palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Virtuális Falu – Újratöltve pályázat

A  Második  Hullám  Vidéki  Ifjúsági  Szövetség  partnereivel,  így  az  AGRYA-val  együtt, pályázatot  hirdet  18-26  év közötti  fiataloknak  a  „Virtuális  Falu  –  Újratöltve”  Program keretében.
A Program rövid bemutatása
A 2012-ben indult Virtuális Falu Program egy kísérleti demokrácia fejlesztési program, amely elsődlegesen a falusi közösségek megerősítését célozza. Az élénk közösségi élet egyik fontos eleme  annak,  hogy  a  nagyobb  közösség  és  a település  is  jól  működjön,  fejlődni  tudjon.  A falusi  közösségek,  egyesületek  között  viszonylag  kis  számban  vannak tisztán  ifjúsági közösségek.
A  már  működő  közösségek  továbbélése  miatt  azok  tevékenységében, vezetésében  szükséges  az  utánpótlás,  a fiatalok bevonása.  A  Virtuális  Falu  Program  azon fiatalokat célozza meg, akik már részesei valamilyen formában a helyi közösségek életének és szeretnék ismereteiket, tudásukat fejleszteni. A Program tehát abban kíván segítséget nyújtani, hogy a helyi, falusi közösségek aktív fiatal tagjai felkészültebben tudják ellátni a feladataikat.
A 2012/2013 évi program folytatása a „Virtuális Falu – Újratöltve” Program.
A Program három fő részből áll.
A Program első részében három képzésre kerül sor: 2013. november 22-24.,  2014. február 14-16., 2014. március 7-9. A képzéseken elsősorban a helyi közösségek  –  állami-,  önkormányzati-,  üzleti  partnerekkel  kapcsolatos  – kommunikációs  és lobbi tevékenységét segítő készségek, tudás elsajátítása kerül a középpontba.
A  Program  további  célja  a  résztvevők  és  az  általuk  képviselt  közösségek  közötti  hálózatos együttműködés erősítése.
Emellett  a  képzések  továbbra  is  figyelemmel  vannak  a  Virtuális Falu Programban már megkezdett témákra:
  • közélet, önkormányzatiság, részvételi demokrácia gyakorlata
  • közösség-fejlesztés, közösségek működtetése
  • helyi gazdaság, vállalkozásfejlesztés, vállalkozóvá válás támogatása
  • kultúra és a falusi élet, mint valódi életminőség
  • környezet és természetvédelem, fenntartható fejlődés
  • szociális kérdések, generációs párbeszéd, befogadás
A képzés gyakorlat orientált, az előadók az adott témát jól ismerő gyakorló szakemberek. A képzési szakasszal párhuzamosan egy kutatási programba is bekapcsolódnak a résztvevők.  A kutatási program az önkormányzati-állami-üzleti-nonprofit szektor együttműködésének jó vidéki példáira és a munkanélküliség kezelés helyi megoldásaira koncentrál.
A Program harmadik szakaszában 2014. április-májusban regionális konferenciákra kerül sor. A Programra olyan 18-26 év közötti fiatalok jelentkezését várjuk, akik már most is részesei a helyi  közösségek  életének,  tevékenységének  vezetőként  vagy  önkéntes  segítőként,  és szeretnék a közösségi munkájukhoz kapcsolódó ismereteiket, tudásukat bővíteni.
A  Program  során  felmerülő  költségek  közül  a  résztvevőknek  kizárólag  a  program eseményeihez kapcsolódó utazási költségeket kell részben vagy egészben vállalniuk.
Pályázati feltételek
  • A jelentkező életkora 18-26 év között kell, hogy legyen.
  • A jelentkezőnek a jelentkezési lapon be kell mutatnia a vidéki kötődését, elkötelezettségét, motivációit és a közösségi tevékenységét.
  • Kitöltve  meg  kell  küldenie  a  jelentkezési  lapját,  amelyhez  csatolni  kell  egy  a  jelentkezőt ábrázoló arcképet.
A  jelentkezők  közül  a  Program  szervezői,  személyes  meghallgatás  után  választják  ki  a legfeljebb  30  fő  résztvevőt. Nagyszámú  jelentkezés  esetén  a  szervezők  fenntartják  annak lehetőségét,  hogy  a  jelentkezési  lapok  tartalma  alapján a  jelentkezők  között  előzetes válogatást végeznek.
A  Programhoz  kapcsolódó  képzéseken  a  résztvevőknek  kötelező  a  személyes  jelenlét.
A  képzési események időpontjai: 2013. november 22-24., 2014. február 14-16., 2014. március 7-9. Ennek vállalása feltétele a részvételnek.
Letölthető dokumentációk
Határidők, technikai információk
A pályázatra 2013. október 4-ig lehet jelentkezni. A kitöltött jelentkezési lapot postán a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége-  AGRYA 1138 Budapest, Váci út 134/C. VI/28.  címre, a virtualisfalu@agrya.hu e-mail címre vagy a 06 1 3200429 faxszámra kell visszaküldeni.
A  jelentkezők  személyes  meghallgatására  2013.  október  19-20-án  kerül  sor  Budapesten,  a résztvevők kiválasztása 2013. október 25-ig lezáródik.
A jelentkezési lap és a Program részletes leírása letölthető a Második Hullám Vidéki Ifjúsági Szövetség www.mhvisz.hu weboldaláról valamint a www.agrya.hu weboldalról.
A pályázattal kapcsolatosan további információkat az AGRYA Call Center ad a 06 1 270 4874 telefonszámon vagy a virtualisfalu@agrya.hu e-mail címen.