palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat felsőoktatási kurzusvezetők számára

Mit díjazna a munkáltató? A Tempus Közalapítvány felhívása felsőoktatási kurzusvezetők számára. Olyan felsőoktatási kurzusokat keresünk, amelyek sikeresen valósítják meg a munkaerőpiacon való érvényesüléshez szükséges készségek és egyéni kompetenciák fejlesztését az elméleti alapok átadása mellett.

 

A felhívás háttere
A Tempus Közalapítvány jelentős szerepet tölt be az egész életen át tartó tanulás stratégiájának hazai előmozdításában, melyhez kapcsolódóan évek óta komplex projekteket valósít meg az Európai Bizottság és az oktatásért felelős hazai tárcák támogatásával.  Ennek keretében nagy hangsúlyt fektetünk a közös európai oktatási célkitűzések hazai megismertetésére, az oktatási fejlesztési folyamatok tudásmenedzsmentjének támogatására interaktív fórumok működtetése, szakmai rendezvények szervezése, kiadványok készítése és nem utolsó sorban szakmai hálózatépítés által. 2010-ben indítottuk útjára azt a kezdeményezést, hogy minden évben egy konkrét, fontosnak tartott célkitűzést fókuszba állítva olyan jó gyakorlatokat keressünk, mely széles körű bemutatásra és népszerűsítésre érdemes. Így került meghirdetésre a Hálózati tanulásért díj, mely azon hálózatszerű együttműködések elismerésére és tevékenységeik további ösztönzésére irányult, mely az egész életen át tartó tanulás terén mutattak fel példaértékű eredményeket.

2011-ben fókusztémaként a felsőoktatás és a munkaerőpiac kapcsolatát választottuk, reflektálva az Európai Bizottság által meghirdetett „Új munkahelyekhez szükséges új készségek” programjára. Raising Awareness of Lifelong learning strategiesE&T2020 in Hungary című projektünk keretében felmértük, hogy melyek azok az aktuális készségcsoportok, amelyeket a munkáltatók leginkább elvárnak a munkavállalóktól. A felmérés elkészítésére felkért BME Management Szakkollégium által összeállított kérdőívre mintegy 150 vállalati munkatárstól érkezett válasz multinacionális nagyvállalatoktól, valamint kis- és középvállalkozásoktól egyaránt. Ezek alapján készült el egy kritériumrendszer, mely jelen felhívás szakmai alapját képezi.

Felhívás felsőoktatási jó gyakorlat azonosítására és bemutatására
Olyan felsőoktatási kurzusokat keresünk, amelyek sikeresen valósítják meg a munkaerőpiacon való érvényesüléshez szükséges készségek és egyéni kompetenciák fejlesztését az elméleti alapok átadása mellett.  Kezdeményezésünk célja, hogy a jó gyakorlatkén azonosított kurzusok nagy nyilvánosság előtt való bemutatásán keresztül felhívjuk a felsőoktatási intézmények figyelmét arra, hogy erősíteni szükséges az oktatás és a munka világának együttműködését gyakorlatorientált, a tanulási eredmények meghatározására és elérésére irányuló képzések által.

A kiválasztott kurzusoknak bemutatkozási lehetőséget biztosítunk a Tempus Közalapítvány és a BME Management Szakkollégium 2012. január végén megrendezendő közös szakmai napján, valamint sajtónyilvánosságot és további publikációs lehetőséget biztosítunk a Tempus Közalapítvány tematikus kiadványában.

A felhívásra felsőoktatási kurzusok vezetőinek jelentkezését várjuk. Amennyiben egy kurzust több oktató közösen tart, úgy jelentkezésüket együtt tehetik meg, de egy oktató csak egy kurzussal jelentkezhet. A kurzus megvalósulhat felsőfokú szakképzésben, bachelor, master vagy osztatlan képzésben, szakirányú továbbképzésben illetve doktori iskolában is.

A szakmai nyilvánosság és a jó gyakorlatként azonosított kurzusok megismertetésében való közreműködéshez szakértői díjazást ajánlunk fel a 3 legjobbnak ítélt kurzus vezetőinek. A díj nem támogatási, hanem vállalkozói szerződésként kerül kifizetésre a népszerűsítő tevékenységekben való közreműködés ellentételeként, a konkrét feladatok rögzítésével.

