palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat építészeti értékek helyi védelmére Békéscsabán

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot írt ki a helyi építészeti értékek védelmének támogatására magánszemélyek és intézmények részére

Támogatható tevékenységek
a) Lakás céljára szolgáló, oldalhatáron álló épületek esetében a védelemre érdemes, a város hagyományos arculatát őrző építészeti, népi építészeti jegyeket hordozó főhomlokzatra és az oldalkert felőli homlokzat felújítására;
b) Lakás céljára szolgáló, szabadon-álló épületek esetében a védelemre érdemes, a város hagyományos arculatát őrző építészeti, népi építészeti jegyeket hordozó közterületről látható homlokzatok felújítására;
c) Közösségi épületek esetében (pl. kereskedelmi, szolgáltató-épület stb.) védelemre érdemes, a város hagyományos arculatát őrző építészeti, népi építészeti jegyeket hordozó homlokzatok felújítására, a belső terek rehabilitációt igénylő „eredeti” állapotot tükröző (belsőépítészeti terv alapján történő) helyreállítására;Pályázók köre:  Magánszemély és nem gazdálkodó szervezet, intézmény, akinek (amelynek) az épület, építmény tulajdonában, használatában vagy kezelésében van
Pályázati támogatási forma: vissza nem térítendő támogatás
Beadási határidő: 2009. április 21.
Pályázat módja: A pályázatokat Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Városépítészeti Csoportjánál kell benyújtani (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.).
Amennyiben a felújítás építési engedélyhez kötött, úgy az erről szóló határozat egy másolati példányát, illetőleg ha az engedélyezési eljárás folyamatban van, akkor egy erről szóló építési hatósági igazolást kell a pályázathoz mellékelve csatolni
Megjegyzés: Az egyházak a kisebbségi, érdekegyeztető és külkapcsolati bizottság felé nyújthatnak be e tárgyú homlokzat felújítási és korszerűsítési pályázatot.
(Forrás: www.bekescsaba.hu)