palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat nyári segítő munkára

erzsebetprogramAz Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány  az Erzsébet-program keretében pályázatot hirdet nyári segítő munkára.

A pályázatra kizárólag a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak jelentkezni.

Pályázók köre:
Belföldi illetőségű, 18. életévét betöltött, aktív felsőoktatási hallgatói jogviszonnyal rendelkező, vagy az elmúlt öt évben alap-és/vagy középfokú közoktatási intézményben pedagógusként foglalkoztatott magyar állampolgár. A pályázati felhívásra elsősorban olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akik pedagógusképzésben, hittudomány, testnevelés- és sporttudományok, orvostudomány, egészségügy területén, vagy gyermek-, ifjúság- és családvédelem területén folytatnak felsőfokú tanulmányokat. A pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek azok, akik táboroztatási tapasztalattal rendelkeznek.

Általános pályázati feltételek:

 • Pályázni a www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével lehet;
 • A pályázatok benyújtásának határideje 2016. április 22. napja, 24.00 óra;
 • A pályázat kötelező mellékleteit kizárólag az Alapítvány által meghatározott, a www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványokon lehet benyújtani. A mellékleteket aláírt, digitalizált formában kell feltölteni a pályázati adatlap kitöltésével egyidejűleg, JPEG / PNG-formátumban, dokumentumonként legfeljebb 1 MB méretben;
 • A pályázók a pályázat benyújtását követően visszaigazoló e-mailt kapnak. Az e-mailben közöljük a pályázati azonosító számot;
 • A hibásan, hiányosan, vagy nem feldolgozható adatokkal kitöltött, és/vagy kötelező mellékletek nélküli, illetve határidő után beérkezett pályázatok érvénytelennek minősülnek;
 • Az érvénytelenül beadott pályázatok hiánypótlására, javítására nincs lehetőség;
 • Az adatok valóságtartalmát az Alapítvány ellenőrizheti;
 • A pályázatokat az Alapítvány folyamatosan, a beérkezés sorrendjében bírálja el;
 • Az elbírálást követően a pályázók a pályázati adatlapon rögzített e-mail címre kapnak értesítést az elbírálás eredményéről, legkésőbb 2016. április 29. napjáig.

A segítő feladatai:

 • A tábor napi programjának előkészítése, és lebonyolítása a programvezető irányításának megfelelően.
 • A programvezető és a táborvezető által adott, a gyermekek segítésével kapcsolatos feladatok elvégzése, illetve proaktív megoldások kidolgozása a tábori program sikere érdekében.
 • Az Erzsébet-táborban résztvevő gyermekek kísérése, felügyeletükben való részvétel mind a tábor területén, mind a szervezett programok során.
 • Aktív és készséges részvétel a tábor napi életében.
 • A tábor területén jelentkező tárgyi meghibásodások, egyéb gondok figyelemmel kísérése, azok haladéktalan jelzése a programvezető felé.
 • A tábori élet során felmerülő gondok megoldásában való segítség.

A megállapodás tartalma:

 • A pályázó a pályázati feltételek elfogadásával vállalja, hogy a megadott táborhelyszínen, előre választhatóan legkevesebb kettő, legfeljebb három teljes turnus alatt végzi segítő feladatát. A választott három teljes turnust a pályázati adatlapon, a pályázat benyújtásakor megjelöli;
 • Az Erzsébet-tábor üzemeltetője a pályázat sikeres elbírálása esetén megállapodást köt a pályázóval, amelynek alapján a pályázó számára a segítő tevékenység vállalt időtartama alatt szállást és teljes ellátást nyújt;
 • Az Erzsébet-tábor programvezetője által igazolt sikeres tevékenység után a segítő teljes turnusonként bruttó 35 000 forint összegű díjazásban részesül;
 • A tábor helyszínére történő utazás megszervezése, valamint az utazás költségeinek viselése a pályázó kötelezettsége.

A pályázó vállalja, hogy pályázatának kedvező elbírálása esetén, az erről szóló értesítő e-mailt követően személyes meghallgatáson vesz részt.

A pályázó vállalja, hogy a személyes meghallgatásról szóló értesítés esetén 2016. május 7. napján (szombat) 09.30 és 17.30 között, valamint ennek sikeres teljesítése esetén, újabb értesítést követően 2016. május 28. napján (szombat) 09.30 és 17.30 között részt vesz az Erzsébet-tábor segítőit felkészítő képzéseken, melyek helyszíne Budapest. A személyes meghallgatásokon való megjelenés (utazás) megszervezése, költségeinek viselése a pályázó kötelezettsége.

A pályázó vállalja, hogy a második személyes meghallgatásra szóló értesítés kézhezvétele után erkölcsi bizonyítványt szerez be, és azt szkennelve az értesítésben megadott e-mail-címre elküldi. Ennek hiányában nem vehet részt a második képzésen, így nem kaphat megbízást a táborokban való munkára.

A pályázó saját erőből vállalja a kiválasztott táborhelyszínre történő utazást (minden esetben szombat délutáni érkezéssel, turnusváltáskor az új helyszínre történő átirányítás esetén is), továbbá vállalja, hogy legalább két teljes turnus (szombat délutántól péntek délig tartó 7 nap, 6 éjszaka) alatt végez segítő munkát.

Turnusok:
1. turnus 2016.06.18 – 2016.06.24. között
2. turnus 2016.06.25 – 2016.07.01. között
3. turnus 2016.07.02 – 2016.07.08. között
4. turnus 2016.07.09 – 2016.07.15. között
5. turnus 2016.07.16 – 2016.07.22. között
6. turnus 2016.07.23 – 2016.07.29. között
7. turnus 2016.07.30 – 2016.08.05. között
8. turnus 2016.08.06 – 2016.08.12. között
9. turnus 2016.08.13 – 2016.08.19. között
10. turnus 2016.08.20 – 2016.08.26. között

A pályázat benyújtásának kötelező melléklete:

 • fényképes önéletrajz (maximum 3 oldal terjedelemben);
 • motivációs levél (maximum 3 oldal terjedelemben);
 • aktív hallgatói jogviszonyról szóló igazolás/munkáltatói igazolás;
 • hozzájáruló nyilatkozat kép- és hangfelvétel készítéséhez és annak Alapítvány általi felhasználásához.

Jelentkezés: Nyári kisegítő

A hallgatók számára szükséges aktív hallgatói jogviszonyról szóló igazolás, a pedagógusok számára szükséges munkáltatói igazolás, valamint a hozzájáruló nyilatkozat kizárólag a www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványokon nyújtható be.