palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Rings on Water 2018 formatervezési verseny

A verseny platformként szolgál az iparművészeti, tervezői és művészi kézműves alkotások megmérettetésére a művészek kreatív megközelítésével, akiket a hagyományos kézművesség, a tárgy feldolgozás módja vagy annak eredeti használati, esztétikai értéke és funkcionalitása inspirál munkájában.


A verseny célja

 1. A hagyományos előállítás és népművészet ihlette új, innovatív használati tárgyak megalkotásának ösztönzése.
 2. A kézműves megközelítés megőrzésének és folytatásának támogatása, hogy a kézművesség ne maradjon egy bizonyos csoport konzervált, túlélési tevékenysége, hogy értékeljük a tárgy használati funkcióját a tervezésen keresztül visszatükrözve a kortárs népek modern ízlését.
 3. A határontúli együttműködés és kreatív partnerség támogatása a tervezők, művészek és kézművesek között a hagyományos mesterségekre és népművészeti gyártásra koncentrálva nemzetközi szinten.
 4. Azon összeköttetéseknek a nyilvános bemutatása, melyeket ma a kézművesség és a tervezés együtt kínál.
 5. Új eredeti és korlátozott számú termékek felfedezése és használatba vétele, és végül azok bevonása az ÚĽUV termékkínálatba a Design by ÚĽUV márkanév alatt.
 6. Nemzetköziségének támogatása a V4-ek bevonásával, melyek hasonlóságokkal rendelkeznek kulturális örökségük tekintetében.

A verseny tárgya

 1. A verseny tárgya iparművészeti, tervezői és művészi kézműves alkotások készítése, melyeket helyi, regionális és nemzeti hagyományok ihlettek végső anyagukat és tervezésüket illetően. A benevezett alkotások lehetnek étkezési kellékek vagy kollekciók, bútorok vagy bútorelemek, lakástextil, ajándéktárgyak, játékok, ruhák, kiegészítők, ékszerek, stb.
 2. A Szervező nem fogad el olyan alkotásokat, melyek fényképes dokumentációként vagy modell formájában kerültek nevezésre.

Versenykategóriák

 1. Az ’A’ versenykategóriában kizárólag egy kollektív kategória kerül értékelésre minden anyagcsoportot beleértve, ahol fémből, fából, textilből és kerámiából, valamint más természetes anyagból készült alkotások nyújthatóak be.
 2. A ’B’ versenykategóriában kizárólag egy kollektív kategória kerül értékelésre minden anyagcsoportot beleértve, ahol fémből, fából, textilből és kerámiából, valamint más természetes anyagból készült alkotások nyújthatóak be.
 3. Az ’C’ versenykategóriában kizárólag egy kollektív kategória kerül értékelésre minden anyagcsoportot beleértve, ahol fémből, fából, textilből és kerámiából, valamint más természetes anyagból készült alkotások nyújthatóak be.

A verseny résztvevői
A verseny elsősorban művészeti hátterű iskolák diákjai, tervezők, építészek, művészek, gyártók és egyéb kreatív személyek számára nyitott, akik megfelelnek a versenykövetelményeknek.
A versenyen indulók három kategórián belül kerülnek érékelésre:
a) ’A’ kategória – tervezők, építészek, gyártók és egyéb kreatív személyek korhatár nélkül,
b) ’B’ kategória – gyártók,
c) ’C’ kategória – középiskolás diákok és egyetemi hallgatók
A versenyen egyénileg és csoportosan is lehet indulni.

