palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat Mozgókép és médiaismeret című tantárgyhoz kapcsolódó Art-mozis filmvetítésekhez

Budapesti Mozi Közalapítvány pályázatA Budapesti Mozi Közalapítvány pályázatot hirdet a 2010/2011-es tanév II. félévére budapesti középiskolák részére. A pályázat célja, hogy a Mozgókép és médiaismeret oktatásban résztvevő tanulók és pedagógusok számára a közös gondolkodás lehetőségét megteremtő program keretében elérhetővé tegye a kortárs magyar és külföldi filmművészet legkiválóbb alkotásait.

Téma: Támogatás budapesti középiskolák számára a Mozgókép és médiaismeret című tantárgyhoz kapcsolódó Art-mozis filmvetítésekhez

Beküldési határidő: 2011. január 25.

Pályázhatnak: budapesti középiskolák

A Budapesti Mozi Közalapítvány pályázatot hirdet a 2010/2011-es tanév II. félévére budapesti középiskolák részére.

A pályázat célja, hogy a Mozgókép és médiaismeret oktatásban résztvevő tanulók és pedagógusok számára a közös gondolkodás lehetőségét megteremtő program keretében elérhetővé tegye a kortárs magyar és külföldi filmművészet legkiválóbb alkotásait.

Támogatásra azok a középiskolák jogosultak, melyekben bármilyen jellegű Mozgóképkultúra és médiaismeret oktatás folyik. A pályázó csak olyan budapesti moziban használhatja fel a támogatását, mely a Nemzeti Filmirodától Art-minősítést kapott.

A pályázónak támogatási igényét a BMK által rendszeresített igénybejelentő adatlapon kell benyújtania. A pályázónak csatolnia kell a részletes programtervet, a szakmai koncepció rövid (maximum 1 oldalas) leírását és a mozi szándéknyilatkozatát is.

A 2011. február 1-május 31. közötti időszakra az egy előadásra igényelhető támogatás mértéke 20.000 Ft/előadás, pályázni csak minimum 3 előadásból álló programmal lehet. A vetítésre kerülő filmek a Nemzeti Filmiroda által összeállított, az Art-mozikban főműsoridőben vetíthető filmek ajánló listájából (a lista havonta bővül, kérjük, folyamatosan kísérjék figyelemmel a változásokat!!!) választhatók ki.  (Kérjük, hogy a pályázat összeállításánál vegyék figyelembe a filmekre vonatkozó korhatár-besorolásokat, illetve a filmek joglejáratát!).

Pályázati dokumentumok elérhetősége:

Letölthető dokumentumok:

Pályázati adatlap
pályázati kiírás_2011
bmk_nyilatkozat_2011
bmk_elszamololap_2011
palyazati_feltetelek_2011
artfilmlista20100913

Az Art-filmek listája, a támogatási szerződés, a nyilatkozat és az adatlap mindenkori hatályos szövege letölthető az Internetről (A pályázati dokumentumok a www.artmozi.hu honlapon érhetők el)

Az előadásonkénti támogatási összeg a moziterem egy előadásra vonatkozó bérleti díját, valamint az adott előadásra a filmkölcsönzés költségét tartalmazza. A támogatás egyéb célra nem használható fel.

A pályázó programját megvalósító Art-mozi a megtartott filmvetítésről az iskola nevére számlát bocsát ki, és az iskola az erre rendszeresített nyomtatványon elszámolást készít. A támogatás folyósítása havonta a pályázó tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig a BMK-nak megküldött számlamásolatok és az elszámolás alapján történik (amelyet az iskolák küldenek be). A BMK a tárgyhónapot követő hónap 25. napjáig, az adatok feldolgozása után köteles a támogatást folyósítani a vetítéseket bonyolító Art-mozi számára. (Támogatást csak határidőre beküldött elszámolólap és számlamásolat együttes beérkezésekor tudunk folyósítani!)

A pályázat érvényességének egyik feltétele, hogy a pályázó a pályázathoz mellékelje nyilatkozatát, hogy a támogatási szerződésben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A pályázathoz mellékelni kell:

  • a program részletes leírását (2 példányban)
  • a mozi szándéknyilatkozatát
  • a szakmai koncepció leírását (2 példányban)

Kérjük a nyertes pályázókat, hogy a program megvalósulása után szakmai beszámolóban – két héten belül – tájékoztassák a kuratóriumot tapasztalataikról (a beszámoló szempontjai szintén letölthetők).

Pályázat beadásának határideje: a pályázati kiírás megjelenését követően 2011. január 25-ig folyamatosan.

Döntés: pályázatok beérkezését követően 2011. január 31-ig

Az első vetítés legkorábbi időpontja: 2011. február 1.

Kérjük, hogy a pályázatokat e-mailen is juttassák el a timea.kokainagy@budapestfilm.hu e-mail címre.

A kiírás hatályos szövegét a Budapesti Mozi Közalapítvány Kuratóriuma 2010. december 15-én kelt 9/2010 számú határozatával fogadta el.

Cím: 1013 Budapest, Attila út 13/a

Telefon: /36-1/ 224-5652; Fax: /36-1/ 224-5676

Forrás: http://www.artmozi.hu/