palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Terülj-terülj asztalkám gyermeknapi pályázat

Magyar Élelmiszerbank Egyesület„Terülj-terülj asztalkám” Gyermeknapi pályázat. A pályázat célja: A Magyar Élelmiszerbank Egyesület pályázatot hirdet civil szervezeteknek azzal a céllal, hogy minél több rászoruló gyermek vehessen részt színvonalas és élményekben gazdag gyermeknapi rendezvényeken. A pályázaton kiválasztott szervezetek természetbeni támogatást kapnak a rendezvényhez szükséges élelmiszer formájában.

Május utolsó vasárnapja a Gyermekek Napja. Sokuk számára azonban nem adatik meg az önfeledt ünneplés lehetősége. Az Élelmiszerbank most ehhez szeretne segítséget nyújtani olyan szervezeteknek, amelyek szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek számára szerveznek rendezvényt ezen a napon.

Kiíró: Magyar Élelmiszerbank Egyesület
Cím: 1151 Budapest, Visonta utca 1.
Telefon: 06-1-261-3991
E-mail: elelmiszerbank@elelmiszerbank.hu

A támogatás formája
A pályázaton kiválasztott szervezetek a gyermeknapi rendezvényük megszervezéséhez egyszeri élelmiszer-támogatásban részesülnek. Az Élelmiszerbank rendelkezésre álló készleteinek függvényében tud adományokat adni. A pályázaton kiválasztott szervezetek száma és támogatásuk mértéke a rendelkezésre álló készletektől függ. Az egyes szervezeteknek megállapított élelmiszercsomag összeállításánál a résztvevők számát, rászorultságuk mértékét tartjuk szem előtt, illetve lehetőség szerint igyekszünk figyelembe vesszük a szervezők igényeit is (meleg étel vagy csak hideg ropogtatnivalók, stb.)

Pályázók köre
Pályázatot nyújthat be minden Magyarországon 2009. december 31. előtt bejegyzett jogi személyiséggel rendelkező közhasznú vagy kiemelten közhasznú non-profit szervezet.

Nem nyújthatnak be pályázatot:

 • a pártok,
 • a munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek,
 • a biztosító egyesületek,
 • az egyházak,
 • a közalapítványok,
 • közhasznú társaságok
 • azok a civil szervezetek, amelyek a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26.§ d) pontja szerint közvetlen politikai tevékenységet folytatnak.

A pályázat tartalmi követelményei

A pályázatban be kell mutatni:

 • a gyermeknapi rendezvény célját és részletes programját
 • a résztvevő gyermekek számát, korát/kormegoszlásukat, szociális helyzetüket
 • korábbi, hasonló rendezvény(ek) rövid bemutatását, értékelését, esetleg fényképes igazolását

Letölthető dokumentumok

pályázati kiírás
Pályázati adatlap

A pályázat formai követelményei, benyújtásának módja, határideje

A pályázat magyar nyelven, kizárólag a felhíváshoz kapcsolódó pályázati adatlapon nyújtható be. Az adatlap letölthető a www.elelmiszerbank.hu/gyereknap weboldalról is. Az adatlap sem tartalmában, sem formájában nem változtatható. A pályázati dokumentációt a pályázati kiírásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, az adatlap minden kérdésére választ adva és az egyéb előírt dokumentumok becsatolásával kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. április 17.

Benyújtás módja: a pályázati adatlapot és annak minden mellékletét csak e-mailben tudjuk fogadni, a következő e-mail címre: elelmiszerbank@elelmiszerbank.hu

A pályázatra egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be.

A pályázatok elbírálása
A benyújtott pályázatok elbírálását a Magyar Élelmiszerbank Egyesület elnöksége végzi. A bírálat során kiválasztják a támogatni kívánt szervezeteket, illetve rendezvényeiket, valamint megállapítják a támogatás mértékét: az élelmiszerek mennyiségét és típusát.

Elbírálás szempontjai:

 • formai szempontból: időben érkezett-e pályázat, hiánytalanul ki van-e töltve, a csatolandó dokumentumok beérkeztek-e, jogosult-e a szervezet a pályázásra
 • tartalmi szempontból: megalapozott-e a rendezvény, résztvevő gyerekek száma és rászorultságának mértéke, pályázó tapasztalata hasonló rendezvény szervezésében

Az átadott élelmiszerek mennyisége függ az Élelmiszerbank rendelkezésére álló árumennyiségtől és az beadott pályázatokban megfogalmazott szükségletek mértékétől. Az Élelmiszerbank az elosztás során igyekszik az egyenletes és méltányos elosztás elveit követni, a pályázók az elosztás folyamatát és módját nem vitathatják.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2011. április 24.

