palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatásának költségvetési támogatására

nrszhA szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Kormányrendelet alapján pályázatot hirdet megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs célú tartós, vagy tranzit foglalkoztatásának támogatására.

A pályázat célja: A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtott költségvetési támogatás
célja foglalkoztatásuk elősegítése, képzettségüknek és az egészségi állapotuknak megfelelő munkavégzés feltételeinek biztosítása, adaptációs készségük fejlesztése, az állapotukból adódó hátrányok kiegyenlítése tartós foglalkoztatás keretében, valamint a nyílt munkaerő-piacra való visszavezetése tranzit foglalkoztatás révén. Ennek elérése érdekében olyan foglalkoztatók és munkahelyek (foglalkoztatási kapacitások) kiválasztása és támogatási szerződés keretében való lekötése a cél, amelyek a foglalkozási rehabilitáció megvalósításának feltételeit biztosítják.

A támogatás formája, a finanszírozás módja, fajtái és mértéke
A támogatás utófinanszírozással nyújtott, vissza nem térítendő költségvetési támogatás.

A megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásához kapcsolódó alábbi költségek támogathatók:

  • a megváltozott munkaképességű munkavállaló után fizetendő bérköltség,
  • a megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásának a megváltozott munkaképességből fakadó többletköltségei .

A pályázók köre
Jogi forma: Magyarországon bejegyzett jogi személyiségű, vagy jogi személyiség nélküli szervezetek, valamint egyéni vállalkozók pályázhatnak.
Székhely: A pályázati kiírásra a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel  rendelkező, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező munkáltató pályázhat.

Letölthető dokumentum

pályázati kiírás

A pályázatok benyújthatók: a pályázati felhívás megjelenésétől folyamatosan, de legkésőbb 2014. október 30-áig.

Információ kérhető: a 06-1-462-6603 vagy a 06-1-462-6657 telefonszámon. Az elektronikus pályázatkezelő rendszer a https://ikr.nrszh.hu/ikr/ linken érhető el