palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a X. Bálint napi Balassi-fesztiválhoz

balassi palyazat„Óh, én édes hazám, te jó Magyarország
Balassi, az édes haza versbe foglalója”
Pályázat a X. Bálint napi Balassi-fesztiválhoz


A több évezredes múltban gyökerező mai magyar műveltség szerelmeseinek, az európai életérzés iránt fogékony fiataloknak legkedvesebb fesztiválja a Bálint napi Balassi-fesztivál. Az európai Balassi-kultusz központja – a www.balassi.eu – pályázatot hirdet önkormányzatoknak, művelődési intézményeknek, könyvtáraknak, civil közösségeknek, értékőrzőknek, énekkaroknak, az elithez tartozó vendéglátóhelyeknek a jubileumi: X. Bálint napi Balassi-fesztiválhoz – az európai életérzés ünnepéhez – kapcsolódó rendezvény megszervezésére. 2015-ben a fesztivál a költő műveiből a hazaszeretettről szóló verseket állítja az irodalombarátok érdeklődésének fénykörébe.
Én édes hazámból való kimentemben,/ Szent Mihály nap előtt való harmad hétben,/
Az másfélezerben és nyolcvankilencben – adja meg a versírás keltezését, egyben hazaszeretetét is fénybe foglalva Animum ingratitudinea matae maerentem ipsemet solatur című művében a költő.

A honszeretet poétájának felidézéséért a 2015. február 13-án, 14-én és 15-én – pénteken, szombaton és vasárnap – sorra kerülő zenés irodalmi esteken azokat a Balassi-verseket célszerű megjeleníteni, amelyekben Balassi a magyar szülőföldhöz való ragaszkodásáról ír. Ebben az évben is lehet a Balassi-emlékkarddal kitüntetett költők alkotásaiból válogatni: …imájuk esd/ Szent Istvánhoz./ Királyi kéz/ vérünk vére: Bennünk lüktet/ ezredéve – amiként Nagy Gáspár Symphonia Ungarorum című versében olvashatjuk.

Új lehetőség, hogy ebben az évben az európai életérzés ünnepén azon poéták műve is a Balassi-fesztiválban illeszthető, amely költők az utóbbi évszázadban az édes haza jelzős szerkezetet költeményükbe helyezték: … édes Hazám, fogadj szivedbe, hadd legyek hűséges fiad! – fohászkodott Hazám című versében József Attila.

Díszíthetik a fesztiválrendezvényeket népköltések: Hazám, hazám, édes hazám,
Bárcsak határod láthatnám… Vagy nótaelemek: Édes Hazám küldjél hetven szekeret,/ Mindegyikben aranytallért eleget!/ Veszünk rajta nemzetiszín pántlikát;/ Bekerítjük azzal a vén Hargitát!

A pályázat a rendezvény tervét kell, hogy tartalmazza, legföljebb 60 gépelt soros leírásban. Célszerű felsorolni a szereplők nevét, vázolni a rendezvény irodalmi anyagát. Ki keresztyénségnek viseled paizsát,/ Viselsz pogány vérrel festett éles szablyát – jellemzi hazája XVI. századi sorsát a poéta.

A pályázat különösen ajánlott az európai értékeket finomító, megújító szervezeteknek, a sok évezredes hagyományt hatásosan fejlesztő civil egyesületeknek, kórusoknak, valamint az igényes vendégváróknak: éttermeknek. „Laktam földemről (…) mikor gondolkodom,/ Jutván eszemben, ott én mint éltem, könnyeimet hullatom” – öntötte formába Tizenharmadik –
kit egy szép leány nevével szerzett című alkotásában gondolatát a költő.

Kiváltképp örömmel látja a kiíró a határon túli közösségek pályázatát: Lévától Zimonyig, Sepsiszentgyörgytől Alsóőrig. Ugyancsak bizakodással várja az Európa távolabbi részein lakó, és a tengerentúli magyar közösségek pályaművét. Újraalkothatják az aggályt: „Hazámból kiűzél, ide is rám jüvél, érd bátor immár végem” – pöröl egy irodalmi jelképpel Kilencedik – Kiben Juliához hasonlítja Céliát minden állapatjában jelzésű poémájában nemes versszerzőnk.
A fesztiválrendezvényeknek egy közös mozzanatuk van: a 2015-ben Balassi-karddal kitüntetett magyar poéta és külföldi műfordító megnevezése a közönség előtt. Az európai életérzés ünnepének boros rendezvényein az első koccintás ezen irodalmárok egészségére történik. A kitüntetettek nevét a Balassi-kard alapítójától, Molnár Páltól E-levélben kapja meg valamennyi pályázó előzetesen. A rendezvény többi része szabadon alakítható a pályázók ötletei, elképzelései szerint. Felhasználhatják a poéta verssorait: „Dühös, elégedjél, amint kikergettél éngemet szép hazámból” – civódik költeményében a poéta.

A pályaművet 2014. december 29-éig kell a preshaztarsasag@gmail.com címre eljuttatni. A legjobbnak talált három rendezvénytervet az európai Balassi-kultusz központja, a www.balassi.eu bemutatja a világhálón, emellett a szervezők és családtagjaik meghívóleveket kapnak a Bálint napi Balassi-fesztivál központi rendezvényére, a Balassi Bálint-emlékkard XVIII. alkalommal történő átadására. Az nagy széles mező, az szép liget, erdő/ sétáló palotájok,/ Az utaknak lese, kemény harcok helye! tanuló oskolájok” – jellemzi a lovasok kapitánya a vitézek édes hazáját.

Figyelem! Fontos kitétel: ez a pályázat – minthogy a Balassi-kard európai hagyománya 18 éve állami támogatás nélkül fejlődik – nem jár pénzmozgással. A jutalom egy különleges rendezvényen való részvétel, és az ottani kapcsolatteremtés lehetősége. Tehát az utazás és a Budapesten tartózkodás költségeit maguk a pályázók viselik. Ehhez támogatást nem kapnak. A rendezvényen ez a pályázat nem kerül szóba. A pályázók a közönség soraiban foglalnak helyet. A kardátadás után találkozhatnak kiemelkedő magyar költőkkel, zeneművészekkel, borászokkal, alkotó értelmiségiekkel.
Hogy bujdosásom ideje tölte után
Én édes hazámban térjek esmét vígan

 

Forrás: http://www.balassi.eu/balint-nap-2/