palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat rászorultsági alapú szociális támogatásra irodalmi szerzőknek

artisjusA jelen pályázati kiírás célja, hogy rászorultsági alapon szociális támogatást biztosítson a jelentős szerzői életművel rendelkező irodalmi szerzőknek, ideértve az elhunyt szerző özvegyét vagy kiskorú gyermekét is.

Rendelkezésre álló forrás: A rendelkezésre álló összeg: 4 800 000 forint.

Az Artisjus által a jogosultak érdekében történő szociális és kulturális felhasználások forrása az Szjt. 89. § (10) és (11) bekezdésében foglaltakkal összhangban a Felosztási Szabályzat által tételesen meghatározott irodalmi ún. nyilvános előadási és sugárzási típusú jogdíjak – kezelési költség levonását követően fennmaradó részéből számított – 10%-a. Ezen összeg 30%-át a jogosultak érdekében szociális célokra kell felhasználni az Artisjus Küldöttgyűlésének döntése szerint.

Támogatás összege: Az egy pályázattal elnyerhető legmagasabb támogatás összege nincs korlátozva. Az összeg nem rendszeres támogatás, hanem a megítélt összeg egyszeri kifizetése a kedvezményezett részére.

Pályázatok beadásának módja
A pályázatot személyesen vagy postai úton az Artisjus Irodalmi Alapítvány címére kell eljuttatni.

Határidő: 2014. szeptember 30.

II. Pályázók köre

Támogatásban részesülhet
Támogatásban részesülhet az az Artisjus által képviselt irodalmi szerző, aki erre szociálisan rászorul, valamint az ilyen elhunyt szerző özvegye vagy kiskorú gyermeke.
Támogatásban csak olyan szerző részesülhet, akinek művei Magyarországon is megjelentek vagy széles körben hozzáférhetőek.

Összeférhetetlenség

  • A kuratórium és a döntés előkészítésében részt vevő bizottság tagjai nem nyújthatnak be pályázatot támogatásra.
  • Érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani a kuratórium és a bizottság tagjai, illetve Ptk. szerinti közeli hozzátartozóik (érdekeltek) pályázatát.
  • A kuratórium és a bizottság tagja (érintett) nem vehet részt olyan támogatási kérelem elbírálásában, illetve az elbírálás előkészítésében, amelynek megítélése során tőle elfogulatlan állásfoglalás nem várható.


Pályázat tartalma
Pályázatban benyújtandó dokumentumok: Pályázati űrlap (ld. melléklet)

Letölthető dokumentum

Pályázati űrlap és kiírás

IV. Pályázatkezelés

Eljárási rend
A pályázatban benyújtandó dokumentumokat 2014. szeptember 30-ig kérjük eljuttatni az Artisjus Irodalmi Alapítvány címére (1012 Budapest, Pálya u. 4-6.) A beérkezett űrlapok kézhezvételéről az Artisjus Irodalmi Alapítvány e-mailben tájékoztatja a pályázót. Az Artisjus Irodalmi Alapítvány 2014. október 31-ig elbírálja a pályázatokat, és ezt követően e-mailben vagy postán értesíti a nyerteseket.
Elbírálás szempontjai: szerzői életmű és a szociális rászorultság
Elbírálás: Az Alapítvány kuratóriumának döntéseit az alapító Küldöttgyűlése által évente az irodalmi tagi osztály tagjaiból létrehozandó Irodalmi Szociális Bizottság (legfeljebb 7 fő) készíti elő. A bizottsági tagok legalább 1/3-a helyett évente új tagot kell választani.

Adatok nyilvánossága: A nyertes pályázatok esetén a pályázó neve és az elnyert támogatás összege nyilvános adatnak minősül.

Kapcsolat: A pályázattal kapcsolatban esetlegesen felmerülő kérdéseket az Artisjus Irodalmi Alapítvány az alábbi elérhetőségeken várja.

ARTISJUS Irodalmi Alapítvány
Ügyintéző: Karner Zsuzsanna
Tel.: (1) 488 2745
Fax: (1) 212 2636
E-mail: ugyfelszolgalat@artisjus.com
http://www.artisjus.com