palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat vidékfejlesztéssel kapcsolatos országos, térségi és helyi fórumok, események szervezésére vonatkozó projektötletek benyújtására

Pályázat a sokoldalú és fenntartható, vidékfejlesztéssel kapcsolatos országos, térségi és helyi fórumok, események szervezésére vonatkozó, 2013. decemberében megvalósítható projektötletek benyújtására.

A projekt-kiválasztási eljárás célja

A vidék gazdasági, társadalmi és kulturális felemelkedését elősegítő országos, térségi és helyi fórumok, események szervezésére vonatkozó vidékfejlesztési projektötletek (a továbbiakban: projektötlet) kiválasztása és finanszírozása.

Olyan – az alábbiakban meghatározott – országos, térségi és helyi fórumok, események megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó projektötlet benyújtására van lehetőség, amely illeszkedik a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) 2012-2013. évi Cselekvési Tervében megfogalmazott célokhoz:

1. szakmai műhelyek, konferenciák szervezése és megrendezése, ahol módszertanilag koordinált szakmai munka, tudásátadás folyik, úgy mint:

  • szakmai konferencia
  • szakmai műhely, workshop amely biztosítja a kiemelt vidékfejlesztési programok szakmai támogatását, tudományos figyelemmel kísérését, avagy alkalmas tapasztalatok, bevált jó gyakorlatok megosztására, cseréjére.

2. információs és tájékoztató fórumok vidéki szereplők részére, úgy mint:

  • kiállítás
  • konferencia
  • hazai vagy külföldi projektlátogatás
  • hazai vagy külföldi tanulmányút amely alkalmas információ cserére és információ átadásra egyes érintett felek között; alkalmas a sajtó és a közvélemény informálására; elősegíti a térségközi vagy nemzetek közötti kooperációt; fórumot biztosít az MNVH és az Európai Vidékfejlesztési Hálózat (EVH) közötti együttműködés elmélyítésére.

3. helyi közösségek bevonásával megvalósuló helyi, illetve szakmai identitást erősítő események, a vidéki közösségek erősítését szolgáló kezdeményezések, úgy mint:

  • mezőgazdasági, kulturális, gasztronómiai seregszemle amely segíti a magyar vidékről alkotott összkép javítását; segíti a térségközi kapcsolatok elmélyítését, a közösségi élmény és összetartozás erősítését; ösztönzi a települések kulturális értékeinek, hagyományainak és örökségének bemutatását.

A projektötlet kiemelt célja az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) társfinanszírozásában megvalósuló intézkedések széles körű és hiteles, a helyi sajátosságokhoz is illeszkedő bemutatása, megismertetése, egyes programjainak kommunikálása, népszerűsítése, azok számára a nyilvánosság megteremtése.

A projektötlet keretében falunapok megrendezése nem finanszírozható.

A projektötlet megvalósítására kizárólag a jelen felhívásban meghatározott benyújtási határidő utolsó napját követő harmadik hónapban (2013. december) van lehetőség.

Jelen felhívással egy időben jelenik meg a felhíváshoz kapcsolódó dokumentáció (továbbiakban: dokumentáció), mely tartalmazza a projektötlet benyújtásának útmutatóját, programűrlapját, valamint az elszámolható költségelemeket tartalmazó táblázatot.

A rendelkezésre álló keretösszeg

A rendelkezésre álló keretösszeg: 25.000.000 Ft, azaz huszonötmillió forint.
Az MNVH Elnökségének döntése alapján a keretösszeg felhívásonként +/- 20%-kal növelhető, vagy csökkenthető, amely összeg három felhívás átlagában rendelkezésre álló költségkeretet nem lépheti túl.

A projektötletet benyújtók köre

Kizárólag a projektötlet feldolgozója által jelen felhívást megelőzően lefolytatott előzetes nyilvántartásba vételi eljárás során megfelelt, azaz ténylegesen nyilvántartásba vett, tevékenységükben a vidékfejlesztéshez kötődő vagy azt felvállaló, adószámmal rendelkező magyarországi szervezetek és személyek (a továbbiakban: Partner).

Egy benyújtási időszakban, egy témában egy Partner kizárólag egy projektötletet nyújthat be.

Lehetőség van azonban másik benyújtási időszakban ugyanazon témában újabb projektötlet benyújtására azzal, hogy egy Partner egy naptári évben legfeljebb 9 millió forint összegű finanszírozásban részesíthető.

A projektötlet benyújtásának módja és helye

A projektötlet benyújtása az e célból működtetett elektronikus felületen található űrlap magyar nyelvű kitöltésével lehetséges, amely a http://www.mnvh.eu/ honlapon érhető el.

A projektötlet benyújtásával kapcsolatban információ kérhető munkanapokon 8.00 órától 16.00 óráig, pénteken 14.00 óráig a (1) 362-8120 információs telefonszámon, illetve a beadási időszak alatt folyamatos jelleggel a projektotlet@mnvh.eu e-mail címen, továbbá – amennyiben ilyen van – a Partner székhelye szerint illetékes MNVH megyei referenstől. (A referensek listája és elérhetősége megtekinthető a www.mnvh.eu   honlapon.)

Amennyiben a Partner a – bármely témában – jóváhagyott (finanszírozásra kiválasztott) projektötlete megvalósításától (szerződésszerű teljesítésétől) 2 alkalommal eláll, további projektötlet benyújtására nincs lehetősége.

Letölthető dokumentumok

kitöltési útmutató

elszámolható költségek listája

A projektötlet benyújtásának határideje 2013. szeptember 1. 00:00 óra – 2013. szeptember 20. 23:59 óra

A teljes pályázati kiírás