palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Torkos Csütörtök logó-pályázat

magyar turizmus pályázatA Magyar Turizmus Zrt. „Torkos Csütörtök” címmel kreatív pályázatot hirdet. A Torkos Csütörtök akció 2016 februárjában ünnepli 11. születésnapját. A Magyar Turizmus Zrt. a Torkos Csütörtök koncepciójának korszerűsítésével párhuzamosan a Torkos Csütörtök arculatának megújításával is támogatni kívánja a kampányt.

A Torkos Csütörtök a Magyar Turizmus Zrt. egyik legsikeresebb akciója, amelynek célja, hogy a lakosság és az ide látogató külföldiek a gasztronómián keresztül fedezzenek fel újabb magyarországi tájakat, ismerjék meg a különböző régiók által kínált hagyományos magyar ételeket, italokat, valamint a gasztronómiához kötődő tradicionális magyar népszokásokat.

A pályázat tárgya: A Torkos Csütörtök logó.

A logó az akcióban részt vevő éttermekben az akció időtartama alatt kézzel foghatóan (indoor vagy outdoor formában) megjelenik, illetve print, online és elektronikus csatornán megjeleníthető. A logó megtervezésekor a következő szempontokat kell figyelembe venni:

 • a Torkos Csütörtök akció célja a csúcs- és magyarországi helyi gasztronómia ízeinek megismertetése az érdeklődőkkel,
 • a kampány célcsoportja a teljes hazai lakosság, és az ide látogató külföldiek egyaránt,
 • a logónak tartalmaznia kell a Magyar Turizmus Zrt. Torkos Csütörtök kampány megnevezést,
 • a Magyar Turizmus Zrt. felirat a logóban gotham/bold betűtípus legyen,
 • a feliratnak a logó használatakor (minimum 50 mm x 50 mm méretben is) jól olvashatónak kell lennie,
 • a logó tartalmazza a nemzeti színeket valamilyen formában, vagy a piros, fehér, zöldre épüljön fel,
 • a logó egyszín nyomással is felismerhető, jól használható legyen.
 • Előnyt jelent a humoros és könnyen „kabalásítható” logótervezet, illetve az, ha már megjelenésében is kapcsolható a Magyar Turizmus Zrt-hez, annak arculatához.

Hívószavak: élmény, ízek, ízvilág, hangulat, élvezet, intenzív, vonzó, hagyományos és korszerű,étterem, vendéglő, vendéglátás, gasztronómia, étel-ital, eszem-iszom, közösségi élmény

Pályázók köre: Pályázatot nyújthat be bármely természetes vagy jogi személy. A természetes személyek esetében feltétel a 18. életév betöltése.

Pályázati részvétel feltételei:

 • Nevezési díj nincs.
 • Egy pályázó több (maximum 3 db) pályamunkával nevezhet.
 • A pályázat egyfordulós.
 • A pályázók vállalják, hogy a pályamunkák elkészítésénél más, jogvédelem alatt álló alkotásokat nem használnak fel.
 • A pályázó felelősséget vállal azért, hogy a pályázati anyaga saját műve, amellyel harmadik személy szerzői és egyéb jogait nem sérti, továbbá kijelenti, hogy bármilyen, esetleges jogsértésből adódó kárért teljes körű felelősséggel tartozik. E feltételek megsértése esetén a pályázat érvénytelen, eredményhirdetés után kiderülő jogsértés esetén a díjat köteles visszafizetni.
 • A pályázathoz csatolni szükséges a jelen kiírás mellékletét képező, kitöltött pályázati adatlapot, amellyel a pályázó elfogadja a kiírásban foglalt feltételeket, beleegyezik a pályaműve nyilvánosságra hozatalára (a pályázó nevével azonosíthatóan is). A kiíró döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.
 • A pályázat kiírója a nyertes pályázó díjának kifizetésével a logó felhasználására teljes, kizárólagos térben és időben korlátlan felhasználási és használati jogot szerez, a logót szabadon felhasználhatja, illetve a nyertes pályázat anyagát és pályázó nevét nyilvánosságra hozhatja.
 • A nyertes pályázó kötelezi magát, hogy a pályázat eredményhirdetését, illetve az értesítést követő 3 napon belül a teljes pályázati anyagot átadja. A pályázati díj ezután kerül kifizetésre.
 • A pályázat kiírója vállalja, hogy a pályázati díj kifizetésével kapcsolatban felmerülő adókat és járulékokat megfizeti.
 • A pályázati kiíró fenntartja a jogot, hogy a sértő, a kiírás szellemiségével ellentétes pályamunkákat a pályázatból kizárja.