Elnyerhető díjak

 • 1. díj: 300.000 Ft
 • 2. díj: 200.000 Ft
 • 3. díj: 100.000 Ft

A fenti díjak mellett a Tempus Közalapítvány a következőkre vállal kötelezettséget:

 • Az oktatókkal készült bemutatkozó interjúkat megjelentetjük a Tempus Közalapítvány 6000 példányban félévente megjelenő magazinjában, illetve közzé tesszük a honlapján, melynek látogatottsága havonta 40 000 fő.
 • Segítjük a helyi/megyei/regionális szintű médiumokban való megjelenést a díjazottak számára.
 • A díjazottak bekerülnek a Tempus Közalapítvány Tudásmenedzsment Csoportjának szakmai hálózatába és tevékenységeibe, melynek kapcsán folyamatosan értesülnek aktuális pályázati lehetőségeinkről, híreinkről és szakmai rendezvényeinkről, valamint lehetőségük nyílik partnerkapcsolataik bővítésére és tudásmegosztásra. 
 • 2012. január végén a Tempus Közalapítvány által Budapesten megrendezendő nagyszabású konferencia keretében mutathatják be jó gyakorlatukat a részt vevő szakmai közönség számára.

Jelentkezés és értékelés

 1. Jelentkezni Tempus Közalapítvány honlapján elektronikus jelentkezési lap kitöltésével van lehetőség, mely 2011. november 23-tól a Tempus Közalapítvány honlapján lesz elérhető.
 2. A kinyomtatott és a kurzusvezető valamint a kurzust meghirdető tanszék vezetőjének aláírásával hitelesített jelentkezési adatlapot postai úton is kérjük benyújtani a következő címre:

Tempus Közalapítvány
1438 Budapest 70. Pf. 508.

A borítékra kérjük, írják rá: „Mit díjazna a munkáltató”

A kitöltött adatlapokat e-mailen az adel.csernovitz@tpf.hu címre kell elküldeni.

A jelentkezési lap elküldésével együtt, postai úton és emailben is csatolandó mellékletek:

Tematika és szakirodalom lista

 • A hallgatók számára kiosztott tájékoztató anyagok (elektronikus formátumú is megfelelő, pl. kurzusmail)
 • A kurzus hallgatók általi értékelése (amennyiben rendelkezésre áll). A hallgatók véleményének bemutatására bármilyen elektronikus vagy web 2.0 alkalmazást ajánlott csatolni (a jelentkezési lapba linkek beszúrhatók).
 • Csatolható minden olyan anyag, amellyel a kurzus gyakorlat orientáltságát kívánják alátámasztani (pl. oktatási segédanyagok, lehetőség szerint elektronikus formában, audio-vizuális anyagok, stb.)
 • Ajánlások (pl. tanszéki, vállalati vagy más partner által írt, stb.)

A beadás (postára adás dátuma) és az elektronikus jelentkezés valamint az e-mailek beérkezésének határideje: 2011. december 9. (péntek)

A jelentkezési lap kitöltéséhez kérjük, vegye figyelembe mellékelt kritériumrendszert, amely az előzetes kutatás alapján a munkáltatók visszajelezései és a hallgatói igények figyelembe vételével készült.

A legjobb kurzusok kiválasztását a Tempus Közalapítvány által felkért szakértői csoport végzi. A kurzusok értékelésekor a hallgatók véleményére is kíváncsiak vagyunk, ezért a beérkezett adatlapokat szavazásra bocsátjuk honlapunkon 2011. december 12-16-ig, melyet előzetesen meghirdetünk, de a jelentkezők maguk is felhívhatják rá diákjaik figyelmét. A kiválasztott kurzusok vezetőjét 2011. december 20-ig kiértesítjük.

Kérdéseikkel kérjük, forduljanak Csernovitz Adél projektkoordinátorhoz (Tempus Közalapítvány, Tudásmenedzsment csoport, adel.csernovitz@tpf.hu)!

Kritériumrendszer

Tempus Közalapítvány és a BME Management Szakkollégium által kidolgozott kritériumrendszer egy előzetes kérdőívre adott munkáltatói válaszok alapján készült, melyben arra vonatkozóan tettünk fel kérdéseket, hogy milyen készségeket várnak el leginkább a frissdiplomásoktól. A kérdőív kitöltésében mintegy 150 vegyes méretű és különböző ágazatokban működő vállalat munkatársa vett részt.

