palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a felsőoktatási intézmények közötti együttműködés népszerűsítésére és az EU-tagállamok és harmadik országok diákjai és oktatói csereprogramjainak ösztönzésére EACEA/13/09-(2009/C 148/09)

logo_educationAjánlattételi felhívás – EACEA/13/09 Erasmus Mundus külső együttműködési keretprogram megvalósítására a 2009/2010-es tanévre vonatkozóan Latin-amerikai régió Közösségi program a felsőoktatási intézmények közötti együttműködés népszerűsítésére és az EU-tagállamok és harmadik országok diákjai és oktatói csereprogramjainak ösztönzésére (2009/C 148/09)

Célkitűzések és leírás
Az Erasmus Mundus külső együttműködési keretprogram célja az Európai Unió és a harmadik országok kultúrájának kölcsönös gazdagítása és jobb megértése. A programot az Európai Unió és a harmadik országok felsőoktatási intézményei közötti együttműködés ösztönzésére alakították ki, diákok és oktatók számára szóló mobilitási keret segítségével, tanulási, oktatási, szakképzési és kutatási célokra.

Támogatásra jogosultak pályázók és országok
A pályázók olyan egyetemek vagy európai felsőoktatási intézmények lehetnek, amelyek legfeljebb 20 partner intézménnyel folytatott kapcsolatrendszerrel rendelkeznek. A partnerségi kapcsolat tagjainak a jelen felhívás közzététele előtt Erasmus-kartával már rendelkező európai felsőoktatási intézményeknek, valamint a nemzeti hatóságok által elismert és akkreditált latin-amerikai felsőoktatási intézményeknek kell lenniük. A tevékenységeknek a pályázati felhívás értelmében támogatásra jogosult országok egyikében kell lezajlaniuk:

 • Az Európai Unió 27 tagállama, az európai uniós tagjelölt országok (Horvátország és Törökország) és az EGT-tagállamok (Izland, Liechtenstein és Norvégia)
 • Az alábbi latin-amerikai országok: Argentína, Bolívia, Brazília, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Kolumbia, Kuba, Mexikó, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay és Venezuela.

Támogatható tevékenységek
Az európai közösségi támogatások hozzájárulnak az európai és latin-amerikai felsőoktatási intézmények közötti intézményi alapú partnerségi kapcsolatok finanszírozásához, az alábbi típusú tevékenységeket lefedve:

 • — a felsőoktatásban résztvevő diákok és oktatók mobilitásának megszervezése egyéni alapon
 • — az egyéni mobilitás megvalósítása. A felhívás által támogatott mobilitási és oktatási típusok:
  • Diákok-hallgatók, mesterképzésen résztvevők, doktoranduszok és doktori programban már részt vett személyek mobilitási lehetőségei;
  • Oktatók: oktatási, szakképzési és kutatási célokból történő csereprogramok.

Egy adott projekt tervezett időtartama nem haladhatja meg a 48 hónapot.
A szerződések aláírását követően, 2009. december 1-jén kezdődhetnek a támogatható tevékenységek, beleértve az előkészületeket is. Az összes tevékenységnek le kell zárulnia 2013. december 1-ig. Az összes egyéni mobilitási programnak legkésőbb 2010. szeptember 1-ig el kell indulnia.

Az odaítélés kritériumai
Az odaítélés kritériumai lehetővé teszik a benyújtott ajánlatok minőségének értékelését a felállított célkitűzések és prioritások tekintetében, így a támogatásokat az olyan tevékenységeknek ítélik oda, amelyek révén a pályázatok a maximális hatékonysággal kiaknázhatóak.

A benyújtott pályázatokat az alábbi szempontok szerint rangsorolják egy 100-as skálán:

 • íA pályázó és partnerek működésbeli kapacitása és szaktudása (súlyozás: 100/10)
 • A tevékenységek kapcsolódása az ajánlattételi felhívás célkitűzéséhez (súlyozás: 100/25)
 • A partnerség fenntartásának és a mobilitási tevékenységek megvalósításának módszertana (súlyozás:100/50)
 • Fenntarthatóság (súlyozás: 100/15)

Rendelkezésre álló költségvetés: A pályázati felhívásra elkülönített teljes költségvetés 12,7 millió euro, legalább 548 személy mobilitásának elősegítésére. Ennek az ajánlattételi felhívásnak a célja, hogy kiválasszon 4 partnerséget, amelyet támogat, és végrehajtsa legalább 137 személy mobilitását, partnerségenként 3,175 millió euróra becsült maximális költségvetéssel számolva.

Határidő
A pályázatok benyújtásának határideje legkésőbb 2009. október 15.

Az ajánlatokat az alábbi címre kell küldeni:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
Call for proposals ‘Erasmus Mundus — External Cooperation Window’
Unit P4
Avenue du Bourget 1 (BOUR 02/31)
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

A jelentkezés elektronikus verzióját az igazoló dokumentumokkal együtt a következő email-címre kell küldeni:

EACEA-EM-EXTCOOP@ec.europa.eu
Kizárólag a helyes, megfelelően kitöltött, lepecsételt és a pályázó európai felsőoktatási intézmény jogi képviselője által tanúsított pályázati űrlapon benyújtott ajánlatok kerülnek elfogadásra.

További információ

A támogatásra pályázók részére összeállított útmutatók és a megfelelő pályázati űrlap a következő weboldalon található: http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/call/index.htm
A pályázatokat a megfelelő pályázati űrlapon kell benyújtani, az összes szükséges melléklettel együtt.

Forrás: http://eacea.ec.europa.eu/index.htm