palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Tanulmányi kirándulások magyarlakta területekre pályázat

Apácai közalapítvány pályázatA Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Apáczai Programigazgatósága (a továbbiakban: Apáczai Programigazgatóság) a HATÁRTALANUL! Program keretében a határon túli magyarság magyarországi diákokkal és tanáraikkal való megismertetését tűzte ki céljául. Ennek érdekében pályázatot hirdet közoktatási intézmények számára, magyarlakta területekre irányuló tanulmányi kirándulások támogatására.

A pályázat kódja: BGA-11-HA-01

A pályázat tárgya
A pályázat keretében a magyarországi közoktatási intézményekben 7. évfolyamon tanuló diákok határon túli magyarlakta területekre irányuló tanulmányi kirándulása kaphat támogatást. A pályázat keretében Románia, Szlovákia, Szerbia vagy Ukrajna magyarlakta területein megvalósuló tanulmányi kirándulások támogatására van lehetőség.

A tanulmányi kirándulás során a magyarországi közoktatási intézmény diákjai egy általuk meghatározott határon túli magyarlakta területre irányuló utazás egy-egy helyszínén az általuk tanult tantárgyhoz kapcsolódó, illetve kulturális tartalmú, esetenként a célországban élő magyar közösség számára haszonnal bíró programot valósítanak meg. A pályázat a magyarországi diákok tanulmányaihoz kapcsolódóan a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismereteik bővülését kívánja elősegíteni.

Pályázók köre
Pályázatot a magyarországi közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 20. § (1) bekezdésének b) pontjában megnevezett általános iskolák, a 20. § (1) bekezdésének d) pontjában megnevezett gimnáziumok, valamint a 33. §-ban megnevezett többcélú intézmények közül azok nyújthatnak be, amelyek általános iskolai és/vagy gimnáziumi feladatot is ellátnak.

A pályázatból támogathatóak köre
Pályázni a tanulmányi kirándulás megvalósítása céljából a magyarországi közoktatási intézmények 7. évfolyamán (általános iskola 7. évfolyamán/hatosztályos gimnázium 1. évfolyamán/nyolcosztályos gimnázium 3. évfolyamán) nappali rendszerű oktatásban tanuló diákok, valamint kísérőik részvételének támogatására lehet. Egy pályázat keretében legkevesebb 20 diák és 2 kísérő és legfeljebb 80 diák és 8 kísérő egyszeri utazásához kérhető támogatás.

Elnyerhető összeg: Egy pályázat keretében elnyerhető összeg legfeljebb 33.000.- forint/diák vissza nem térítendő támogatás.

Támogatható költségek

Pályázni a tanulmányi kirándulás megvalósítása céljából kizárólag az alábbi költségekre lehet:

  • utazási költség
  • szállásköltség

Megvalósítás időszaka
Jelen pályázat keretében az Apáczai Programigazgatóság a 2011. szeptember 1. és 2012. június 30. közötti megvalósítási időszakban lebonyolításra kerülő tevékenységeket támogatja.

Beérkezési határidő: A pályázat beérkezési határideje 2011. június 3. (péntek).

Az eredményhirdetés
A pályázat eredményéről az Apáczai Programigazgatóság a döntést követően, előreláthatóan 2011. augusztus végén levélben értesíti a pályázókat.

A pályázat forrása
A BGA-11-HA-02 sz. felhívás nyertes pályázatainak finanszírozása a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nél a HATÁRTALANUL! programra rendelkezésre álló 500.000.000.- forint keretösszeg terhére történik.

Letölthető dokumentumok

BGA-11-HA-01 sz. Pályázati felhívás (pdf)
BGA-11-HA-01 sz. Pályázati útmutató (pdf)
BGA-11-HA-01 sz. Pályázati adatlap és mellékletei (xls)
BGA-11-HA-01 sz. Pályázati csomag egyben (zip)

FIGYELEM! A BGA-11-HA-01 sz. pályázati csomag dokumentumai: (a BGA-11-HA-01 sz. Pályázati felhívás, a BGA-11-HA-01 sz. Pályázati útmutató, valamint a BGA-11-HA-01 sz. Pályázati adatlap és mellékletei) egységes és megbonthatatlan egészet alkotnak, így a bennük megfogalmazottak összessége határozza meg jelen pályázat részletes előírásait, keretrendszerét, feltételeit és szabályait.

Forrás: http://www.apalap.hu/