palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Tervpályázat intermodális Közösségi Közlekedési Központ létrehozására Debrecenben

Az Intermodális Közlekedési Közösségi Központ, valamint környezete városépítészeti, építészeti és közlekedéstervezési eszközökkel történő rendezése érdekében a jelen tervpályázati kiírásban megfogalmazott tervezési program megvalósítására a Kiíró nyílt építészeti tervpályázati formában keresi, illetve választja ki a legjobb tervjavaslatot és a feladat elvégzésére alkalmas tervezőt.

A tervpályázat legfőbb célja, hogy a Debreceni Nagyállomás és a Petőfi tér Debrecen városszerkezetében elfoglalt helyéhez és közlekedési rendszerében betöltött kiemelt szerepéhez méltó módon, a terület előnyös adottságait kihasználva újjászülethessen.

A Nagyállomás (Petőfi tér) a város közösségi közlekedésének központja, a város természetes és tradicionális „intermodális” csomópontja. A tervpályázat fejlesztési területe a Debrecen Nagyállomás területe és annak környezete, illetve a Petőfi tér.

A tágabb értelemben vett tervezési (beavatkozási) határok kelet-nyugati irányban a 4. sz. Fő út (Erzsébet utca) Szív utca és a Sumen utca közötti szakaszára terjednek ki, ezen a területen kell a forgalmi kapcsolatokat megoldani. Észak-déli irányban a tervezési határ a Petőfi tér északi végén (Holló János utca), valamint a vasúti területen a 14. sz. vágány után záródik. Tervezési terület a vágányterület azon szelete is, mely a jelenlegi nagyállomás előtt, attól délre helyezkedik el.

A tervezési területre vonatkozó földhivatali alaptérképeket a tervpályázati kiírás 06. sz. melléklete tartalmazza.

A tervezési terület – amennyiben a pályázó megítélése szerint még egyéb területek bevonása, kapcsolatok kialakítása is szükséges – indoklás mellett bővíthető. Az IKKK létesítményeit az „építési helyként” megadott területen javasolt elhelyezni, e területből azonban a pályázó indoklással kiléphet.

A tervpályázat keretében a pályázóknak az alábbi főbb elemekre kell tervi javaslatot tenniük:

  • a) Az IKKK épületének és kapcsolódó építményeinek építészeti megfogalmazása a Nagyállomás jelenlegi épületeinek megtartása vagy elbontása mellett;
  • b) Az IKKK környezetének tervezése, a Petőfi tér városi térként történő újragondolása összhangban a tér meglévő városszerkezeti és építészeti adottságaival és a tervezett intermodális csomópont kialakításával;
  • c) Az IKKK és környezetének minden közlekedési ágra kiterjedő közlekedési kapcsolatrendszerének kialakítása;
  • d) A létesítményhez kapcsolódó, ütemezve megvalósítható távlati fejlesztési javaslatok megfogalmazása.

Az IKKK megvalósíthatósága érdekében a Kiíró funkcionálisan jól működő, magas építészeti minőségű és értelmes takarékossággal, elérhető műszaki eszközökkel megvalósítható javaslatokat vár, melyek alapján a tervezett intermodális csomópont és környezete a XXI. századi kor elvárásainak megfelelően, kiemelkedő színvonalon kerülhet kialakításra.

A tervezési feladat megvalósítására legjobban alkalmas, közlekedéstechnikai szempontokat, funkciókat megvalósító, leggazdaságosabban üzemeltethető tervjavaslat (pályamű) kiválasztása, melynek szerzőjével a Kiíró tervezési szerződést kíván kötni az Intermodális Közlekedési Közösségi Központ engedélyezési, valamint kiviteli tervdokumentációjának elkészítésére.

A Bíráló Bizottság tagjai:
1. Kósa Lajos
2. Nagy Ervin
3. Pajna Zoltán
4. Aczél Gábor
5. Csomay Zsófia
6. Dajka Péter
7. Győrffy Zoltán
8. Koller József
9. Kováts Ákos
10. Szabó István

A dokumentáció beszerzésének határideje: 2013. 07. 05. – 13:00
Ár: 50 800 HUF

A pályázatok (pályaművek) vagy részvételi jelentkezések benyújtásának határideje: 2013. 07. 15. – 23:59

Bővebb információ: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:134838-2013:TEXT:HU:HTML