 A pályázathoz kötelezően benyújtandó dokumentumok: 

 • a logó (színes és egyszín mutációja)
 • rövid magyarázó leírás, ha szükséges
 • a pályázó adatai, és elérhetőségei (minimum: mobilszám és e-mail cím)
 • a logó minimális használható mérete: 50×50 mm
 • a logó angol, német és magyar nyelvű mutációit (Torkos Csütörtök, Great Restaurant Day, Deftiger Donnerstag) a pályázó jpg formátumban küldi meg előzetesen számunkra. A nyertestől a nyertes pályamunkát végül ai és eps formátumban, kérjük leadni. Amennyiben a pályázat nyertese az ai és eps formátumú logót nem adja át a pályázat kiírójának, úgy a pályázat kiírója jogosult a pályázati díj kifizetésétől elállni. A logóhoz a felhasznált betűtípust is kérjük mellékelni font formájában. A leadott ai-ban a szöveg NE legyen lekerekítve, hanem fontként szerepeljen.

Pályázati adatlap:  A kiírás mellékletét képező dokumentumot, amely tartalmazza a pályázó személyi adatait és elérhetőségeit, a kiíró bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja át.

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. december 15. 12 óra

 • A pályázati anyagot e-mailben kell benyújtani a torkoslogo@itthon.hu címre.
 • A levél tárgya: Magyar Turizmus Zrt – Torkos Csütörtök / logó tervezés
 • A pályázati anyag elvárt formátuma: jpg . A kiegészítő vagy magyarázó dokumentumokat pdf-ben kérjük megküldeni, melyben a pályázó feltünteti személyi adatait és elérhetőségeit. Ezen adatok feltüntetése nélkül a pályázat nem érvényes.

Érvényes az a pályázat, amely a fentiekben felsoroltaknak megfelel és határidőig a fenti címre megérkezik.

Érvénytelen az a pályázat:

 • amelyet határidőn túl nyújtottak be
 • amelyet határidőben, de nem a megadott címre vagy formátumban nyújtották be,
 • amely nem valós adatokat tartalmaz
 • amely nem felel meg a pályázati feltételekben kiírtaknak

A PÁLYÁZAT DÍJA

A nyertes pályázó díjazása: 300.000, -Ft +ÁFA, melynek kifizetésére a Kiíró a nyertes pályázóval szerződést köt.

A pályázat elbírálása

Az előzetes szakmai zsűri által kiválasztott munkák kerülnek a bírálóbizottság elé. A kiíró a díjazottat e-mailben értesíti.

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a beadási határidő lejárta után a nyertes pályaművet kiválassza, és új határidő kitűzésével módosításra, javításra kérje a pályázót.

A kiíró fenntartja magának a lehetőséget, hogy a nyertes pályamunka hasznosításától a kampányai során eltekintsen. Eredményhirdetés: A nyertes pályázóval szerződéskötés történik, annak feltételeinek egyeztetése alapján. A pályázat végeredménye a Magyar Turizmus Zrt. által meghatározott feltételek szerint, és időpontban kerül nyilvánosságra.

A Bíráló Bizottság tagjai a Magyar Turizmus Zrt. kijelölt kollégái.

További információk

A pályázattal kapcsolatos kérdéseiket a torkoslogo@itthon.hu e-mail címen tehetik fel.