A versenyen való indulás feltételei

 1. Pályázat
  A versenyen való indulás feltétele a megfelelően kitöltött és aláírt pályázat és a versenymunka együttes benyújtása. A pályázatokat személyesen a versenyszervező székhelyén a pozsonyi Népművészeti Központban (Centre for Folk Art Production, Obchodná 64, Pozsony) lehet leadni vagy postán eljuttatni. A pályázat kinyomtatható a szervező honlapjáról, melyet a kitöltést és aláírást követően a benyújtani kívánt alkotással együtt személyesen kell leadni, vagy szkennelve elküldeni e-mailen keresztül. Minden egyes alkotást (kollekciót) külön pályázattal kell benyújtani.
  Iskolai projekt keretén belül készült diákalkotás esetén a pályázaton az iskola nevét, címét, illetve a tanszék és a tanár nevét is fel kell tüntetni. Az ilyen iskolai alkotást az iskola bélyegzőjével is jóvá kell hagyni a pályázaton.
  A versenymunka és a megfelelően kitöltött és aláírt pályázat együttes benyújtásával a versenyző, mint az alkotás tulajdonosa nyilatkozik, hogy egyetért a verseny feltételeivel, illetve elfogadja azokat a zsűri döntésével együtt. A zsűri valamennyi döntése szabad és végleges, ellene jogilag fellebbezni nem lehet. Ezenkívül a versenyző hozzájárul versenymunkájának díjmentes kiállításához és publikálásához.
 2. Versenymunka
  Végleges anyagukban befejezett alkotások nevezhetőek be a versenybe. Egy versenyző (vagy csapat) maximum 5 önálló tárgyat vagy 2 kollekciót nyújthat be. A szerző vagy az a szervezet, melyhez a szerző tartozik, felelős az alkotásnak a szervező székhelyére történő elszállításáért. Az alkotást megfelelően kell becsomagolni a felmerülő károk elkerülésének érdekében arra az esetre, ha mozgatás vagy beállítás közben 1 méteres magasságból leesne. A csomagolásnak többszöri használatra is alkalmasnak kell lennie, amikor visszaküldésre kerül a szerző számára. A postán küldött alkotások esetében a verseny szervezői nem vállalnak felelősséget a postai szállítás során felmerülő esetleges károkért.
 3. Kísérőokmányok
  • Rövid összefoglaló (terjedelem:minimum 15 sor) az alkotásról, a hagyományos kultúrából származó ihletéséről, kapcsolat a inspiráció forrásával nyomtatva és CD-n,
  • Az inspiráció és a munkamódszer forrásainak fényképes vagy videós dokumentációja az esetleges szerző leírásával és megjelölésével,
  • Fényképek az alkotásról további publikációs és kiállítási célokból történő felhasználásra. A fényképet ki kell nyomtatni és CD-re vagy DVD-re írni a következő paraméterek szerint: jpg, tiff, eps formátum, nyomtatási minőség (min. 300 DPI/A4) fehér háttérrel. Minden fényképen fel kell tüntetni a szerző nevét, az alkotás nevét és a fénykép nevét a címében.
  • Egyszerűsített termékdokumentáció rajz vagy szóbeli leírás formájában. A termékdokumentáció célja a ismételt sokszorosítás lehetőségének felmérése (11-es pontban foglaltak) és az a szerzőnek alkotásával együtt visszaküldésre kerül.
  • A fényképek felhasználásának módja, terjedelme és időtartama A szerző hozzájárul, hogy a szervező a következő módon használja fel a fényképeket:
   • A fényképek korlátlan sokszorosítása beleértve a közvetlen és közvetett másolatokat is, állandó és ideiglenes másolatok, egész vagy részletek, bármely technikai eszközt használva bármilyen formában, elektronikus formátum esetén online és offline is
   • A fényképeknek a verseny promóciós céljaiból történő kiállítása (hirdetőtábla, kültéri/beltéri poszter, prezentációk, információk a versenyről, stb.)
   • A fényképek bevonása egy kollektív munkába a verseny bemutatásához kapcsolódóan (újságcikk részeként vagy magazinban felhasználva, stb.)
  • A fényképek szerkesztése/feldolgozásaA fényképek nyilvános transzfere beleértve a nyilvánosság számára történő hozzáférést (pl. a fényképek elérhetővé tétele a szervező honlapján)
  • Az alkotások árazása: A versenyben részt vevő befejezett alkotások (termékek) kísérőokmányában szerepeltetni kell azok előállítási árát külön-külön, elsősorban a kiállítást szervezők számára a benyújtott alkotások biztosításáért.
  • Az alkotások biztosítása
   • Minden résztvevő saját maga fedezi a posta-és a biztosítási költségeket. A verseny szervezője nem nyújt jogi védelmet a benyújtott alkotásokért. A szervezőt az alkotásoknak a szervező telephelyére történő érkezésének pillanatától kezdve terheli felelősség addig, ameddig az alkotások vissza nem kerülnek a szerzőhöz partnerszervezetek együttműködésével.
   • Kölcsönszerződés kerül megkötésre minden kiállított alkotás résztvevőjével. A kiállított tárgyak
    biztosítva lesznek.

