palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A család fotópályázat

A Flesch Nonprofit Kft. a „Házasság Hete 2013” jegyében „A család” címmel amatőr fotópályázatot hirdet.

 

 

 

Általános pályázati feltételek:

 • A pályázaton részt vehet minden Magyarországon élő amatőr fotós.
 • A képek a szeretet családon belüli megnyilvánulását, a rokonok szeretetteljes kapcsolatának egy-egy örömteli pillanatát örökítsék meg.
 • Egy Pályázó legfeljebb 3, kizárólag 2012-ben vagy 2013-ban önmaga által készí-tett pályamunkát nyújthat be. Sorozatot, kép-párokat nem fogadunk el. Pornográf tartalmú felvételeket, aktfotókat kizárunk.
 • A Pályázó az aláírt jelentkezési lap beküldésével kijelenti és szavatolja, hogy a képekkel szemben harmadik személynek semmilyen igénye nem áll fenn.
 • A Pályáztató a pályamunkákat visszaszolgáltatja. A Pályáztató a pályázati eljárás során és a kiállítás különböző fázisaiban a legnagyobb gondosságra törekszik, de a kellő körültekintés mellett is a képekben keletkezett sérülésekért, harmadik személy által azokban okozott károkért felelősséget nem vállal.
 • A pályázat feltételeit a kiíró a pályázati kiírás kihirdetésével, a Pályázó a pályázati anyag benyújtásával magára nézve kötelezően elfogadja. A Pályázó ezzel együtt hozzájárul személyes adatai rögzítéséhez, nevének és a képek címének a pályázattal kapcsolatos nyilvánosságra hozatalához, továbbá elfogadja, hogy a kiíró a képeket a kiállításon, illetve saját marketinganyagaihoz térítésmentesen felhasználja.
 • A pályamunkák benyújtása
 • Kizárólag papíralapon, 300*400 mm-es méretben, megfelelő fotóminőségben kinyomtatott és nagyított fényképekkel lehet pályázni. A Pályáztató elfogadja az ennél kisebb, de legalább 210*297 mm-es nagyságú az előbbiekben megadott méretű kartonra ragasztott alkotásokat is.
 • A pályamunkák személyesen az alábbi helyen és időben adhatók le: Flesch Nonprofit Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc utca 14.) 2013. január 22-én, 23-án, 24-én 10-18 óra között ép csomagolással, amelyre rá kell írni: „A család” Fotópályázat, a benne lévő pályamunkák darabszámát és a Pályázó nevét.
 • A fenti címre postai úton küldött pályamunkáknak 2013. január 24-én 18 óráig meg kell érkezniük. A továbbítás során keletkezett sérülésekért a kiíró felelősséget nem vállal. A jelezett időpont után kézbesített küldeményeket, továbbá a nyilvánvalóan sérülten érkező csomagokat nem vesszük át.
 • A képek hátsó oldalán fel kell tüntetni a kép címét és a szerző nevét, lak-címét, elérhetőségét
 • A csomagoláson belül egy aláírt Adatlapot kell elhelyezni. Ezen meg kell jeleníteni
 • a pályázat nevét: „Házasság Hete 2013 Móvár – A Család Fotópályázat”,
 • a Pályázó nevét, lakcímét, telefoni elérhetőségét, életkorát,
 • a képek címét és készítésük idejét.
 • Egy csomagban kötelezően csak egy Pályázónak az anyaga lehet.
  • A személyesen leadott csomagokat az azt kézbesítő személy jelen-létében megbontjuk, annak tartalmát darabszám, képi feliratok és épség vonatkozásában megvizsgáljuk, a pályamunkákat egyedi sor-számmal látjuk el, és az átvételről elismervényt adunk át.
  • A postán érkező küldeményeket a kézbesítő jelenlétében megbontjuk. A hiányosságokról illetve a csomagban elhelyezett Adatlap és a tényleges tartalom közötti nyilvánvaló eltérésről jegyzőkönyvet veszünk fel, s amennyiben a pályázat eredményességét befolyásoló körülményt találunk, arról a Pályázót értesítjük.
 • A kiírási feltételeknek nem megfelelő pályamunkákat a Pályáztató kizárja, il-letve a zsűri azokat nem értékeli.
 • Értékelés, díjazás, kiállítás, képek visszaadása
  • A pályázatokat a zsűri értékeli, és javaslatot tesz a kiállításon bemutatandó művek listájára, illetve a díjak kiosztására. Az értékelők, amennyiben szak-mailag indokolt, a díjakat megoszthatják, illetve a kiadásától eltekinthetnek.
  • A zsűri összetétele
  • Elnök: Szabó Béla, EFIAP fotóművész, fotográfus, szakíró, a Magyar Fo-tóművészek Szövetségének tagja
  • Tagok: Csáfordy Julianna, mosonmagyaróvári református lelkipásztor
  • Csiszár Péter, ügyvezető igazgató (Flesch Nonprofit Kft.)
  • Kerekes István, EFIAP Platinum minősítésű fotóművész
  • Vida István, újságíró (Kisalföld)
 • A zsűri értékelése szerint a helyezettek az alábbi bruttó pénzjutalmat kapják: 
  • 1 db I. díj 60.000 Ft — 2 db II. díj 45.000 Ft — 3 db III. díj 30.000 Ft 
 • A legjobban sikerült alkotásokat először 2013 februárjában a Flesch Károly Kulturális Központban mutatják be. A szakmai értékelésre és a díjak átadására a kiállítás 2013. február 9-i ünnepélyes megnyitóján kerül sor.
 • Pályázó vagy igazolt megbízottja a pályamunkákat 2013. március 19-én, 20-án és 21-én 10–15 óra között a Flesch Károly Kulturális központ titkárságán átveheti. A Pályáztató az át nem vett pályamunkákat nem őrzi meg.
 • A pályázattal kapcsolatos további információk Vizsy Ferenc üzleti-kapcsolati vezetőtől, az esemény szervezőjétől kaphatók a +30-32-99-182-es telefon-számon, vagy a vizsy.ferenc@flesch.hu email-címen történő megkeresést követően. A pályázati kiírás, a pályázattal, valamint a kiállítással kapcsolatos hivatalos közlemények a www.fkkk.hu weboldalon olvashatók.
 • Forrás: http://www.duoinfomovar.hu