palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat hajléktalanok megoldásközpontú kiscsoportos pályakorrekciós tréninggel egybekötött átmeneti foglalkoztatására (HAJLÉK/2009-7234)

ofa pályázatokA tréning és a munkagyakorlat-szerzés célja a munkahelyüket gyakran és rövid időn belül váltó, a munkaerőpiacra tartósan visszailleszkedni aktuálisan képtelennek tűnő, a munkavállalás szempontjából diszfunkcionális, deficites és problematikus életvezetést folytató kliensek pályamódosításának és tartós elhelyezkedésének támogatása.

A program ennek megfelelően komplex humánszolgáltatással kísért munkavégzést valósít meg, melynek vár várt eredménye, hogy a bevont célcsoport elhelyezkedési, szakmai előmeneteli esélyei a köztes-, vagy elsődleges munkaerőpiacon növekedjenek

Program célcsoportja:

Effektív hajléktalanok, vagy ezen állapottal veszélyeztetett személyek. Effektív hajléktalanoknak tekintjük azokat, akik:

  • vagy “fedél nélküliek”,
  • vagy semmilyen stabil, tartós lakhatási lehetőséggel nem rendelkeznek, nap mint nap “meg kell dolgozniuk” azért, hogy éjszaka valahol megaludjanak – legyen az akár lakás, melybe szívességből befogadják, vagy nem-lakás, de lakhatást szolgáló helyiség (például hajléktalanellátó intézmény).

A pályázat beadásának rendje

A pályázatok benyújtási határideje (Postabélyegző dátuma):

2009. június 1.

A határidő után benyújtott pályázatok elbírálás nélkül elutasításra kerülnek.

A pályázatot 2 (1 eredeti, 1 másolat) példányban kell elkészíteni. Ezek közül egy példányt véleményezésre a projekt megvalósítása szerint illetékes munkaügyi kirendeltségnek kell benyújtani. A munkaügyi kirendeltség átvételi igazolását az OFA-hoz benyújtott pályázatához mellékelni kell. Az OFA-hoz a lefűzött pályázatot valamint 4 db, a kitöltött formanyomtatványt és mellékleteit tartalmazó CD-t, zárt borítékban, ajánlott postai küldeményként (levél vagy csomag) kell eljuttatni.

A pályázatokat tartalmazó lezárt borítékon (vagy dobozon) fel kell tüntetni, hogy “PÁLYÁZAT”, a pályázó szervezet nevét, valamint az “HAJLÉK/2009-7234” pályázati kódot.

További információ: http://www.ofa.hu/index.php?WG_NODE=WebPalyazatok&WG_OID=PALf12302fa78db7a133