Díjak és kitüntetések

 1. ’A’ versenykategória – Díj (tervezők, művészek, építészek és egyéb kreatív személyek) Az ’A’ kategóriában díj jár az első, második és a harmadik helyezettnek az anyagcsoportok korlátozása nélkül. A zsűrinek jogában áll nem kiosztani a díjak egyikét, két díjat kiosztani a második helyért vagy két díjat a harmadik helyért. Összesen maximum 5 díj osztható ki.
  Az első helyezett 800 euró, a második 600 euró, a harmadik 400 euró pénzjutalomban, oklevélben és szoborban részesül.
 2. ’B’ versenykategória – Díj (gyártók)
  A ’B’ versenykategóriában díj jár az első, második és a harmadik helyezettnek az anyagcsoportok korlátozása nélkül. A zsűrinek jogában áll nem kiosztani a díjak egyikét, két díjat kiosztani a második helyért vagy két díjat a harmadik helyért. Összesen maximum 5 díj osztható ki. Az első helyezett 800 euró, a második 600 euró, a harmadik 400 euró pénzjutalomban, oklevélben és szoborban részesül.
 3.  ’C’ versenykategória – Díj (középiskolás diákok és egyetemi hallgatók)
  A ’C’ versenykategóriában díj jár az első, második és a harmadik helyezettnek az anyagcsoportok korlátozása nélkül. A zsűrinek jogában áll nem kiosztani a díjak egyikét, két díjat kiosztani a második helyért vagy két díjat a harmadik helyért. Összesen maximum 5 díj osztható ki. Az első helyezett 800 euró, a második 600 euró, a harmadik 400 euró pénzjutalomban, oklevélben és szoborban részesül.
 4. Az oklevél és a szobor a verseny állandó szimbóluma. Megjelenik rajtuk a szervező logója, az évszám, kategória, a díj és a díjazott neve.
 5. A díjazottnak jogában áll a díjazott művén a verseny logóját és az elnyert díjat feltüntetni.
  Amennyiben a díjazott mű a nyilvánosság számára módosított formában kerül bemutatásra, a verseny logójának használatához való jog megsemmisül.

Letölthető dokumentum

Rings on Water 2018 formatervezési verseny

Határidők

A versenymunkák és pályázatok benyújtásának (megküldésének) határideje: 2018. június 29.
A verseny értékelése: 2018. július 28-ig
A verseny eredményhirdetése: 2018. augusztus 31-ig
A versenymunkák és pályázatok benyújtásának (megküldésének) címe:
ÚĽUV, Obchodná 64, 816 11 Bratislava, Szlovákia
A postán küldött munkákon látható helyen jelölve kell legyen a „Rings on Water 2018” felirat

További információk:
Magyar nyelven itt érdeklődhet:
Illés Vanda – magyarországi szakmai koordinátor
illes.vanda@hagymonayokhaza.hu, (+36 1) 225 6029;

Angol és szlovák nyelven a főszervezőnél érdeklődhet:
PaedDr. Mária Tomová – főszervező
tomova@uluv.sk