palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat forgatókönyvírásra és/vagy filmelőkészítésre

A FILMJUS Alapítvány pályázatot hirdet műfaji megkötöttség nélkül forgatókönyvírásra vagy fejlesztésre, filmelőkészítésre.

A pályázatra fordítható összeg: 12.000.000.- Ft

A pályázat célja, hogy eredeti, magyar művek szülessenek. Alapítványi támogatást nyújtunk a pályázaton nyertes alkotóknak, az alkotói munka feltételeinek javításához, forgatókönyvük megírásához, vagy annak előkészítéséhez (terepszemle, stb.).

A pályázat formája egyszeri vissza nem térítendő támogatás.

Pályázatunkon korábban már díjazott művel ismét részt venni nem lehet! Annak fejlesztett változatával sem! A nyertes pályázókkal támogatási szerződést kötünk. A szerződésben meg kell jelölni a pályázó bankszámla számát. A pályadíj csak a szerződés megkötése után fizethető ki.

A pályázaton való részvétel feltételei:

A pályázaton csak természetes személyek indulhatnak. (Természetes személy = magánszemély)

A pályázati dokumentáció kötelező elemei:

 • Kitöltött adatlap (letölthető a Filmjus Egyesület honlapján a Filmjus Alapítv. hírei közöt. 4 példányban
 • Játékfilm esetében szinopszis (4 példányban), treatment (min. 10 oldal terjedelemben, 4 példányban) és ha már van forgatókönyv, 4 példányban.
 • TV film, Tv film sorozat (max. 10 rész) esetében szinopszis, treatment min. 5 oldal terjedelemben (4 példányban), ha már van forgatókönyv (4 példányban).
 • Kisjátékfilm, kísérleti film estében, ha készült forgatókönyv, akkor a forgatókönyv, ha nem készült forgatókönyv, akkor treatment min. 3 oldalban (4 példányban).
 • Animáció esetén szinopszis, grafikai terv, és/vagy elkészült story board (4 példányban).
 • Dokumentumfilm és ismeretterjesztő film esetében részletes szinopszis min. 3 oldal (4 példányban).
 • Szerzői koncepció: a pályázaton való részvétel külön indoklásával, ha a forgatókönyvíró nem azonos a rendezővel, akkor a forgatókönyvíró koncepciója (4 példányban).
 • Szakmai életrajz 4 példányban.
 • Jogtisztaságot igazoló okiratok, illetve az alkotók erre vonatkozó nyilatkozata (mely szerint a szerző rendelkezik a felhasználás jogával) 4 példányban, adaptáció esetén. Saját mű esetében elegendő az adatlapon található nyilatkozat kitöltése, aláírása.
 • A pályázati díj 10.000,- Ft, melyet a 10201006-50153268-00000000 (Kereskedelmi és Hitelbank) számlaszámra kell befizetni.
 • A 10.000,- Ft-os pályázati díj befizetésének igazolása, banki átutalás fénymásolatának csatolása 1 példányban (a pályázati díjat csak magánszemély – természetes személy –  a pályázó fizetheti be! Csak banki átutalást fogadunk el!).

A pályázat beadási határideje: 2013. szeptember 16.

Letölthető dokumentumok

A Filmjus Alapítvány 2013. évi pályázata

adatlap

A pályázatokat postán a FILMJUS ALAPÍTVÁNY (Filmes Ház, 1092. Budapest, Ráday u. 31/K.) címére kérjük küldeni, vagy ugyanott személyesen lehet leadni munkanapokon 10-16 óráig, pénteken 13 óráig a FILMJUS Alapítvány irodájában. (Panyi Zsuzsa tel: 0630/380-43-369)

A pályázat érvénytelen, ha a postai bélyegző  2013. szeptember 16-a utáni, vagy a személyes beadás nem történik meg a jelzett időpontig. A pályázat akkor is érvénytelen, ha nem felel meg a fenti követelmények egyikének, illetve ha az előző években nyertes pályázó új pályaművének benyújtása előtt pályázati beszámolási kötelezettségének nem tett eleget. Az Alapítvány a pályázat hiányos beküldése esetén hiánypótlást kérhet 1 hetes határidővel.

A pályázatokat a FILMJUS ALAPÍTVÁNY kuratóriuma által felkért eseti bírálóbizottság előterjesztése alapján a Kuratórium bírálja el: 2013. december 2-ig.