palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat állattenyésztési és élelmiszeripari technológiafejlesztésre

pályázat állattenyésztés

mvh pályázatokAz Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 2013. december 16-tól vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az állattenyésztés és az élelmiszer-feldolgozás technológiai fejlesztése céljából támogatható gépek beszerzéséhez.

Támogatási  célterületek:

 • 1. célterület:   az állattenyésztés technológiai fejlesztése céljából támogatható gépek beszerzéséhez, (FELFÜGGESZTVE!!!!!!)

„Az állattenyésztés technológiai fejlesztése (1. célterület) esetében kisértékű gépbeszerzéseire vonatkozó támogatási kérelmek benyújtási időszakát az Irányító Hatóság a 310/2013. (XII. 20) számú közleménye alapján 2013. december 20-án 20 órai hatállyal felfüggeszti.” Az 1. célterület esetében kisértékű gépbeszerzésre vonatkozó támogatási kérelem benyújtási időszak felfüggesztéséről szóló IH közlemény az alábbi linken megtekinthető.

 • 2. célterület:   az élelmiszer-feldolgozás technológiai fejlesztése céljából támogatható gépek beszerzéséhez.

A támogatási kérelmek az adott célterületen belül, az értékelés alapján jóváhagyott támogatási összeg alapján kis- és nagyértékű gépbeszerzésekre kerülnek csoportosításra és külön rangsorolásra, az alábbiak szerint:

 • Kisértékű gépbeszerzés: amely esetén a támogatási kérelemre jóváhagyott támogatási összeg legfeljebb 15 000 000 Ft, (FELFÜGGESZTVE!!!!)
 • Nagyértékű gépbeszerzés: az a kisértékű gépbeszerzésnek nem minősülő gépbeszerzés, melynek esetében a támogatási kérelemre jóváhagyott támogatási összeg legfeljebb 250 000 000 Ft. (FELFÜGGESZTVE!!!!)

„az 1. célterület nagyértékű beszerzései tekintetében a támogatási kérelmek benyújtási időszakát az Irányító Hatóság 2013. december 19. 20:00 órai hatállyal felfüggeszti. A benyújtási időszak felfüggesztéséről szóló 308/2013. (XII.19.) számú IH közlemény az alábbi linken megtekinthető.”

A támogatás nyújtására fordítható keretösszeg legalább 60 milliárd forint, ebből

Az igényelhető támogatás mértéke az 1. célterület esetén:

 • a) a beépített gépek vagy technológiai berendezések beszerzése vonatkozásában:aa) az összes elszámolható kiadás 40%-a;
  • ab) kedvezőtlen adottságú területen vagy NATURA 2000 területen megvalósuló beruházás esetén az összes elszámolható kiadás 50%-a;
  • ac) ha az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő, az összes elszámolható kiadás 50%-a;
  • ad) ha az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő, és a beruházás KAT-területen vagy NATURA 2000 területen valósul meg, az összes elszámolható kiadás 60%-a,
 • b) a nem beépített gépek vagy mobil technológiai berendezések beszerzése vonatkozásában az igényelhető támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 35%-a.

Az igényelhető támogatás mértéke a 2. célterület esetén:

 • a) a mezőgazdasági termelőnek minősülő ügyfél vonatkozásában
  • aa) az összes elszámolható kiadás 40%-a,
  • ab) ha a beruházás KAT-területen, vagy NATURA 2000 területen valósul meg, vagy az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő, akkor a támogatás mértéke a beruházás összes elszámolható kiadásának 50%-a,
  • ac) ha a beruházás KAT-területen, vagy NATURA 2000 területen valósul meg és az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő, akkor a támogatás mértéke a beruházás összes elszámolható kiadásának 60%-a,
 • b) a nem mezőgazdasági termelő ügyfél vonatkozásában
  • ba) az összes elszámolható kiadás 50%-a,
  • bb) ha a beruházás a közép-magyarországi régióban valósul meg, akkor a beruházás összes elszámolható kiadásának 40%-a,
 • c) ha az ügyfél nagyvállalatnak minősül, akkor részére az a)–b) pontja alapján megállapítható támogatási mérték 50%-a adható.

A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül 2013. december 16-án 8 órától forráskimerülésig, de legkésőbb 2014. január 31-én 18 óráig lehet benyújtani.

Letölthető dokumentumok

Letölthető rendelet

MK_13_207

Információ:

1095 Budapest, Soroksári út 22-24.
Telefon: (1) 374-3603, (1) 374-3604. Fax: (1) 475-2114
Levél cím: 1385 Budapest 62. Pf. 867. Email: ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu

Ügyfélfogadási idő:
Hétfőn, kedden és csütörtökön 9.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00 óráig
Szerdán és pénteken 9.00 – 12.00 óráig