palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Otthonteremtő pályázat szociálisan rászoruló nevelő szülői illetve örökbefogadó szülői családok lakhatási célú támogatására (2014 / III /1.)

humanitasA Humanitás Szociális Alapítvány az OTP Bank Nyrt. és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával pályázatot ír ki nevelőszülői családok és örökbefogadott gyermek(ek)et nevelő családok támogatására annak érdekében, hogy e kis közösségeket lakásuk korszerűsítésével jobb életkörülményekhez segítse.

A Program kiírásának indokai

A gyermek megfelelő testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének alapvető feltétele, hogy szerető, támogató családban nőjön fel, ezen alapvető körülmény azonban sajnos nem minden gyermek számára adatik meg. Egyes esetekben a vér szerinti szülők nem képesek gyermekük számára biztosítani az egészséges fejlődéshez szükséges életfeltételeket, ezért az jelenthet megoldást, ha a gyermeket vér szerinti családjából kiemelik. A gyermek érdekeinek elsődlegessége alapján lehetőség szerint a családból való kiemelést követően is olyan körülményeket kell számára nyújtani, amelyek leginkább közelítenek a családi neveléshez, és amelyeknek keretében a gyermek egészséges személyiségfejlődése a legjobban biztosítható. A feltételek fennállása esetén ezen elvárásoknak elsősorban az örökbefogadás, illetve amennyiben erre nincsen mód, a nevelőszülői családban való elhelyezés nyújt megfelelő kereteket. Ez esetben az örökbefogadó-, illetve nevelő szülők nyújtják a család melegét, a szeretet biztonságát, a szülői gondoskodást azon gyermekek számára, akiket saját szülei valamilyen okból, hosszabb – rövidebb ideig nem tudnak vállalni. Az örökbefogadó- és nevelőszülők saját otthonukban biztosítják a náluk elhelyezett gyermek teljes körű ellátását, melynek anyagi feltételeit, s ezek között első helyen a megfelelő lakhatási körülményeket ők kötelesek megteremteni. Ezen elvárás különösen nagyobb számú, vagy speciális igényű gyermek befogadása esetén ró nagy terhet a családra, melyet önerőből nem képesek megoldani és sok esetben az állami ellátó rendszer sem tud érdemben támogatni.

A Humanitás Szociális Alapítvány – az Alapító OTP Bank Nyrt. támogatásával – ezen kiemelten fontos társadalmi cél eléréséhez, a családjukból kiemelt gyermekek megfelelő lakhatási feltételeinek biztosításához kíván pályázati rendszerben odaítélt támogatásai révén közvetlenül hozzájárulni.

A Program keretében meghirdetendő pályázat célkitűzései:
Programunk alapvető célja, hogy a szociálisan rászoruló nevelőszülői családok, illetve örökbefogadott gyermek(ek)et nevelő családok részére támogatást nyújtsunk a pályázók tulajdonában, használatában lévő lakóházak/lakások komfortnövelő, energiahatékonyság növelő, korszerűsítési, a fenntartási/üzemeltetési (rezsi) költségeket csökkentő munkálatok és beruházások elvégzéséhez.

Az Alapító által e célra biztosított keretösszeg 20 millió forint, melyből a pályázatonként elnyerhető összeg maximum 4 millió Ft.

Pályázhatnak: Szociálisan rászoruló nevelőszülő, valamint örökbefogadott gyermeket nevelő szülő, aki az általa tulajdonolt, illetve hosszú távú (legalább 10 éves) használati jog alapján használt lakóingatlanon az általa eltartott gyermekek megfelelő lakhatási feltételeinek biztosítása érdekében komfortnövelő, energiahatékonyság növelő, korszerűsítési beruházást kíván végrehajtani, melyet azonban önerőből nem, csak külső segítséggel képes megvalósítani.

A pályázat benyújtásának további feltétele, hogy az örökbefogadó- illetve nevelőszülő háztartásában legalább három éve három vagy több gyermeket nevel és neveléséről várhatóan legalább még további három évig gondoskodik. Az elbírálás során súlyozottan kerül értékelésre a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek nevelése.

A Pályázat benyújtásának címe: Humanitás Szociális Alapítvány, 1243 Budapest, Pf.: 513

A Pályázat benyújtásának határideje: 2014. szeptember 30. (kedd) (A postabélyegző dátuma irányadó.)

Letölthető dokumentum

Pályázati kiírás

A Pályázatok elbírálásának várható határideje: 2014. december 15., eredményéről e-mail-ben adunk tájékoztatást.
Az igényelhető támogatás formája, módja: a pályázatban bemutatott cél, program megvalósításának időtartamára több részletben nyújtott támogatás (szociális segély). A támogatás részben előfinanszírozott, mely alapján a pályázó a Támogatói szerződés megkötését követően a támogatási összeg 50%-át kapja kézhez, majd a fennmaradó 50 % a szerződésben vállalt munkálatok megfelelő teljesítésének leellenőrzését követően kerül átutalásra. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a szükséges hatósági, szakhatósági engedélyeket, igazolásokat a Pályázó az Alapítvány részére megküldje.
A támogatás igénybe vételének módja: a támogatást kizárólag megfelelő dokumentációval alátámasztott pályázat benyújtása alapján lehet igényelni, mely lehetővé teszi a döntéshozó Kuratórium számára a pályázó élethelyzetének, az általa megvalósítani kívánt korszerűsítési munkáltatok, beruházások megvalósíthatóságának lehető legalaposabb megismerését.

Kapcsolat

Cím: 1075 Budapest, Madách Imre út 5. I. emelet 4.
Telefon és fax: 06-1-321-50-65
Email cím: palyazat@humanitasalapitvany.hu
Bankszámlaszám: 11713005-20420039
Ügyintéző: Szőke Gyuláné

LINK: http://www.humanitasalapitvany.hu