palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat nyomtatott vagy elektronikus kiadvány vagy sajtótermék létrehozásának és kiadásának támogatására

wekerle sándor alapkezelő pályázatNCA pályázat nyomtatott vagy elektronikus kiadvány vagy sajtótermék létrehozásának és kiadásának támogatására.

Pályázat kódja: NCA-CIV-11-C

A pályázat célja: Jelen pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek nyilvánossággal való kapcsolatát, tevékenységük és programjaik kommunikálását segíti alábbi közhasznú tevékenységek támogatása:

  • C/1. kategória: nyomtatott kiadvány vagy sajtótermék kiadásának támogatása.
  • C/2. kategória: elektronikus kiadvány vagy sajtótermék kiadásának támogatása

A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke: összesen 76 000 000 Ft

A támogatottak köre:

  • közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú minősítéssel rendelkező társadalmi szervezetek, alapítványok
  • az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER) regisztráltak

A támogatási időszak és a támogatás formája: A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2011. június hónap 1. nap és 2011. szeptember 30. között megvalósuló vissza nem térítendő támogatás

A támogatás mértéke: Egy szervezet jelen pályázati felhívásra 1 pályázatot nyújthat be, amelyre maximum 1 millió Ft adható. (A NCA Tanacs 2011. évi támogatási elvei alapján egy szervezet összesen maximum 6 millió Ft támogatást kaphat az adott naptári évben kiirt NCA szakmai pályázatok forrásaiból. Ugyanazon programhoz, projekthez egy naptári évben támogatás egy előirányzatból csak egy alkalommal ítelhető meg.

A benyújtás módja: A pályázatokat kizárólag elektronikusan lehet benyújtani!

Beadási határidő: 2011. március 10., 24.00 óra

Letölthető dokumentumok

Pályázati kiírás
Pályázati útmutató
Támogatás tételes indoklása elektronikus pályázat benyújtásához
Segédlet közhasznúsági jelentés elkészítéséhez

A beadás helye

A Regisztrációs Nyilatkozatot az alábbi postacímre kell beküldeni:

Wekerle Sándor Alapkezelő
Civil Támogatások Főosztálya
1055 Budapest, Bihari János u. 5.

Csak ajánlott küldeményként vagy tértivevénnyel postára adott dokumentumok esetében bírálunk el panaszokat!

A pályázattal kapcsolatban további információkat hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8-14 óra között hívható a 1/301-3200 telefonszámon, valamint az info@wekerle.gov.hu e-mail címen is kaphatnak.

Forrás: http://www.wekerle.gov.hu