeiket közösen képviselni és kínálatukat komplexen a piacra juttatva, együttműködni.

Főbb érdekképviseleti célkitűzéseink közül a vidéki-falusi szolgáltatások bővítését, a specializációk kialakítását, a minősítés kritériumrendszerének szolgáltatásokra való kiterjesztését, a közös, szervezett képzés beindítását – elsősorban a tanácsadók, minősítők és a megyei vezetők számára -, megoldatlan jogszabályi kérdések megoldást, jelentő lobbizás emelhetjük ki. Fontosnak tartjuk, hogy a Megyei és Térségi Önkormányzatokkal, a Regionális Idegenforgalmi Bizottságokkal, Kulturális Koordinációs Irodákkal, Vidéki Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Hivatalokkal jó együttműködést, együttgondolkodást hozzunk létre.

A másfél éves projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 26 561 538 Ft.

A résztvevő szervezetek

–          Magyarországi Ifjúsági Szállások Szövetsége

–          Magyar Lovas Turisztikai Szövetség

–          Kis-, Közép-, és Agrárvállalkozók Országos Szolgáltató Egyesülete

–          Magyar Kerékpáros Érdekvédelmi, Szabadidősport és Turisztikai Szolgáltató Klub

–          Magyar Borutak Szövetsége

–          Hegyközségek Nemzeti Tanácsa

–          Muharay Elemér Népművészeti Szövetség

–          Magyar Kempingek Szakmai Szövetsége

–          Folklórfesztiválok Magyarországi Szövetsége

–          Sárközy Péter Alapítvány a Biokúltúráért

–          Magyar Biokultúra Szövetség

–          Tourinform Szövetség

–          Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok

–          Kis Duna-melletti Civil Szervezetek Szövetsége

Forrás: http://www.falusiturizmus.eu/