palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat forgatókönyvírásra és/vagy filmelőkészítésre – Filmjus Alapítvány 2016.

filmjusA FILMJUS Alapítvány pályázatot hirdet műfaji megkötöttség nélkül forgatókönyvírásra vagy fejlesztésre, filmelőkészítésre.


A pályázatra fordítható összeg: 12.000.000.- Ft

A pályázat célja, hogy eredeti, magyar művek szülessenek. Alapítványi támogatást nyújtunk a pályázaton nyerteseknek az alkotói munka feltételeinek javításához, a forgatókönyv megírásához vagy annak előkészítéséhez (pl. gépelés, fordítás, anyaggyűjtés, terepszemle stb.).

Forgatásra az elnyert összeg nem fordítható!

A pályázat formája egyszeri, vissza nem térítendő támogatás. Pályázatunkon korábban már díjazott művel ismét részt venni nem lehet, annak fejlesztett változatával sem! A nyertes pályázókkal támogatási szerződést kötünk. A pályadíj csak a szerződés megkötése után fizethető ki.
Pályázatot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza!

A pályázaton való részvétel feltételei: a pályázaton csak bejegyzett cégek indulhatnak.

A pályázati dokumentáció kötelező elemei:

 • Kitöltött adatlap az ellenőrzési listával (4 példányban). Az ellenőrzési lista is kitöltendő értelemszerűen. (letölthető a Filmjus Egyesület honlapjáról a Filmjus Alapítvány hírei között: www.filmjus.hu)
 • Játékfilm esetében szinopszis (4 példányban) és treatment (min. 10 oldal terjedelemben, 4 példányban). Ha már van forgatókönyv 4 példányban. (Ha van forg. könyv, nem kell treatment!)
 • TV film, filmsorozat (max. 10 rész) esetében szinopszis, treatment min. 5 oldal terjedelemben
  (4 példányban), ha már van forgatókönyv (4 példányban). (Ha van forg. könyv, nem kell treatment!)
 • Kisjátékfilm, kísérleti film estében szinopszis (4 példányban), ha készült forgatókönyv, akkor
  a forgatókönyv, ha nem készült forgatókönyv, akkor treatment min. 3 oldalban (4 példányban).
 • Animáció esetén szinopszis, grafikai terv, és/vagy elkészült story board (2 példányban).
 • Dokumentumfilm és ismeretterjesztő film esetében részletes szinopszis min. 3 oldal (4 példányban).
 • Szerzői koncepció: a pályázaton való részvétel külön indoklásával, ha a forgatókönyvíró nem azonos a rendezővel, akkor a forgatókönyvíró koncepciója (4 példányban).
 • Szakmai életrajz 4 példányban
 • Jogtisztaságot igazoló okiratok, illetve az alkotók erre vonatkozó nyilatkozata adaptáció esetén (mely szerint a szerző rendelkezik a felhasználás jogával) 4 példányban.
 • Saját mű esetében elegendő az adatlapon található nyilatkozat kitöltése, aláírása.
 • A pályázati díj 10.000,- Ft, melyet a 10201006-50153268-00000000 (Kereskedelmi és Hitelbank) számlaszámra kell befizetni.
 • A 10.000,- Ft-os pályázati díj befizetésének igazolása, banki átutalás fénymásolatának csatolása 1 példányban. (Csak banki átutalást fogadunk el!)

Letölthető dokumentumok

pályázati kiírás 2016

pályázati adatlap_2016

A pályázat beadási határideje: 2016. szeptember 7., szerda.

A pályázatokat postán a FILMJUS ALAPÍTVÁNY (Filmes Ház, 1092. Budapest, Ráday u. 31/K.) címére kérjük küldeni, vagy ugyanott személyesen lehet leadni munkanapokon 10-16 óráig, pénteken 13 óráig a FILMJUS Alapítvány irodájában. (Panyi Zsuzsa tel: 0630/380-43- 36)

A pályázat érvénytelen, ha a postai bélyegző 2016. szeptember 7-e utáni, vagy a személyes beadás nem történik meg a jelzett időpontig. A pályázat akkor is érvénytelen, ha nem felel meg a fenti követelmények egyikének, illetve ha az előző években nyertes pályázó új pályaművének benyújtása előtt pályázati beszámolási kötelezettségének nem tett eleget. Az Alapítvány a pályázat hiányos beküldése esetén hiánypótlást kérhet 1 hetes határidővel.

A pályázatokat a FILMJUS ALAPÍTVÁNY kuratóriuma által felkért eseti bírálóbizottság előterjesztése alapján a Kuratórium bírálja el: 2016. november 21-ig.