palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Új Széchenyi Hitel Programok

új-széchényi-tervFebruár elsejétől pályázhatnak az Új Széchenyi Hitel Programok című konstrukcióra a közvetítők. Az Új Széchenyi Hitel Program (ÚSZH) keretében egy pályázatba került összevonásra a korábban mikrofinanszírozók, illetve külön a hitelintézetek részére kiírt GOP-2007-4.1 és a KMOP-2007-1.3.1 pályázatok. A pályázati kiírás egyes feltételei az Új Széchenyi Tervhez illeszkedve és a program eddigi működésének tapasztalatai alapján módosul.

A főbb módosítások a következők:

 1. 100%-os refinanszírozás biztosítása a szerződött közvetítők részére;
 2. a refinanszírozási kamatláb csökkent, évi 0,4%;
 3. a nyújtható maximális hitelösszeg ügyletenként a vállalkozás fejlesztési alapítványok esetében 10 millió forint, hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások esetében 50 millió forint lehet;
 4. az ügyleti kamat maximuma 9%;
 5. a veszteségmegosztás bevezetése a közvetítői hitelportfoliók maximuma 9%-ra;
 6. a 90%-os biztosítéki korlát eltörlése;
 7. hitelmoratórium eltörlése;
 8. új szerződésekre vonatkozó adatközlés határidejének meghosszabbítása.

A módosított GOP-2007-4.1/11 és KMOP-2007-1.3.1/11 pályázati felhívások mellékleteként az új feltételeket tartalmazó közvetítői szerződés mintákat is csatoltuk.

Kódszámok: GOP-2007-4.1./11 ; KMOP-2007-1.3.1./11

A Pályázat célja: A jelen Pályázat során Közvetítőként kiválasztásra kerülő vállalkozásfejlesztési alapítványok, pénzügyi vállalkozások, illetve hitelintézetek mint közvetítők számára a Társaság a GOP 4.1 Intézkedésben, illetve a KMOP 1.3.1 Konstrukcióban rendelkezésre álló keretekből kedvező kondíciójú hitelrefinanszírozást nyújt annak érdekében, hogy a kereskedelmi banki módszerekkel nem, vagy nem a kívánt mértékben finanszírozható, de hitelképes mikro- és kisvállalkozások kedvezményes fejlesztési célú finanszírozási lehetőségekhez juthassanak (a továbbiakban: „Támogatás“). Jelen Pályázat előzményét képezi a 2007. november 7. napján Új Magyarország Mikrohitel Programok, illetve 2010. április 19. napján Új Magyarország Kishitel Programok néven meghirdetett, többször módosított pályázati felhívások.

Rendelkezésre álló forrás: A Pályázat meghirdetésekor a Hitel Programok keretében a 2011-2015 évekre összesen rendelkezésre álló tervezett keretösszegek a következők: Hitel Program GOP 4.1: 48,595 milliárd Ft ; Hitel Program KMOP 1.3.1: 7 milliárd Ft.

Pályázók Köre, Alkalmassági Kritériumok

Jogi forma

Vállalkozásfejlesztési alapítványok: Jelen Pályázat során pályázatot nyújthatnak be a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 2.§ (1) bekezdés h) pontja alapján a Hpt. hatálya alól kivett megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok.

Pénzügyi vállalkozások: Jelen Pályázat során pályázatot nyújthatnak be olyan a Hpt. 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti pénzügyi vállalkozások, amelyek a Hpt. 3.§ (1) bekezdés b) pont szerinti pénzügyi szolgáltatási tevékenység (‘hitel és pénzkölcsön nyújtása’) végzésére érvényes engedéllyel rendelkeznek.

Hitelintézetek: Jelen Pályázat során pályázatot nyújthatnak be olyan a Hpt. 5.§ (1) bekezdés szerinti hitelintézetek, amelyek a Hpt. 3.§ (1) bekezdés b) pont szerinti pénzügyi szolgáltatási tevékenység (‘hitel és pénzkölcsön nyújtása’) végzésére érvényes engedéllyel rendelkeznek.

Székhely: A pályázónak magyarországi székhellyel vagy fiókteleppel kell rendelkeznie.

A Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek: A Hitel Programok keretében a pályázatnyertes Közvetítők útján Támogatásra jogosultak a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, a Magyar Köztársaság területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és a Magyar Köztársaság területén fiókteleppel rendelkező mikro- és kisvállalkozások. A Közvetítők a Kedvezményezettekkel megkötendő hitelszerződések által juttatják el a Támogatást a Kedvezményezettek részére.

A Támogatható projektek

A Hitel Programok keretében a Közvetítő által kihelyezett hitelek a Kedvezményezettek által – a Közvetítői Szerződés-tervezetben részletezett feltételekkel – az alábbi célokra és projektekhez használhatók fel:

 • (i) immateriális javak, gépek, berendezések, egyéb tárgyi-eszközök beszerzésének és egyéb beruházások finanszírozása;
 • (ii) meglévő üzleti tulajdon vagy bérelt infrastruktúra bővítése és/vagy fejlesztése, és/vagy
 • (iii) gazdasági tevékenység elindításához, tevékenységbővítéshez1, vagy beruházáshoz kapcsolódó finanszírozások, ideértve az e feltételeknek megfelelő forgóeszköz-beszerzések finanszírozását is.

A Hitel Programok keretében a Közvetítők által nyújtott hitelek kondíciói

A Kedvezményezettől a beruházási hitel folyósíthatóságához elvárt önerő (azaz a Program keretén kívül eső forrás biztosítása) a Projekt teljes megvalósítási költségének legalább 20%-a. Forgóeszköz hitel esetében nincs önerőre vonatkozó elvárás.

A Közvetítő által a Kedvezményezettnek kihelyezett hitel maximális összege

 • Vállalkozásfejlesztési alapítványok tekintetében:
  • forgóeszközhitel esetében 6 millió Ft,
  • beruházási hitel esetében 10 millió Ft lehet.
 • Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások esetén 50 millió Ft lehet.

A Közvetítő által a Kedvezményezettnek kihelyezett hitel szerződéskötéstől számított maximális futamideje forgóeszközhitel esetén maximum 36 hónap, beruházási hitel esetén maximum 120 hónap. A Közvetítő által a Kedvezményezettnek kihelyezett hitel éves kamata legfeljebb 9% lehet. A Közvetítő megkötött hitelszerződésenként legfeljebb 50 ezer Ft összegű tranzakciós díjat számíthat fel a Kedvezményezettnek, amely a hitel folyósításával összefüggő valamennyi szolgáltatásának és költségének ellenértékét (pl.: hitelbírálati díj, folyósítási jutalék, szerződésmódosítási díj stb.) magában foglalja, ide nem értve az esetleges követelésbehajtási költségeket. A Közvetítő nem számíthat fel díjat az olyan hitelkérelmek tekintetében, amelyek alapján – bármilyen okból – hitelszerződés nem jön létre.

A hitelek biztosítékaként a Közvetítő a saját fedezetértékelési szabályai alapján meghatározott típusú és értékű biztosítékot kér a Kedvezményezettől.

A pályázatok benyújtásának módja és helye

A pályázati felhívás időtartama: Jelen pályázati felhívás közzétételét követően a Hitel Programok végrehajtásában részt venni szándékozó és az alkalmassági kritériumoknak megfelelő szervezetek folyamatosan nyújthatják be pályázatukat. A pályázat lezárására legkorábban 2012. december 31-én kerülhet sor. A Hitel Programok végrehajtása felfüggesztésre kerül, amennyiben a rendelkezésre álló keretösszegek ezen időpontot megelőzően kimerülnek. A pályázat eredményei, illetve a Hitel Programok végrehajtásának tapasztalatai alapján apályázati felhívás tartalma módosításra kerülhet. A pályázati dokumentáció magyar nyelven nyújtható be. A pályázati dokumentációt 2 nyomtatott példányban (1 eredeti, oldalanként szignált és cégszerűen aláírt, illetve 1 másolat), valamint további 1 példányban elektronikus adathordozón (CD lemezen), zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:

MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.
1065 Budapest, Nagymező utca 46-48.

Gazdaságfejlesztési Operatív Program
Kódszám: GOP-2007-4.1./11

és/vagy

Közép-Magyarországi Operatív Program
Kódszám: KMOP-2007-1.3.1./11

Letölthető dokumentumok

Új Széchenyi Hitel Programok KMOP-2007-1.3.1./11

Új Széchenyi Hitel Programok GOP-2007-4.1./11

Forrás: http://ujszechenyiterv.gov.hu/