palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Turisztikai pályázat-Kiemelt gazdasági jelentőségű turisztikai nagyberuházások fejlesztésére-ÉMOP 2.1.1.D

umfteulogoA pályázat alapvető célja a komplex, újszerű magántőkéből megvalósuló, nemzetgazdasági szinten is mérhető hatással rendelkező, hosszú távon versenyképes, pénzügyileg és környezeti szempontból fenntartható turisztikai beruházások támogatása.  Cél, hogy olyan projektek kerüljenek kiválasztásra, amelyek megvalósíthatósága, ezáltal a gazdaságra gyakorolt kedvező hatása mielőbb realizálódik.
Részcélok: A konstrukció célja, olyan projektek támogatása, amelyek nagyságrendjük és multiplikatív gazdasági hatásuk révén az alábbi részcélok mindegyikéhez hozzá tudnak járulni:

 • új, nemzetközileg is vonzerőt jelentő turisztikai attrakció kialakítása
 • a magyar turisztikai kínálatban egyedi, önállóan is elsődleges vonzerőt képező turisztikai célterület létrehozása
 • régióban regisztrált vendégéjszakák számának dinamikus emelése
 • a régióban a tartózkodási idő növelése
 • magas hozzáadott értékű turisztikai szolgáltatások kialakítása
 • jelentős számú munkahelyek teremtése és tartós foglalkozatásának biztosítása a létrehozott létesítményekben

Projektgazdák köre:
1. profitorientált gazdasági társaságok (KSH 11, 21))
2. átalakulással vagy alapítással 2007. július 1-je után létrejött non-profit gazdasági társaságok (KSH 11, 21)

Önállóan nem, de konzorciumi partnerként bevonható szervezetek:

I. Költségvetési szervezetek:
1. központi költségvetési szervek és intézményeik (KSH 31)
2. önkormányzatok (1990. évi LXV. tv alapján) és intézményeik (1992. évi XXXVIII. Tv alapján)
– helyi és helyi kisebbségi önkormányzatok és intézményeik (KSH 32)
– megyei önkormányzatok és intézményeik (KSH besorolás nem ismert)
3. önkormányzati társulások (KSH 36), többcélú kistérségi társulások (KSH 366), térségi fejlesztési tanácsok (1996. évi XXŐ. tv. és a 2004. évi CVŐŐ. tv. Alapján; KSH 362)
II. Non profit szervezetek
1. egyesületek (KSH 52)
2. alapítványok (KSH 56)
3. egyéb jogi személyiséggel rendelkező non-profit szervezetek (KSH 59)
4. egyházak, egyházi intézmények, egyházi jogi személyek (1990. évi ŐV. tv alapján)

A projektjavaslat tartalma
: A tervezési felhívás céljainak megfelelő, nagymérető, önálló, többnapos tartózkodásra ösztönző, nemzetközi szinten is turisztikai vonzerőt jelentő nagyberuházások megvalósításához kapcsolódó fejlesztések támogathatók.

A projektjavaslattal szemben támasztott minimális elvárások az alábbiak, mely feltételeket nem teljesítő projektek nem befogadhatók:

 • Projekt minimális összköltsége: 8 milliárd Ft; Leghátrányosabb helyzetű kistérségek (LHH) (311/2007. (XŐ. 17.) Korm. rendelet) 6 milliárd Ft-
 • Munkahelyteremtés a projekt fenntartási időszaka alatt (a beruházás befejezésétől számított 7 éven belül éves átlagban): 200 fő; LHH kistérségek: 100 fő
 • Nyitvatartási időszak éves viszonylatban: 340 nap
 • Turisztikai létesítmény minimális éves látogatószáma a fenntartás 3-5. évében, legalább két évre vonatkoztatva: 200.000 fő, LHH kistérségekben: 150 000 fő
 • Értékesítés éves nettó árbevétele legkésőbb a fenntartás 5. évére vonatkoztatva: 1,5 milliárd Ft, LHH kistérségekben: 1 milliárd Ft
 • Hiteltől és minden támogatástól mentes önerő nagysága a projekt összes költségéhez viszonyítva: 10%

Önállóan támogatható tevékenységek

 • egészségturisztikai szolgáltatások
 • rendezvényhelyszínek
 • tematikus szórakoztató parkok
 • szálláshelyfejlesztés – kapcsolódó szolgáltatásfejlesztés részeként, de megjelenhet önálló attrakciós elemként is, amennyiben ennek megfelelő egyedi, speciális szolgáltatási elemeket tartalmaz (amennyiben a fejlesztés 5*-os kereskedelmi szálláshelyfejlesztést tartalmaz, az a projekt összköltségébe beszámítódik, de ezen projektelemhez a támogatás nem vehető igénybe)
 • kapcsolódó szolgáltatások kialakítása

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek

 • Tájékoztatás és nyilvánosság
 • Projektszintű könyvvizsgálat

Támogatás formája: A projektgazda működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás) részesül.

Az elnyerhető támogatás minimális és maximális mértéke minden régió területén (a projekt elszámolható költségeinek arányában) minimum10%  és maximum 20%.

A támogatás maximális összege: 2,5 milliárd Ft

Benyújtás ideje: A megjelenéstől folyamatos.

Az Akciótervben történő nevesítésre (I. fázis) a benyújtás ideje: A projektjavaslatok benyújtása 2009. június 30. – 2010. december 31. között folyamatos, az Irányító Hatóság azonban az alábbi értékelési szakaszokat határozza meg (az értékelési szakasz azt jelenti, hogy a meghatározott időpontig – az Irányító Hatósághoz beérkezett – projektjavaslatok vonatkozásában egyszerre kerül sor a projektek értékelésére, zsűri ülésre, valamint kormánydöntésre):

 • 2009. június 30.
 • 2009. július 30.
 • 2009. október 30.
 • 2010. január 30.
 • 2010. április 30.
 • 2010. július 30.
 • 2010. október 30.
 • 2010. december 31.

Amennyiben a rendelkezésre álló forrás időközben kimerül, projektjavaslat akciótervi nevesítésre nem nyújtható be.

Akciótervben történő nevesítést követően (II. Fázis)
Benyújtás ideje: II. fázisban a projektjavaslatok benyújtása folyamatos, de legkésőbb a Kormány nevesítéstől számított 6 hónapon belül.

Letölthető dokumentumok:palyazati-csomag

Forrás: NFÜ