palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat új típusú public art művekről írandó műkritikák írására

Pályázati felhívás egyetemi hallgatók számára új típusú public art művekről írandó műkritikák írására. Az MMIKL Képző- és Iparművészeti Lektorátus 2011. évi public art programja keretében pályázatot ír ki művészettörténetben és művészetelméletben jártas egyetemi hallgatók számára a Mi kis falunk című pályázatának eredményeképpen 2012. február-márciusában megvalósuló, négy új típusú public art mű egyikéről készítendő kritikai elemzés megírására.

A művek pályatervei előzetesen megtekinthetők a www.lektoratus.hu honlap pályázatok oldalán, a public art projekt nyertesek menüpontja alatt

A pályázat célja: tehetségkutatás és -gondozás, valamint az új típusú public art művészeti stratégiájának megismertetése a kortárs művészet iránt érdeklődő pályakezdőkkel.

Pályázhatnak: beiratkozott egyetemi hallgatók

A pályázat nyelve: magyar

Pályázati menetrend:

1. regisztráció:  A pályázónak először regisztrálnia kell a lektoratus@lektoratus.hu e-mail címre megküldött, kitöltött regisztrációs lappal. A regisztrációs lap a pályázati felhívás része, de letölthető a www.lektoratus.hu honlap pályázatok menüpontja alól is.

A regisztrációs levél beérkezési határideje: 2011. november 25. (péntek) 24 óráig.

Az előzetes jelentkezés befogadásáról minden pályázó válasz-emailt kap.

A regisztrációval a pályázó egyben hozzájárul, hogy nevét és annak az oktatási intézménynek a megnevezését, ahol tanul, a pályázatkiíró a honlapján közzétegye.

2. sorsolás és konzultáció: A pályázatkiíró 2011. november 28-án 17 órakor a Képző- és Iparművészeti Lektorátus (Bp. I. ker. Úri utca 54-56.) zsűritermében a regisztrált pályázók jelenlétében sorsolja ki, hogy az egyes hallgatók mely műről szóló kritikai elemzés megírását kapják feladatul. A pályázatkiíró ugyanekkor segítő-konzultációt is tart.

3. a kéziratok beküldése:  Az e-mailen beküldendő szövegek beérkezési határideje a pályázó számára kisorsolt új típusú public art munka hivatalos lezárulta utáni 10. nap 24.00 óra.

A csatolt rtf. fájlban benyújtandó kézirat terjedelme 12.000±500 n, ami szóközökkel együtt értendő.

A pályázat beadásának alapfeltétele, hogy a beküldött műértékelés nyomtatott, vagy elektronikus formában még sehol nem jelent meg.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:

  • a pályázati feltételeknek nem felel meg
  • határidőn túl érkezik be

Hiánypótlás: hiánypótlásra a pályázati beérkezési határidő után nincsen mód.

A pályázat elbírálása: A pályázatot a pályázatkiíró által felkért szakértői kuratórium bírálja el, legkésőbb 2012. március 28-ig. Az írásokat elbíráló bizottság tagjai: Kertész László, Leposa Zsóka, Perczel Júlia, Százados László

A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

A pályázatkiíró az eredményről a döntést követő 24 órán belül elektronikus úton valamennyi pályázót értesíti és a nyertes pályázók névsorát a honlapján közzéteszi.

Az értékelés szempontja: a benyújtott kéziratok kvalitása.

A nyertes pályázatok díjazása

A kuratórium által kiválasztott négy szöveg szerzőjével a pályázatkiíró felhasználási szerződést köt. A felhasználás jogáért szövegenként 60.000.- Ft felhasználási díjat fizet, aminek utalása az érvényes adó- és járulékszabályok betartásával történik.

A szöveget a pályázatkiíró szerkesztői gondozás után angolra fordíttatja, majd magyarul és angolul egyaránt publikálásra kerül a public art program hivatalos honlapján.

A pályázatkiíró fenntartja a jogot, hogy ha a bizottság nem talál négy megfelelő kvalitású szöveget, négynél kevesebb pályázatot díjazzon.

Letölthető dokumentumok

Pályázati felhívás

A pályázatbeadással kapcsolatos további információ: Perczel Júlia projektasszisztens (mikisfalunk2011@gmail.com), illetve Kertész László igazgató (3567-444 /126. mellék).