palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat gyermek csoportos programok támogatására

A Lakóhelyünkért Alapítvány kuratóriumának határozata alapján, pályázatot hirdet gyermek és/vagy ifjúsági csoportos programok támogatására. A pályázat célja, gyermek és ifjúsági szervezetek 2011 október 01, és 2012 december 31 között lebonyolítandó belföldi programjainak támogatása, melyek hozzájárulnak a 6-18 éves gyermekek és fiatalok közösségi élményeinek kialakításához, lehetővé teszik a szabadidő aktív és tartalmas eltöltését, kulturális értékeink megismerését, valamint egészséges életmódra nevelnek.

A pályázati cél lebonyolítását azon gyermek és/vagy ifjúsági közösségeket összefogó, számukra szolgáltatásokat biztosító magyarországi szervezetek, intézmények, szolgáltató vállalkozások alkotják, melyek a fenti célnak megfelelő programok megvalósítását is vállalják a 6-18 éves korosztály számára.

Pályázható programok:

 • gyermek táborok ( nyári tábor, edzőtábor, gólyatábor )
 • erdei iskola
 • osztálykirándulás ( kirándulás )

A pályázaton igényelhető támogatás formája: A pályázat keretében támogatás, a program lebonyolításához legfőképpen szükséges kiadások (szállás, melegétkezés) biztosításának igénybevételére nyújtható be. A támogatás mértéke vissza nem térintendő támogatásként kerül meghatározásra, illetve kiosztásra.

A támogatás mértéke: A benyújtott pályázat támogatásának mértéke meghatározott, részletek a pályázati kiírás ismertető mellékletében találhatóak. ( a pályázati ismertető, illetve a pályázati adatlap a palyazat.alapitvany@gmail.com e-mail címen kérhető )

A támogatás folyósítása:

Egy összegben történik.

A Lakóhelyünkért Alapítvány kuratóriumának határozata alapján, az alapítvány a támogatási összeget nem a pályázatok nyerteseinek fizeti ki, hanem közvetlenül a kiválasztott táborhelyszín üzemeltetőjének, a program megvalósítása után közvetlen kerül elszámolásra.

Indoklásként, az alapítvány kuratóriuma csak így látja biztosítottnak, hogy a megítélt támogatási összeg csak és kizárólag a pályázatban meghatározott célra kerül felhasználásra.

A pályázat támogatói: Cégek, vállalkozások, magánszemélyek, egyesületek, és mint olyan, a pályázat kiírója a Lakóhelyünkért Alapítvány.

Pályázható időszak: 2011 október 01 – 2012 december 31 közötti időszak

A pályázat nem zárja ki az egyéb pályázatokon való részvételt.

Pályázatot nyújthatnak be:

 • alap, középfokú és felsőoktatási intézmények
 • művészetoktatási intézmények
 • diákönkormányzatok
 • osztályközösségek
 • oktatási intézményen belül működő gyerek csoportok
 • egyesületek
 • sportegyesületek
 • klubok
 • alapítványok
 • egyházközösségek

A beadott pályázatnak tartalmaznia kell: ( mellékletként csatolva )

 • kitöltött pályázati adatlap
 • az oktatási intézmények esetében, az igazgató beleegyezése a pályázaton való részvételhez
 • programterv
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázatban leírt adatok, programterv, létszám stb. a valóságnak megfelelnek, illetve hogy a pályázó vállalja a felelősséget a pályázat tartalmáért és lebonyolításáért

A PÁLYÁZAT BEADÁSI HATÁRIDEJE: 2012 június 30-ig , folyamatos, illetve a pályázat lezártáig.

A pályázatok benyújtásának módja és helye: A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a palyazat.alapitvany@gmail.com e-mail címre.

Az internetes pályázati adatlapot a pályázati felhívásban és útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva, és a fentebb megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.

A hiányosan beküldött pályázatokat a kuratórium az elbírálásnál nem veszi figyelembe. Hiánypótlásra egyszeri alkalommal nyílik lehetőség, a meghatározott időpontig.

Fontos tudnivalók:

 • a pályázott időszak minimum 2 nap / 1 éjszaka lehet (teljes ellátással)
 • minimum csoportlétszám 20 fő gyermek + kísérők
 • pályázati ismertető illetve adatlap e-mailben ( palyazat.alapitvany@gmail.com ) kérhető
 • a pályázatok elbírálása a beérkezés sorrendjében folyamatos

Egy pályázó különböző csoportjaira, osztályaira, egyszerre több pályázatot is benyújthat. Mindegyik külön kerül elbírálásra. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget – a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt – nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy módosított pályázati felhívás keretében, illetve ha a rendelkezésre álló időintervallum kiosztásra került, a lejárat előtt lezárja a pályázatot.

A pályázatok elbírálása: A pályázatokat a kiíró kuratóriuma a beérkezés sorrendjében folyamatosan bírálja el, heti rendszerességgel.

A pályázók értesítése: A pályázók értesítése – minden pályázó értesítésre kerül – a pályázat beérkezésétől számított 14 napon belül elektronikus úton történik. A nyertes pályázók egyben a támogatási szerződést is megkapják elektronikus mellékletként csatolva.

A pályázati cél kizárólag az alábbi táborhelyszínekre vonatkozhat:

 • Nemesnádudvar
 • Bogács
 • Somogydöröcske
 • Tápiószentmárton
 • Parádfürdő
 • Kerecsend
 • Szigetszentmárton
 • Tiszaföldvár
 • Somoskőújfalu
 • Fonyód

A táborhelyszínek a Lakóhelyünkért alapítvány központi weboldalán ( www.szallasinfo.shp.hu ), vagy az alapítvány képviseleti weboldalán ( www.taborhelyszinek.hu ) tekinthetők meg.