A vállalatok munkatársai öt fő készséghalmazt tartalmazó körben rangsoroltak különböző rész-készségeket fontosságuk szerint, melyek a University of Kent: Employability Skills modellje alapján lett meghatározva. Az öt fő készség következő: szervezés, kommunikáció, professzionalizmus, csapatmunka, problémamegoldás és a felmérés alapján ezek közül a szervezés és kommunikációhoz kapcsolódó készségeket ítélték legfontosabbnak a válaszadók (20 % felett), a többi készség csoportot nagyjából hasonló arányban tartották fontosnak (10-20 % között). A rész-készségek közötti rangsor alapján finomodott a kép a munkáltatói oldal legfontosabb elvárásairól, mely jellemzően a következő kompetenciaterületekre fókuszál: célkitűzés, priorizálás, gondolatok strukturált közlése, tárgyalástechnika, prezentációs készségek, felelősségvállalás, minőségi munkára való törekvés, csoportos gondolkodás, alkalmazkodóképesség, együttműködési készség, nyer-nyer szituációk keresése, lényegre látás, probléma átlátása, analitikus, elemző képesség, logikus gondolkodás, alternatívák keresésének képessége.

Tudatában léve annak, hogy

 • a különböző kurzusok természetszerűleg különböző kompetenciaterületekre fókuszálnak, melyekben a tudás/képesség/attitűd fejlesztésének szükséges aránya nagyon különböző lehet,
 • valamint hogy egy kurzus nem fedhet le minden területet,
 • továbbá, hogy a munkáltatói elvárások önmagukban nem határozhatják meg a felsőoktatás tematikáját

 jó gyakorlat bemutatása céljából

keresünk olyan felsőoktatási kurzusokat, melyek az alábbi kritériumrendszernek leginkább eleget tesznek:

 1.  A kurzus feladatai során a hallgatók fejlesztik a gondolataik strukturált, rendszerekben való közlését. Az elvégzendő feladatok során különös hangsúlyt kell, hogy fektessenek a hallgatók a logikus gondolatmenetek verbális és nonverbális kifejezésére.
 2. A hallgatóknak a kurzus elvégzése közben lehetőségük nyílik egy adott téma egyértelmű, érzékletes, figyelemfelkeltő átadására, gyakorlására több ember előtt, valamint a csupán 2-4 fő között zajló kommunikáció fejlesztésére, amikor a másik fél válaszára gyorsan és jól kell tudni reagálni.
 3. A kurzus során a hallgatók olyan feladatokat kapnak, melyekhez elengedhetetlen a célok pontos megfogalmazása és a célok eléréséhez szükséges folyamatok részfeladatokra való lebontása.
 4. A kurzus kereteiben megjelenik a munkáért való felelősségvállalás, mint a hallgatók felé állított követelmény, valamint törekvés az általuk elvégzett munka minőségi kivitelezésére, többek között a precíz munkavégzésre is.
 5. A kurzus segítségével a hallgatók olyan szituációval szembesülnek, amikor a sikeres problémamegoldásához elengedhetetlen a pontos probléma-meghatározás és a lényeges információk kiválasztása a teljes, megadott információhalmazból. A hallgatóknak meg kell tudni fogalmazniuk, hogy miben gyökerezik a probléma, milyen elemei vannak?
 6. A kurzus megköveteli, hogy a hallgatók csapatokban dolgozzanak, így megvalósul a csoportos gondolkodás, valamint a közös siker eléréséhez nélkülözhetetlen alkalmazkodóképességre, együttműködési készségre, valamint nyer-nyer szituációkra való törekvés.
 7. A kurzus során a hallgatóknak analitikus-elemző képességüket szükséges használniuk ahhoz, hogy adott problémákat jól átlássanak, és megoldásukat kellően megalapozhassák, s ezen felül döntéshozatali képességüket is próbára tegyék.
 8. A kurzus kereteiben a hallgatók olyan szituációkkal szembesülnek, ahol a siker érdekében hatékonyan kell a feladatokat priorizálniuk, illetve az idejüket beosztaniuk.