palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat közoktatási tananyagok fejlesztésében, szerkesztésében való részvételre

A Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. pályázatot hirdet közoktatási tananyagok fejlesztésében, szerkesztésében való részvételre. A pályázat célja egy olyan szerzői, szerkesztői, lektori szakértői háttér kialakítása az új kiadó számára, amely lehetővé teszi az új típusú tankönyvfejlesztés, tananyagfejlesztés bevezetését, megvalósítását, és biztosítja azt a szellemi bázist, melyre támaszkodva megújítható a magyar tankönyv- és tananyagrendszer.

A kiadó filozófiája, hogy a tananyagokat egy fejlesztési folyamat során hozzuk létre, egyrészt a horizontális értékek, szempontok figyelembevételével, másrészt a már felhalmozódott, XXI. századi generációk számára szükségszerű, új tudások és ismeretek, jó gyakorlatok bevonásával. A kiadó terve, hogy a „klasszikus” pedagógusi szerzőgárdán túl civil szervezetek, intézmények, a munkaerőpiacon a témával foglalkozók bevonásával széles bázison fejlesszenek. Ezért a jelentkezők között szívesen látnak „civileket” is, akik nem feltétlenül írtak eddig tankönyvet, de affinitásuk van az adott programcsomag, téma fejlesztésében való részvételre.

A Kiadó közoktatási tartalomfejlesztései:

  • A Nemzeti alaptantervet, a köznevelés mérés–értékelési eredményeit (pedagógus, intézmény, gyermek/tanuló) szem előtt tartva a magyar köznevelés minőségének fejlődését segítik elő.
  • Együttesen szolgálják a nemzeti, európai és egyetemes kultúra megőrzését, átadását és annak értékeire épülő magatartásformák kialakítását.
  • Nagy figyelmet fordítanak a felnövekvő nemzedékek munkaerőpiacon releváns tudásának biztosítására.
  • Nagy jelentőséget tulajdonítanak a felnövekvő nemzedékek fogyasztási szokásainak, a fenntartható fejlődés normáinak, ezért kiemelten jelenítik meg a magyar termékeket és szolgáltatásokat.
  • Nagy hangsúlyt fektetnek a környezetvédelem és az ökológia témakörére.

A tananyagokban kiemelten fontos az egyes programcsomagokon belüli átjárhatóság, kapcsolódások megteremtése, illetve más programcsomag tartalmaira és az összefüggésekre történő utalások feltüntetése.

A Kiadó a pályázatot benyújtó szakemberekkel keret-megállapodást köt tananyagfejlesztés, -szerkesztés, lektorálás tevékenységre. A díjazás egyénileg kerül megállapításra, mely természetesen függ az adott feladat jellegétől és mennyiségétől is. A pályázat benyújtásával a pályázó csak szándékát fejezi ki az együttműködésre, egyik fél számára sem kötelező jellegű. A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul személyes adatai célhoz kötött kezeléséhez. A Kiadó azokat csak cél szerint használja fel, és a pályázó számára egyedi ajánlatot fog ennek alapján küldeni. Elképzelhető, hogy az adott pályázó nem kap felkérést, ennek nem feltétlenül minőségi vagy szakmai okai lehetnek, szervezési, fejlesztési sorrendi, illetve egyéb okok is felmerülhetnek.

A pályázatra egyének és együttműködő fejlesztő csoportok is jelentkezhetnek.

Pályázat benyújtása: http://nktk.hu/palyazati_felhivas

Pályázati határidő: 2013. december 31.