A nyertes pályázók kiértesítése
A nyertes pályázókat e-mail-ben értesítjük ki 2011. május 1-ig. A pályázatokkal kapcsolatos döntés az Élelmiszerbank weboldalán is közzétételre kerül eddig az időpontig. A megítélt élelmiszercsomagok kiszállításának időpontját az Élelmiszerbank iroda egyezteti a nyertes pályázókkal.

A pályázók kötelességei a megvalósítás során

A nyertes pályázók az Élelmiszereket saját költségükön kell elszállítsák az Élelmiszerbank budapesti raktárából (1151 Budapest, Székely Elek u. 11.). A pályázó az átvett élelmiszereket nem használja fel üzleti célokra, nem értékesítheti, hanem azokat ellenszolgáltatás nélkül, ingyenesen adhatja át a rászorulóknak, és kizárólag a rászorulóknak. A rendezvény illetve az azon történő élelmiszerosztás nem használható fel semmiféle vallási, politikai vagy más  ideológiai befolyásolás céljából sem.

Pályázó kötelezi magát arra, hogy amennyiben a rendezvénnyel kapcsolatban kiadványt (tájékoztatót) készít, illetve a program a sajtóban nyilvánosságot kap (riport, újságcikk stb.), akkor a megjelenő művön feltünteti, hogy a program keretében szétosztott élelmiszerek az Élelmiszerbanktól, illetve az Élelmiszerbank által megnevezett adományozóktól származnak.

Pályázó biztosítja, hogy az élelmiszert adományozó vállalatok – erre vonatkozó igényük esetén – a rendezvény helyszínén jól látható helyen reklámanyagaikat elhelyezhessék.

A Pályázó a program megvalósítása során köteles fényképeket készíteni, amelyeken jól látszódik a rendezvény, illetve az élelmiszer felhasználása.

A támogatás elszámolása, ellenőrzése

A gyermeknapi rendezvény megrendezése után, de legkésőbb 2011. június 15-ig kell elszámolni a támogatással. Annak igazolására, hogy a megítélt élelmiszerek valóban a rászoruló gyermekekhez jutottak el, a következőket kérjük:

 1. Köszönőlevél, amit az Élelmiszerbank az adományozó vállalatoknak juttat el.
 2. Minimum 10 db fénykép, amelyeken jól látszódjon a rendezvény, illetve az élelmiszeradomány felhasználása. A fényképek lehetnek hagyományos képek fotópapíron (postán elküldve), illetve digitális képek, melyek esetében a minimális méret 500 kB (e-mail-en vagy CD-n elküldve).

Az Élelmiszerbank fenntartja a jogot, hogy a támogatott gyerekrendezvényen egyegy képviselője megjelenjen és fényképekkel is dokumentálja az eseményt, valamint, hogy az általa, vagy a szervezet által készített képeket saját anyagaiban megjelentesse, valamint az élelmiszert rendelkezésre bocsátó vállalatok számára további kommunikációs célú felhasználásra eljuttassa.

A pályázathoz csatolandó dokumentumok
A pályázat elengedhetetlen részét képezi a pontosan, hitelesen és hiánytalanul kitöltött adatlap, melyet az elelmiszerbank@elelmiszerbank.hu címre kérünk elküldeni elektronikus módon.

Ezen felül az adatlap mellékleteként beszkennelve, kérjük csatolva elküldeni:

 • A szervezet alapító okiratának másolatát *
 • A szervezet bírósági bejegyzéséről szóló végzés másolatát.*
 • A szervezet legfrissebb közhasznúsági jelentésének* másolatát.
 • A szervezet hivatalos képviselője által cégszerűen aláírt pályázati nyilatkozatot (az adatlappal együtt letölthető a www.elelmiszerbank.hu oldalról)

* Azon szervezetek számára ez nem kötelező, akik az Élelmiszerbankkal jelenleg érvényes szerződésben állnak, vagy korábbi „Terülj-terülj asztalkám” pályázaton sikerrel vettek részt (adományt kaptak)

Forrás: www.elelmiszerbank.hu