palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Schwajda György drámapályázat

A kaposvári Csiky Gergely Színház Schwajda György drámapályázata. Schwajda György a magyar színháztörténet kiemelkedő alakja, megkerülhetetlen személyisége volt. Miközben példát adott színházvezetésből-színházépítésből, maradandó művekkel gazdagította a magyar drámairodalmat− mert hiszen igazi hivatása az írás volt. Az elmúlt években általa vezetett Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft. a drámaíró Schwajda emlékét kívánja őrizni, és új magyar drámák születését kívánja elősegíteni, amikor nyílt egyfordulós pályázatot hirdet az alábbi feltételekkel:

1. A pályázó: Pályázatot nyújthat be bármely, a pályázat leadási határidejekor olyan nagykorú természetes személy, aki számottevő, országos lapok vagy kiadók által publikált szépirodalmi munkássággal rendelkezik.

2. A pályamű

 • A pályázatra minden olyan magyar nyelvű színdarab benyújtható, amely még nem jelent meg sem nyomtatásban, sem pedig elektronikus formában, nem mutatták be színpadon, nem nyert díjat korábbi drámapályázaton, illetve előadási vagy közlési jogával más intézmény nem rendelkezik. Ezen feltételeknek folyamatosan fenn kell állniuk a pályázat elbírálási határidejéig.
 • Egy szerző csak egy művet nyújthat be. A darabokat két – egy számítógéppel nyomtatott példányban és egy elektronikus adathordozón rögzített – példányban kérjük.
 • Műfaj: MESEJÁTÉK
 • A pályamű kizárólag a pályázó (szerző) saját alkotása, szellemi terméke lehet.

3. A pályázat díjazása

A díj mértéke

 • Első díj: 800.000 Ft (bruttó összeg) (A díj nettó összegének kiszámítása a hatályos adó- és járulékfizetési szabályok, és a díjazott nyilatkozatának a figyelembevételével történik.) A színház második és harmadik díjat nem ad ki.
 • A díj kifizetésére a pályázat eredményhirdetését követően megkötendő szerződés aláírásától számított 30 napon belül kerül sor.
 • A zsűrinek jogában áll a díjat megosztani vagy nem kiadni. A díjazott pályamű nyertese kötelezettséget vállal arra, hogy a művet 2014. május 31-ig sem nyomtatott, sem pedig elektronikus formában nem jelenteti meg, valamint tudomásul veszi, hogy a mű esetleges nyilvános bemutatásának jogával fenti időpontig a kaposvári Csiky Gergely Színház rendelkezik, mely jogért az egyszeri pályázati díjazás kifizetésén kívűl egyéb anyagi kötelezettség a színházat nem terheli.
 • A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft. a pályaművet és a borítékban lezárt személyes adatokat a jelen pályázat céljából a pályázat elbírálásától számított 6 (hat) hónapig kezelje.
 • A Csiky Gergely Színház a pályázatokat titkosan kezeli, és a nem díjazott pályamunkákat a 3.5 pontban meghatározott időtartam lejártát követően közjegyző jelenlétében megsemmisíti.
 • A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a pályaműve díjazásban részesül, úgy a Csiky Gergely Színház a pályázó nevét, rövid életrajzát és pályaművének lényegét a szerzővel egyeztetett módon nyilvánosságra hozza, azt publikálja.
 • A Csiky Gergely Színház a díjazott pályázóval szerződést köt.

4. A pályázat leadása: A pályázat postai leadási határideje: 2012. február 1.

Letölthető dokumentum

Pályázati kiírás

Borítékon feltüntetendő: „Schwajda György Drámapályázat“

Beküldési cím: Csiky Gergely Színház
7400 Kaposvár
Rákóczi tér

A pályázat jeligés. A benyújtott pályaművön a mű címén kívűl kizárólag a pályázó egyénileg választott jeligéje szerepelhet. A szépirodalmi munkásságot igazoló jelentősebb publikációk listáját és a személyi adatokat egy külön -azonos jeligével ellátott- lezárt borítékban kell mellékelni a pályázathoz. A pályaművön a szerző nevének vagy felvett művésznevének feltüntetése tilos!

5. A pályázat elbírálása

 • A beérkezett pályaművek elbírálását és a díjak odaítélését szakmai zsűri végzi. (A zsűri tagjai a színház művészei és a színházhoz kötődő művészek közül kerülnek ki a drámapályázat meghirdetését követően.)
 • A zsűri 2012. március 24-ig (mely Schwajda György születésnapja) hozza meg döntését. (Az ezt megelőző hetekben kerül sor a díjazott művek jeligéinek, és a publikációs listát tartalmazó borítéknak közjegyző jelenlétében való feloldására.) A hivatalos eredményt a Kaposvári Csiky Gergely Színház honlapján tesszük közzé, ugyanezen a napon.
 • A Csiky Gergely Színház fenntartja a jogot, hogy a pályázatot részben vagy egészben érvénytelennek nyilvánítsa.
 • A jelen pályázati kiírás nem eredményezi a Csiky Gergely Színház szerződéskötési kötelezettségét, az nem minősül szerződéskötési ajánlatnak.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információ kérhető a Csiky Gergely Színház Titkárságán.

Forrás: http://www.csiky.hu/