palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Tematikus hálózatok pályázat

Az alprogram célja: A helyi hatóságok gyakran kerülnek szembe olyan új problémákkal, illetve vesznek részt különböző szakpolitikák végrehajtásában, amelyek sok esetben kapcsolódnak európai szinten megvalósuló szakpolitikai fejleményekhez. A települések között kölcsönös érdeklődést kiváltó témákban kialakuló hálózatok fontos eszközök lehetnek, mivel lehetővé teszik a tájékozott eszmecseréket és a bevált, jó gyakorlatok cseréjét. A program ezért támogatja a testvérvárosi kapcsolatok keretében, legalább négy város részvételével megrendezett konferenciákat és műhelymunkákat.

Pályázhatnak: helyi és regionális önkormányzatok, helyi hatóságokat képviselő szövetségek, nonprofit szervezetek vagy helyi hatóságokat képviselő jogi státusszal rendelkező testvérvárosi bizottságok

Kiíró: Európai Bizottság

Pályázatkezelő: Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (Brüsszel)

Beadási határidő: 2013. február 1., 2013. szeptember 1.

A konferenciáknak és a műhelymunkáknak

  • összhangban kell lenniük a program célkitűzéseivel,
  • legalább négy különböző részt vevő ország (legalább egynek az EU tagállamának kell lennie) négy településéről, összesen legalább 30 személy részvételével,
  • a részt vevő országok egyikében kell megrendezésre kerülniük
  • egy esemény időtartama maximum 21 nap, és projektenként legalább három esemény tervezése szükséges,
  • a projekt teljes időtartama maximum 24 hónap.

A támogatás mértéke: A támogatást a konferenciák vagy műhelymunkák résztvevőinek napi létszáma alapján számolják ki, illetve ezt kiegészítheti egy átalányösszegű támogatás, amennyiben a projekt keretében kommunikációs eszközöket is készítenek. Koordinációs költségek igénylése is lehetséges. A támogatás min. 10.000 EUR/projekt, maximum 150.000 EUR/projekt.

Pályázati határidő:

2013. február 1. (Projekt kezdete: 2013. június 1. – 2013. december 30.)
2013. szeptember 1. (Projekt kezdete: 2014. január 1. – 2014. május 30.)

A pályázás menete: A pályázatokat az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) kezeli: http://eacea.ec.europa.eu

További információ:

Tempus Közalapítvány
1093 Budapest, Lónyay u. 31.
Infóvonal: (06 1) 237 13 20
E-mail: info@tpf.hu
Web: www.tka.hu