palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat szociálisan rászoruló személyek hosszú távú támogatására

A Humanitás Szociális Alapítvány  „Szociálisan rászoruló személyek támogatását célzó pályázati program” keretében pályázatot hirdet szociálisan rászoruló személyek támogatását célzó hosszú távú támogatására.
A pályázat kódszáma: 2013/III/1.
A Program célkitűzései
Programunk alapvető célja, hogy a szociálisan  illetve  egészségügyi szempontból rászoruló egyének és közösségeik részére támogatást nyújtsunk.  Úgy véljük, hogy e támogatások akkor lehetnek a leginkább hatékonyak,  ha azon rászorultakhoz jutnak el, akik  –  elsősorban személyükben rejlő  –  körülményeik okán képesek lehetnek problémás élethelyzetük megoldására.
Célunk továbbá támogatottjaink ösztönzése annak érdekében, hogy a jövőben kellő empátiával és toleranciával forduljanak sorstársaik felé és tapasztalataik esetleges átadása révén elősegítsék mások problémás élethelyzeteinek megoldását. Támogatásaink elsősorban a lakhatással, közoktatással és képzéssel felmerülő költségekkel kapcsolatban igényelhetőek. További fontos célnak tekintjük az olyan egészségi állapot javítását célzó kezelésekkel, gyógyszerek vagy gyógyászati segédeszközök beszerzésével kapcsolatos költségekhez való hozzájárulást, amelyek az igénylők életminőségét számottevően javíthatják vagy akár  a munkavállalást és a közoktatásban való aktív részvételt is elősegíthetik.
A pályázat célja,  a  vagyoni  helyzetük, egészségi  állapotuk  vagy egyéb életkörülményeik okán szociálisan rászoruló személyek,  családok hosszabb távú támogatása,  életminőségük, egészségi  állapotuk, szociális helyzetük, és életkörülményeik javítása érdekében.
Támogatandó célok különösen:
  • a tartósan fennálló rossz  egészségi állapot javítását célzó kezelések igénybe vételének, gyógyászati segédeszközök, gyógyszerek beszerzésének támogatása,  mely az érintett személy egészségi állapotában és életminőségében érdemi javulást idézhet elő, lehetővé téve a támogatott munkavállalását,  közösségi életben való részvételét;
  • lakhatással kapcsolatos súlyos problémák megoldásához való hozzájárulás;
  • a pályázó életminőségének, szociális helyzetének, életpálya lehetőségeinek javítását célzó képzését, munkavállalását elősegítő támogatás biztosítása,
  • a nehéz, létfenntartást veszélyeztető élethelyzet megoldását egyéb módon segítő támogatás.
Pályázhatnak:  Szociálisan rászoruló magánszemélyek, akinek (eltartottainak) létfenntartása oly mértékben veszélyeztetett, hogy azt csak külső segítséggel képesek biztosítani.
A Pályázat benyújtásának címe: Humanitás Szociális Alapítvány, 1243 Budapest, Pf.: 513
Letölthető dokumentum
A Pályázat benyújtásának határideje: 2013. október 30.
Az igényelhető támogatás formája: a pályázatban bemutatott cél, program megvalósításának időtartamára több részletben, vagy egy összegben folyósított támogatás, szociális segély.
A támogatás igénybe vételének módja:  a  „hatékony támogatás és valós segítség” elvét szem előtt tartva szociális támogatásainkat/segélyeinket kizárólag megfelelő dokumentációval alátámasztott pályázat benyújtása alapján lehet igénybe venni, mely lehetővé teszi a döntéshozó Kuratórium számára a  pályázó élethelyzetének lehető legalaposabb megismerését.
Elérhetőség
Humanitás Szociális Alapítvány – 1075 Budapest, Madách Imre út 5.
Tel.: +36-1-321-5065
postmaster@humanitasalapitvany.t-online.hu
Ügyintéző: Szőke Gyuláné