palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat versenyfelkészítő szakkörök megvalósítására sikeres diákmentorok bevonásával

Felhívás a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 „Tehetséghidak Program” nevű kiemelt projekt keretében versenyfelkészítő szakkörök megvalósítására sikeres diákmentorok bevonásával.

Pályaművek benyújtása: 2013. szeptember 5. és 2013. szeptember 20. között

További információ: Munkácsy Zsuzsa

Pályázók  köre:  Akkreditált  és  akkreditált  kiváló  Tehetségpontok,  továbbá  a versenyfelkészítés terén jelentős hagyományokkal rendelkező regisztrált Tehetségpontok

Egy szakkör számára pályázható összeg maximuma: bruttó 450.000 Ft
A  Magyar  Tehetségsegítő  Szervezetek  Szövetsége  a  Tehetséghidak  Program  keretében  létre kívánja  hozni  sikeres tehetségeknek  az  ifjabb  tehetségeket  segítő  mentorhálózatát.  Célunk, hogy a tehetséggondozó versenyeken az elmúlt tíz  évben sikeresen szereplő diákok, legyenek ma  középiskolások,  felsőoktatási  hallgatók  vagy  pályakezdők, közvetlenül  bekapcsolódjanak azoknak  a  műhelyeknek,  szakköröknek  a  munkájába,  ahol  a  náluk  néhány  évvel  vagy egy generációval  fiatalabbak  készülnek  föl  megyei,  országos  vagy  nemzetközi  megmérettetésre. Emellett  a
Tehetséghidak  Program  célja,  hogy  segítse  a  sikeresen  versenyzők  egymás  közötti kapcsolatrendszerének kialakulását,  fejlődését  és  a  kutatást  indítson  a  sikeres  tehetségek életpályájának nyomon követésére is.
E  felhívás  keretében  olyan,  diákmentorok  bevonására  építő,  bármely  tantárgyhoz vagy  műveltségi  területhez kötődő  versenyfelkészítő  szakkörök  működésének költségeit  kívánjuk  átvállalni,  amelyek  megvalósulásuk  során  egy alkalommal  egy szakmai  találkozóra  („Versenyzők  klubja  helyi  találkozója”)  vendégül  látják  a településükön  vagy kistérségükben  működő  további  szakkörök  tagjait  is.
A tevékenységek  megvalósítására  2013.  október  1.  –  2014.  április  30.  között  van lehetőség.
A  támogatható  szakkörök  száma  várhatóan  45  db.  Egy  szakkört  legfeljebb  bruttó  450.000  Ft összköltség átvállalásával tudunk támogatni.
A  Tehetséghidak  Program  keretében  együttműködési  megállapodást  kívánunk  kötni  azokkal  a Tehetségpontokkal, amelyek  vállalják,  hogy  a  felhívásunkban  szereplő  feltételekkel versenyfelkészítő  szakkört  valósítanak  meg.  A felhívásunkra  beérkező  koncepciók  alapján  a MATEHETSZ  által  felkért  szakértői  zsűri  dönt  arról,  hogy  a Tehetséghidak  Programban rendelkezésre álló keretösszeg erejéig mely szakkörök megszervezése érdekében kezdjük meg az együttműködési megállapodás kialakítását.
A felhívás keretében megvalósuló műhelyek, szakkörök esetében a Tehetséghidak Program  az alábbi  költségeket vállalhatja  át  a  Tehetségponttal  kötendő  együttműködési megállapodásban  rögzítendő  feltételek  szerint, szakkörönként  legfeljebb  bruttó  450.000 Ft összeghatárig:
 • a szakkört vezető pedagógus óradíja, bruttó 6000 Ft / óra munkabér (a szakkörvezető díjazása az alábbiak szerint választható: vagy 32 óra vagy 40 óra munkadíja számolható el, egy szakköri alkalom max. 2 órás lehet. Egy szakkör esetében egy szakkörvezetővel mint magánszeméllyel tudunk megbízási szerződést kötni. Az e megbízás keretében végzett munka nem eshet egybe a pedagógus munkakörében végzett tevékenységével, vagyis a kötelező 32 óra fölött teljesítendő.)
 • a szakkör tagjainak versenyzéssel kapcsolatos nevezési, részvételi díja, utazási költsége
 • a szakkör és a klubrendezvény megvalósításával kapcsolatos 1 fő szervező díjazása, bruttó 4000 Ft / óra munkabér (legfeljebb 10 óra tervezhető, a szervező lehet egyúttal a szakkör vezetője, de lehet más személy is.)
 • a szakkör megvalósításával és a klubrendezvénnyel kapcsolatos terembérleti díj legfeljebb 100.000 Ft + ÁFA erejéig
 • a klubrendezvényhez kapcsolódó büfé költségei legfeljebb 100.000 Ft + ÁFA erejéig
 • a klubrendezvény előadójának előadói díja, bruttó 40.000 Ft / fő megbízási díj vagy munkabér, mely tartalmazza az előadó utazási költségét is (egy klubrendezvényhez legfeljebb 3 előadó díja számolható el)
 • a diákmentorok munkáját ennek a felhívásnak a keretében nem áll módunkban díjazni, kivéve azt az esetet, amikor a klubrendezvény előadója vagy szervezője egyúttal diákmentor is.
A pályaművek benyújtásának módja, a pályázatok elbírálása:
 • A felhívás megjelenésének időpontja: 2013. szeptember 5.
 • A pályaműveket a Tehetséghidak Projektiroda által biztosított online pályázati rendszerbe (OPER) kell föltölteni 2013.09.05 – 2013.09.20 között.
 • A szakértői zsűri által kiválasztott 45 szakkör megvalósítása érdekében a Tehetséghidak Projektiroda együttműködési megállapodást köt a Tehetségponttal.
 • Elbírálás határideje: 2013. szeptember 30.
 • Együttműködési megállapodás megkötése: 2013. október 1.-30. között.
 • Szakkörök megvalósítása: 2013. október 1. – 2014. április 30.
 • Elszámolás és számlák benyújtása: 2014. május 15.

Letölthető dokumentum

A felhívás szövege (pdf)

Link: http://oper.tehetseg.hu