palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Út a diplomához ösztöndíj

EMET pályázatAz Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet a 2016/2017. tanév őszi és tavaszi félévre az Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási programban való részvételre.

Pályázatot alap, mester, osztatlan, és felsőoktatási szakképzésben résztvevő hallgatók is benyújthatnak.

A felhívás kódja: UTR-UD-16

A pályázatok támogatására felhasználható keretösszeg 275.000.000 Ft.

A támogatás formája és mértéke
A támogatás vissza nem térítendő támogatás, amelynek igénybevétele a szakmai beszámoló és pénzügyi beszámoló elfogadását követően 15 napon belül, vagy – a pályázó indokolt kérelme alapján – a beszámoló elfogadását megelőzően támogatási előleg formájában történhet. Amennyiben a pályázó támogatási előleget igényelt, a támogatási előleg folyósítása félévente egy összegben történik. A Támogatáskezelő a támogatási előleget/ illetve első részletét –a Támogatói Okirat aláírását követő 30 napon belül, a támogatási előleg második részletét a szakmai beszámoló elfogadását követően utalja át.

A kiírás keretében két komponensre lehet pályázni:

  • „A” komponens: Ösztöndíj támogatási komponens, melynek keretében 125 000 Ft/félév vissza nem térítendő, szabadon felhasználható támogatás igényelhető a 2016/2017. tanév I. vagy I. és II. tanulmányi féléveire vonatkozóan, 2016. szeptember 1. és 2017. június 30. közötti időszakra. Az ösztöndíj támogatás kifizetése félévente utalással történik. 
  • B” komponens: Önköltség-támogatási komponens, melynek keretében önköltségtámogatás igényelhető a 2016/2017. tanév I. vagy I. és II. tanulmányi féléveire vonatkozóan, 2016. szeptember 1. és 2017. június 30. közötti időszakra. A támogatás összege az adott hallgató önköltsége mértékének maximum 95 %-a, de nem haladhatja meg a 400 000 Ft/félév összeget. A hallgató önköltségének mértékétől függően a Pályázati kiírásban meghatározott maximum értékig a számára megítélhető legmagasabb támogatást kapja.

A támogatás kizárólag önköltségre fordítható, számlákkal szükséges igazolni.

Támogatási időszak:  Az elnyerhető támogatás, a 2016. szeptember 1-től 2017. június 30-ig tartó időszakra vonatkozik.

Pályázat benyújtására jogosultak

  • Pályázatot nyújthat be az a magyar állampolgár, aki nappali, esti vagy levelező munkarendű képzésen Magyarország területén működő felsőoktatási intézményben alap-, mester- vagy osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben a támogatási időszakra vonatkozóan aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik2 , vagy a pályázat kiírásának évében jelentkezését ilyen képzésre beadta, és az adott szintű végzettséggel még nem rendelkezik (pl.: mesterképzésben való részvétel csak olyan esetben támogatható, ha a hallgató nem rendelkezik a szintnek megfelelő végzettséggel) ÉS
  • A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 108. § 9-10. pontja szerint hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű hallgatónak (jelentkezőnek) minősül, VAGY a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint utógondozásban vagy utógondozói ellátásban részesül.

Letölthető dokumentumok

Pályázati kiírás (pdf)
Ajánlás (docx)
Nyilatkozat magánszemélyeknek (pdf)
Pályázati útmutató (pdf)
Általános Szerződési Feltételek (pdf)

A pályázatok folyamatosan benyújthatók 2016. augusztus 12-től.

Első beadási határidő: 2016. augusztus 31.
Végső beadási határidő: 2016. október 31., 23:59:00 óra.

Információ

telefonon: 06-1-795-2700
Telefonos ügyfélszolgálatunkat az alábbi időpontokban érheti el:
– hétfőn és pénteken: 08:00-12:00 óra között;
– kedden és csütörtökön: 12:00-16:00 óra között;
– szerdán meghosszabbított ügyfélszolgálati időben: 08:00-16:00 óra között.
személyesen: Budapesten, valamint az ország több pontján vidéken, az alábbi linken található ügyfélszolgálati pontokon találkozhat munkatársainkkal.
 postacím: 1381 Bp. Pf. 1411.