palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a támogató szolgáltatást, pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátást és szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére

Kormányportál pályázatokAz Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából és nevében a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal nyílt pályázatot hirdet a támogató szolgáltatást, pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátást és szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére.


A pályázat célja

A pályázat közvetlen célja a működési feltételek javítása a 2016. évben az alábbi, 2016. január 1-jétől a területi lefedettséget figyelembe vevő finanszírozási rendszerbe törvény erejénél fogva befogadottnak minősülő szolgáltatások körében:

 • támogató szolgáltatások
 • szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátások
 • pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátások

A támogatás formája és mértéke

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, a pályázatban igényelt és megítélt támogatás 100%-a, saját forrást nem igényel.

A felhívás három komponense pályázható:

„A” Gépjármű vásárlás
A támogatás a szolgáltatás keretében használandó új vagy használt gépjármű(vek) vásárlására, meglévő járműpark bővítésére vagy járművek cseréjére fordítható. Használt gépjármű gyártási éve legkorábban 2012 lehet, műszaki jellemzőinek illeszkednie kell a szolgáltatás feladatellátásához.

Pályázók köre: támogató szolgáltatások fenntartója

Az „A” komponensre igényelhető támogatás mértéke:

 • minimum: 2.000.000 Ft/gépjármű
 • maximum: 9.000.000 Ft/gépjármű

„B” Informatikai fejlesztés, informatikai eszközök beszerzése, szoftver beszerzés
Az adott szolgáltatás informatikai eszközrendszerének beszerzésére, cseréjére, korszerűsítésére fordítható. Többek között számítógép és tartozékai (billentyűzet, egér, monitor), nyomtató, laptop, fénymásoló költségeinek fedezetére, valamint egyéb informatikai eszközök, felszerelések, informatikai eszköz működtetéséhez, használatához szükséges programok beszerzésére.

Pályázók köre:

 • támogató szolgáltatások fenntartója
 • szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátások fenntartója
 • pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátások fenntartója

A „B” komponensre igényelhető támogatás mértéke:

 • minimum: 50.000 Ft/pályázat
 • maximum: 150.000 Ft/pályázat

„C” Képzések, továbbképzések részvételi díjának biztosítása
Az adott szolgáltatásban, a szakdolgozók részére használható fel olyan képzések és továbbképzések költségfedezeteként, amelyek a szakmai munkához kapcsolódnak. Előnyben részesülnek a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzésére minősítéssel rendelkező programok, valamint a speciális ismeretet adó, az ellátás típusához igazodó képzések.

Felhasználható többek között:

 • a jogszabályi kötelezettségként megadott támogató szolgálati képzésre,
 • a jogszabályi kötelezettségként megadott közösségi pszichiátriai ellátással kapcsolatos képzésre,
 • továbbképzési kötelezettség teljesítését biztosító képzésre, tanfolyamra,
 • egyéb, a szakmai személyiség fejlesztését szolgáló, a szolgáltatás típusával összefüggő képzésekre,
 • a szolgáltatás részére nyújtott szupervízió megtartására, a szupervízor költségeinek fedezetére.

Pályázók köre:

 • támogató szolgáltatások fenntartója
 • szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátások fenntartója
 • pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátások fenntartója

Az „C” komponensre igényelhető támogatás mértéke:

 • minimum: 50.000 Ft/pályázat
 • maximum: 250.000 Ft/pályázat

3. Elszámolható költségek

Pályázat keretében támogatás nyújtható a megvalósítással összefüggésben felmerült alábbi költségek fedezetére.

 • „A” komponens keretében elszámolható költségek: Gépjármű vételára.
 • „B” komponens keretében elszámolható költségek: Számítástechnikai eszköz, program vételára.
 • „C” komponens keretében elszámolható költségek:
  Képzés részvételi díja
 • Szupervízor részére megbízási vagy vállalkozói szerződés alapján fizetett díjazás.

Pályázat benyújtására jogosultak

A pályázók köre:
Pályázatot nyújthatnak be azon fenntartók, akik a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 65/C. § szerint támogató szolgáltatást, illetve az Szt. 65/A. § (2) bekezdés szerint pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek részére a közösségi alapellátást működtetnek, arra nézve jogerős bejegyzéssel rendelkeznek a szolgáltatói
nyilvántartásban, illetve az szociális szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe vevő, jogszabály szerinti finanszírozási rendszerbe történő befogadása a pályázat benyújtásáig jogerősen megtörtént.

Benyújtható pályázatok száma
A pályázati felhívásra egy fenntartó szolgáltatás típusonként és engedélyesenként egy komponensre egy pályázatot nyújthat be.

A rendelkezésre álló keretösszeg
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 194.200.000 Ft.

Támogatási időszak

A támogatási időszak: 2016. január 1. – 2016. december 31. Nem számolható el annak a képzési programnak, beszerzésnek a költsége, amely a fent meghatározott időszakon túl kerül megrendezésre, teljesítésre, vagy a számla, teljesítésre irányuló szerződés az adott időszakon túl keletkezik.

A pályázatok benyújtásának határideje: 

A pályázatok benyújtási határideje: 2016. április 11., 23:59 óra.

Letölthető dokumentum

Támogató szolgáltatás pályázat

A pályázat lebonyolítója
A pályázat lebonyolítója a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH). A pályázattal kapcsolatos további információkat a http://nrszh.kormany.hu honlapon, valamint az NRSZH Szociális Szakmafejlesztési Főosztály, Szociális Szolgáltatások Osztálya munkatársai biztosítanak.

A pályázatok benyújtásának módja

A pályázatot elektronikus úton lehet benyújtani szakmafejlesztes@nrszh.hu e-mail címre. Az kitöltött pályázati adatlapot a pályázati kiírásban és az útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, valamennyi kérdésre választ adva, és az ott megjelölt mellékletek elektronikus csatolásával kell benyújtani hitelesített, szkennelt formában.

A pályázattal kapcsolatos további információkat az NRSZH Szociális Szakmafejlesztési Főosztály Szociális Szolgáltatások Osztálya munkatársai biztosítanak.

Korbély Katalin
szociális szolgáltatási
szakreferens
korbelyk@nrszh.hu +36-1-462-6454

Köller Zsófia
szociális szolgáltatási
szakreferens
kollerzs@nrszh.hu +36-1-462-6651